Eelsoojenduse ajasätte lisamine ja muutmine

Eelsoojenduse taimeril saab olla kuni 8 ajasätet.

Kellaaja sätte lisamine

P5-1507–Climate–Button preconditioning new timer
Nupp kellaaja seade lisamiseks kliimavaate vahelehel Parkimiskliima.
Avage kliimavaade keskekraanil.
Valige vahekaart Parkimiskliima.
Vajutage Lisa taimer.
Kuvatakse hüpikaken.

 Märkus

Kui taimerile on juba 8 ajasätet määratud, ei saa enam ühtki sätet lisada. Uue ajasätte lisamiseks kustutage mõni olemasolev säte.

Konkreetse kuupäeva kellaaja seadistamiseks valige Kuupäev.

Valige Päevad, et määrata kellaaeg ühe või mitme nädalapäeva jaoks.

Valik Päevad: korduse sisse-/väljalülitamiseks märkige ruut/eemaldage märge ruudust Korda iga nädal.

Valik Kuupäev: eelsoojenduse sisselülitamiseks valige noolenuppude abil loendist kuupäev.

Valik Päevad: eelsoojenduse nädalapäevade valimiseks vajutage vastavaid nuppe.

Valige noolenuppude abil eelsoojenduse lõpu kellaaeg.
Kellaaja sätte lisamiseks valige Kinnita.
Kellaaja säte lisatakse loendisse ja aktiveeritakse.

 Hoiatus

Ärge kasutage eelsoojendust järgmistel juhtudel1.

  • Ventileerimata siseruumides. Kütteseadme käivitamisel võivad eralduda heitgaasid.
  • Plahvatusohtlikes piirkondades ja kergesti süttivate materjalide läheduses. Kütus, gaas, pikad rohulibled, saepuru jne võib süttida.
  • Kui kütteseadme väljalaskesüsteem võib olla ummistunud. Näiteks parempoolsesse rattakoopasse ulatuv sügav lumi võib kütteseadme ventilatsiooni ummistada.

Pidage meeles, et eelsoojenduse võib käivitada taimer, mille saab pikka aega ette seadistada.

Ajasätte muutmine

Avage kliimavaade keskekraanil.
Valige vahekaart Parkimiskliima.
Vajutage kellaaja sätet, mida soovite muuta.
Kuvatakse hüpikaken.
Muutke kellaaja seadet samal viisil, nagu on kirjeldatud jaotises "Kellaaja seade lisamine".
  1. 1 Kehtib kütusel töötava soojendi korral.