Tagaklaasi ja külgpeeglite soojenduse aktiveerimine ning deaktiveerimine

Tagaklaasi ja külgpeeglite soojendust kasutatakse kiireks udu ning jää akendelt ja peeglitelt eemaldamiseks.

Tagaklaasi ja külgpeeglite soojenduse aktiveerimine ning inaktiveerimine keskkonsooli abil

Keskkonsoolil on füüsiline nupp tagaklaasi ja külgpeeglite soojenduse kiireks kasutamiseks.

P5/P6-1746–Climate–Physical button rear screen
Nupp keskkonsoolil.
Vajutage nuppu.
Tagaakna ja küljepeeglite elektrisoojendus lülitatakse sisse/lülitatakse välja ning nupp süttib/kustub.

Tagaklaasi ja külgpeeglite soojenduse aktiveerimine ning inaktiveerimine keskekraani abil

P5-1507-Icon-settings-climate

Avage keskekraanilt kliimavaade, vajutades sümbolit kliimarea keskel.

P5/P6-1846–Climate–Button rear defroster
Vajutage Taga.
Tagaakna ja küljepeeglite elektrisoojendus lülitatakse sisse/lülitatakse välja ning nupp süttib/kustub.