Mootoriruum

Mootoriõli - kontrollimine ja lisamine

Uuendatud 7/23/2018

Õlitaset kontrollitakse elektroonilise õlitaseme anduriga.

P4-1420 Filler cap engine VEP4

TäitetoruElektroonilise õlitaseme anduriga mootoril ei ole mõõtevarrast..

Teatud juhtudel võib olla tarvis õli hooldusintervallide vahel juurde lisada.

Mootoriõli tasemega seonduvad tegevused pole vajalikud enne näidikuplokil vastava teate kuvamist, vt järgmist joonist.

P3-1346 Oil message and graph in display VEA

Ekraanil olev teade ja graafik. Vasakpoolne ekraan kuvatakse digitaalsel näidikuplokil, parempoolne analoognäidikuplokil.

Teade
Mootori õlitase

Õlitaset kontrollitakse pöördlülitiga varustatud elektroonilise mõõtevarda abil, väljalülitatud mootori korral, vt Menüüdes liikumine - näidikuteplokk.

Hoiatus

Kui kuvatakse teade Vajalik õlivahetus, siis minge teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust. Õlitase võib olla liiga kõrge.

Oluline

Kui kuvatakse madala õlitaseme teade, lisage õli ainult määratud koguses, nt 0,5 liitrit.

Märkus

Süsteem ei suuda õlitaseme muutusi kohe pärast õli lisamist või väljavoolamist tuvastada. Auto peab olema sõitnud ligikaudu 30 km (ligikaudu 20 miili) ja viis minutit tasasel pinnal väljalülitatud mootoriga seisnud, et õlitaseme näit oleks õige.

Hoiatus

Tuleohu tõttu ärge laske õlil sattuda kuumale väljalaskekollektorile.

Õlitaseme mõõtmine

Kui õlitaset tuleb kontrollida, siis tuleb seda teha vastavalt järgnevale järjekorrale.

Funktsiooni käivitamine toimub süüteasendis II; vt. Süüteasendid - funktsioonid erinevates olekutes.

Keerake vasaku roolikangi pöördlüliti asendisse Õlitase.

Seejärel näed teavet mootori õlitaseme kohta.

Lisateabe saamiseks menüü haldamise kohta vt Menüüdes liikumine - näidikuteplokk.

Märkus

Kui õlitaseme mõõtmiseks ette nähtud tingimused (mootori seiskamisest möödunud aeg, auto kalle, välistemperatuur jne) ei ole täidetud, kuvatakse teade Puudub. See ei tähenda, et auto süsteemides oleks rike.


Kas sellest oli abi?