BLIS*

BLIS (Blind Spot Information) funktsioon aitab juhil jälgida pimedas nurgas toimuvat sõitmisel tihedas liikluses mitme sõidureaga teedel.
BLIS on juhtimisabi süsteem, mis hoiatab juhti järgnevates olukordades:
  • sõidukid auto pimealal
  • kiiresti lähenevad autod autole kõige lähemal vasakul ja paremal sõidurajal.
BLIS-funktsioon CTA (Cross Traffic Alert) aitab juhti järgmiste hoiatustega:
  • ristuv liiklus auto tagurdamisel.

 Hoiatus

BLIS on üksnes täiendav abivahend ega ole kõikides olukordades funktsionaalne.

BLIS ei asenda ohutut sõidustiili ja tahavaate- ega küljepeeglite kasutamist.

BLIS ei asenda kunagi juhi vastutustunnet ja tähelepanelikkust – juht vastutab alati ise sõiduridade vahetamise eest ohutul viisil.

Ülevaade

P4-1220-BLIS Mirror
BLIS-tule asukoht1.
  1. Ikon röd cirkel 1Indikaatortuli
  2. Ikon röd cirkel 2BLIS-sümbol

 Märkus

Lamp süttib auto sellel küljel, kus süsteem avastas sõiduki. Kui autost möödutakse korraga mõlemalt poolt, süttivad mõlemad lambid.

Hooldus

BLIS funktsioonide andurid paiknevad tagatiiva/kaitseraua sees sõiduki mõlemas nurgas.

P3-1420-v60 CrossTrafficAlert sensor
Hoidke seda pinda puhtana, samuti vasakul küljel.
  • Optimaalse funktsionaalsuse tagamiseks tuleb hoida andurite esine ala puhas.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.