Aku

Auto käivitamine abiakuga

Uuendatud 11/9/2020

Auto käivitamine abiakuga

Kui aku on tühi, saab auto käivitada teisest akust tuleva vooluga.

Oluline

Kerghübriidautode laadimispunkt on mõeldud ainult auto enda abiakult käivitamiseks. Laadimispunkt pole mõeldud muu auto abikäivitamiseks. Kui kavatsete laadimispunktist käivitada muu auto, võib kaitse läbi põleda, mille järel ei saa laadimispunkti kasutada.

KerghübriidautodelAutod, millel on alternatiivne mootor B4, B5 või B6, on kerghübriidautod. võib aku tühjenemise põhjuseks olla läbipõlenud kaitse, mis laadimist takistab. Kaitsme läbipõlemise korral kuvatakse juhiekraanil teade 12 V aku Kaitsme rike Vajab hooldust. Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

P5-1507-Connect jumper cables

Käivituskaabli ühenduskohad. Mootoriruumi välimus võib auto mudelist ja varustuse tasemest olenevalt olla erinev.

Autot abiakuga käivitades tuleb toimi lühiste ja muu kahju vältimiseks järgmiste juhiste kohaselt:

Lülitage auto elektrisüsteem süüteasendisse 0.

Veendu, et abikäivitusaku pinge on 12 V.

Kui abikäivitusaku on paigaldatud teise autosse - lülitage abistava auto mootor välja ja veenduge, et autod ei puutu kokku.

Ühenda punase käivituskaabli üks klamber abikäivitusaku plussklemmiga (1).

Oluline

Ühenda käivituskaabel ettevaatlikult, vältides lühise tekitamist mootoriruumis.

Avage auto plussklemmi kate (2).

Ühendage punase käivituskaabli teine klamber auto plussklemmiga (2).

Ühenda musta käivituskaabli üks klamber abikäivitusaku miinusklemmiga (3).

Ühendage musta käivituskaabli teine klamber auto miinusklemmiga (4).

Kontrollige, kas käivituskaabli klambrid on korralikult kinnitatud, et käivitamise ajal ei tekiks sädemeid.

Käivitage abistava auto mootor ja laske sel mõni minut töötada tühikäigust veidi suuremal pöörete arvul, ligikaudu 1500 pööret/minutis.

Käivitage tühjenenud akuga auto mootor.

Oluline

Ärge puutuge käivitamisel kaabli ja auto vahelisi ühendusi. Sädemete tekkimise oht.

Eemaldage käivituskaablid vastupidises järjekorras - kõigepealt must ja seejärel punane.

Veenduge, et musta käivituskaabli kumbki klamber ei puutu kokku auto/abiaku plussklemmi või punase käivituskaabli klambriga.

Hoiatus

Vale sekkumise korral on 48 V pinge ohtlik. Ärge puutuge ühtegi aku elementi, mida pole selgelt kirjeldatud kasutusjuhendis.

  • 48 V abiakut ei tohi kasutada auto käivituskaablitega käivitamiseks.
  • Väliseid elektriseadmeid ei tohi mitte mingil juhul ühendada 48 V akuga.
  • 48 V akut tohib hooldada ja vahetada vaid teeninduses; soovitame pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

Hoiatus

  • Akust võib eralduda väga plahvatusohtlikku gaasilist vesinikku. Käivitusjuhtme ebaõigel ühendamisel võib tekkida säde, millest võib piisata aku plahvatamiseks.
  • Ärge ühendage käivitusjuhtmeid kütusesüsteemi komponentide või liikuvate osadega. Olge kuumade mootoriosade juures ettevaatlik.
  • Aku sisaldab väävelhapet, mis võib tõsiseid põletusi tekitada.
  • Väävelhappe kokkupuutel silmade, naha või riietega pese kohe rohke veega. Kui hapet on silma pritsinud, pöörduda viivitamatult arsti poole.
  • Ärge suitsetage aku läheduses.

Märkus

Kui käivitusaku laetuse olek (SoC) on nii madal, et auto tavapärased elektrifunktsioonid ei tööta ja mootor käivitatakse teise aku või akulaadija pealt, võib aktiveeruda ka funktsioon Start/stop. Kui funktsioon Start/stop peatab seejärel mootori peagi automaatselt, võib juhtuda, et mootori automaatne käivitamine nurjub, kuna akul pole olnud laadimiseks piisavalt aega.

Kui auto on käivitatud teise aku pealt või kui aku laadimiseks akulaadijaga pole piisavalt aega, siis funktsioon Start/stop ajutiselt inaktiveeritakse, kuni auto on aku piisavalt täis laadinud. Välitemperatuuril ligikaudu +15 °C (ligikaudu 60 °F), tuleb autol lasta akut laadida vähemalt 1 tund. Kui välistemperatuur on madalam, võib laadimisaeg pikeneda 3–4 tunnini. Akut on võimaluse korral soovitatav laadida välise akulaadijaga.


Kas sellest oli abi?