Eelsoojendus

Eelsoojenduse ajasätte eemaldamine*

Uuendatud 7/23/2018
P5-1507–Climate–Button preconditioning edit timer

Nupp loendi muutmiseks / kellaaja seade kustutamiseks kliimavaate vahelehel Parkimiskliima.

Avage kliimavaade keskekraanil.

Valige vahekaart Parkimiskliima.

Vajutage Muuda loendit.

Vajutage parempoolse ikooni kustutamiseks loendis.

Ikoon muutub tekstiks Kustuta.

Aktiveerimiseks vajutage Kustuta.

Kellaaja säte eemaldatakse loendist.


Kas sellest oli abi?