Välised plast-, kummi- ja viimistluskomponentide puhastamine

Sõidukit tuleb pesta kohe, kui see on mustaks saanud. Mida kauem on auto määrdunud, seda raskem on seda täiesti puhtaks saada ning tekib värvi kraapimise oht. Kasutage Volvo soovitatud autošampooni.

Värviliste plastosade ning kummi- ja viimistluskomponentide, näiteks läikivate liistude puhastamiseks ja hooldamiseks on soovitav kasutada Volvo edasimüüjate juures saadaolevat spetsiaalset puhastusvahendit. Sellist puhastusvahendit kasutades tuleb täpselt järgida kasutusjuhendit.

Ärge peske autot puhastusvahendiga, mille pH väärtus on väiksem kui 3,5 või suurem kui 11,5. See võib muuta anodeeritud alumiiniumist komponentide* värvi, nagu on joonisel näidatud. Soovitame mitte kasutada abrasiivseid poleerimisvahendeid, nagu on joonisel näidatud.

P5-V60-1817-Cleaning exterior, anodised aluminium
Komponendid, mida tuleb pesta pesuvahendiga, mille pH väärtus jääb vahemikku 3,5 ja 11,5.

 Oluline

Vältige plast- ja kummiosade vahatamist ja poleerimist.

Plast- ja kummiosade puhastamisel rasvaeemaldusvahendiga hõõruge neid ainult kerge survega, kui see on vajalik. Kasutage pehmet pesukäsna.

Läikivate iluliistude poleerimisel võib läikiv pealispind kuluda või vigastusi saada.

Abrasiivseid poleerimisvahendeid ei tohi kasutada.

 Oluline

Ärge kasutage puhastusaineid, mille pH väärtus on alla 3,5 või üle 11,5 pH. Need võivad anodeeritud alumiiniumosi, nagu katusepakiraami ning külgakende ümbrust tuhmistada.

Ärge kasutada anodeeritud alumiiniumosadel poleerimisaineid, vastasel juhul võivad need osad tuhmistuda ja pinnatöötluse hävineda.

  1. * Lisavarustus/tarvik.