Puhastiharjad ja pesuvedelik

Tuuleklaasi puhastiharjade asendamine

Uuendatud 5/18/2020

Tuuleklaasi puhastiharjade asendamine

Klaasipuhastajad puhastavad tuuleklaasi veest. Koos pesuvedelikuga puhastavad need tuuleklaasi ja aitavad tagada nähtavuse sõidu ajal. Klaasipuhastajaid saab vahetada.

P5-1507-Change windshield wiper blades - step 1
P5-1507-Change windshield wiper blades - step 2

Voltige puhasti üles siis, kui see on teenindusasendis. Teenindusasend aktiveeritakse/inaktiveeritakse keskekraani funktsioonivaate kaudu, kui auto on liikumatu ja tuuleklaasipuhastid ei tööta. Vajutage klaasipuhasti raamil olevat nuppu ja tõmmake puhasti selle hoidikuga paralleelselt välja.

Lükake uus klaasipuhasti kohale, kuni kuuled klõpsatust.

Kontrollige, kas klaasipuhasti on kindlalt paigas.

Asetage puhasti tagasi vastu tuuleklaasi.

Klaasipuhasteid on eri pikkusega

P5-1617-S90 V90-Wiper blades diffrent length

Märkus

Klaasipuhastiharja asendamisel arvestage, et need on erinevate pikkustega. Juhipoolne hari on pikem kui kaassõitjapoolne.


Kas sellest oli abi?