Parkimisabi kaamera Park assist camera - seadistused

Parkimiskaamera on abisüsteem, mis aktiveeritakse tagurdamiskäigu valimisel.

Väljalülitatud kaamera aktiveerimine

Tagurpidi käigu valimisel käivitub kaamera automaatselt, kuid selle saab ka käsitsi järgmiselt aktiveerida.

P31346- Park Assist Camera
  • Vajutage nuppu CAM - ekraanile kuvatakse kaamera pilt.

Sätete muutmine

Parkimiskaamera sätteid saab muuta, kui ekraanile kuvatakse kaamera vaade.

  1. Kaamerapildi kuvamisel vajutage nuppu OK/MENU - ekraanileilmub erinevate suvanditega menüü.
  2. Soovitud valiku valimiseks keerake TUNE.
  3. Suvandi esiletõstmiseks vajutage korraks nuppu OK/MENU, väljumiseks vajutage nuppu EXIT.

Haakekonks

Kaamerat saab kasutada ka näiteks haagise ühendamisel. Parkimise abijooned haakekonksu "trajektoori" jaoks haagise suunas näidatakse ekraanil - täpselt nagu "autojäljedki".

Saate valida "autojälgede" või haakekonksu trajektoori kuvamise vahel - mõlemat pilti ei saa korraga näidata.

  1. Vajuta kaamera vaate kuvamise ajal nuppu OK/MENU.
  2. Suvandi Tow bar trajectory guide line valimiseks keerake nuppu TUNE.
  3. Suvandi esiletõstmiseks vajutage korraks nuppu OK/MENU, väljumiseks vajutage nuppu EXIT.

Suumimine

Täppismanöövrite tegemisel saab kaamerapilti suumida.

  • Vajutage nuppu CAM või keerake nuppu TUNE - korduv vajutamine/keeramine lülitab tagasi tavavaatele.

Kui saadaval on rohkem suvandeid, vajutage/keerake nuppu seni, kuni kuvatakse soovitud kaamerapilt.