Sõiduraja hoidmise abifunktsioon (LKA) – piirangud

Sõiduraja hoidmise abifunktsiooni (Lane Keeping Aid) kaamera anduri vaateväli on piiratud, nagu seda on ka inimese silma vaateväli.

Lisateabe saamiseks vaadake kaameraanduri piiranguid ja vt Kokkupõrke hoiatussüsteem* - toimimine.

 Märkus

Teatud keerulistes olukordades ei pruugi sõidurajaabifunktsioon juhile õiget abi anda – sellisel juhul soovitame funktsiooni välja lülitada.

Sellised olukorrad võivad olla näiteks:

  • teetööd;
  • talvised teetingimused;
  • halb teepind;
  • väga sportlik sõidustiil;
  • halb ilm halva nähtavusega.

Käed roolil

Et sõiduraja hoidmise abifunktsioon oleks aktiivne, peab juht hoidma käed roolil. LKA kontrollib seda pidevalt. Kui selgub, et käed ei ole roolil, kuvatakse teade, milles palutakse juhil aktiivselt autot juhtida.

Kui juht ei järgi soovitust alustada rooliga juhtimist, läheb sõiduraja hoidmise abifunktsioon ooterežiimi ja jääb sellesse režiimi, kuni juht hakkab uuesti autot juhtima.

  1. * Lisavarustus/tarvik.