Liiklusmärkide teabes kiirushoiatuse aktiveerimine/deaktiveerimine

Alamfunktsiooni Kiirusepiirangu hoiatus saab aktiveerida järgmiselt.
Valige keskekraani ülakuvas SeadedMy CarIntelliSafeRoad Sign Information.
Valige Kiirusepiirangu hoiatus.

Funktsioon aktiveeritakse ja kuvatakse kiiruspiirangu valits.

(Vt kiirusepiirangu valimise kirjeldust jaotises „Liiklusmärkide teave kiiruspiirangu hoiatuste ja sätetega”.)

Kas sellest oli abi?