Haagisega sõitmine

Haagise vedamise korral tuleb pöörata tähelepanu mitmele tähtsale asjaolule seonduvalt nii haagisekonksuga, haagise enda kui ka koorma haagisele paigutamisega.

Lubatud koormus oleneb auto töökaalust. Reisijate ja lisavarustuse, näiteks haakekonks, summaarne mass vähendab lubatud koormust vastava väärtuse võrra.

Autol on olemas haagise vedamiseks vajalikud lisaseadmed.

 • Auto haagisekonks peab olema heaks kiidetud tüüpi haagisekonks.
 • Paigutage koorem haagisele nii, et koormus auto haagisekonksule ei ületaks lubatud maksimaalset haakeseadise koormust. Haakekonksule avalduvat koormust arvestatakse auto kandevõime koormuse hulka.
 • Suurendage rehvirõhku täiskoormuse puhul soovitava rõhuni.
 • Haagisega sõites koormatakse mootorit tavapärasest enam.
 • Ärge vedage täiesti uue autoga rasket haagist. Oodake, kuni autoga on sõidetud vähemalt 1000 km (620 miili).
 • Pidureid koormatakse pikkadel ja järskudel allamäge suunduvatel lõikudel tavalisest rohkem. Lülitage manuaalkäigukasti korral madalamale käigule ja kohandage vastavalt kiirust.
 • Järgige sõidukiiruse ja masside kohta kehtivaid piiranguid.
 • Haagisega sõitke järsust pikast tõusust üles väikse kiirusega.
 • Maksimaalne näidatud haagise mass kehtib ainult kõrgustel kuni 1000 m merepinnast kõrgemal (3280 jalga). Suurematel kõrgustel võib mootori võimsus ja sõiduki ronimisvõimekus olla vähendatud, kuna õhk on hõredam, ning seetõttu tuleks haagise koormat vähendada. Auto ja haagise kaalu tuleb vähendada 10 % iga tõustud 1000 m (3280 jala) (või selle osa) kohta.
 • Ärge sõitke haagisega üle 12 % tõusudel.

 Märkus

Äärmuslikud ilmaolud, haagise vedamine või sõit kõrgmäestikus ja soovitatavast madalam kütusekvaliteet on tegurid, mis võivad auto kütusekulu oluliselt suurendada.

Haagise ühendus

Adapteri kasutamine osutub vajalikuks juhul, kui sõiduki haagisekonks on 13-harulise pistikupesaga ja haagis on 7-harulise pistikuga. Kasutage Volvo poolt heaks kiidetud adapterit. Veenduge, et kaabel ei lohise maas.

 Oluline

Kui mootor seisatakse, saab akupinge haagise pistmikku automaatselt välja lülitada, et vältida käivitusaku tühjenemist.

Haagise massid

 Hoiatus

Järgige haagiste kaalude kohta antud soovitusi. Muidu võib auto ja haagise juhitavus järkude liigutuste ja pidurdamise korral halveneda.

 Märkus

Haagiste maksimaalsed lubatud kaalud on Volvo poolt ette nähtud. Riigisiseste nõuetega sõidukitele võivad olla haagiste kaalud ja kiirused täiendavalt piiratud. Haakekonksud võivad olla sertifitseeritud suurema pukseerimiskaaluga kui auto tegelikult võib pukseerida.

Tasemekontroll*

Auto püüab säilitada ühtlast kõrgust koorma raskusest hoolimata (kuni maksimaalse lubatud koormuseni). Kui auto seisab, langeb auto tagaosa veidike alla - see on normaalne.

Sõitmisel mägisel maastikul ja kuuma ilmastikuga piirkondades

Teatud olukordades võib haagise vedamisel ilmneda ülekuumenemise oht. Kui mootor ja veosüsteem kuumenevad üle, kuvatakse juhiekraanil ohusümbol ja sõnum.

Automaatkäigukast kohandab käike vastavalt sõiduki koormusele ja mootori kiirusele.

Järsud tõusud

Ärge valige automaatkäigukasti kõrgemat käiku, kui mootor suudab kasutada – kõrgema käigu kasutamine madalate mootori pöörete juures ei ole alati kasulik.

Parkimine tõusul

Vajutage piduripedaal lõpuni alla.
Aktiveerige seisupidur.
Valige käigukangi asend P.
Vabastage piduripedaal.

Blokeerige rattad tõkiskingadega, kui pargite haagisega autot kaldel.

Sõidu alustamine tõusul

Vajutage piduripedaal lõpuni alla.
Valige käiguasend D.
Seisupiduri vabastamine.
Vabastage pidur ja alustage liikumist.
 1. * Lisavarustus/tarvik.