גרסת המאמר 2021.186.0

הודעת פרטיות – אפליקציית Volvo Cars

ישים החל מ:

פורסם ב:

מסמך זה מתאר כיצד Volvo Cars (כמוגדר להלן), ולפעמים גורמים אחרים, מעבדת את הפרטים האישיים שלך כאשר אתה משתמש באפליקציה Volvo Cars (להלן, "אפליקציית Volvo Cars"), ששומרת על החיבור שלך לרכב Volvo שלך.

לאפליקציית Volvo Cars יש מספר פונקציות, שלכל אחת מיועד עיבוד פרטים אישיים מסוג שונה, כפי שיוסבר להלן. תלוי בשוק ובסוג המינוי שלך, ניתן לקטלג את הפונקציות האלו באופן הבא:

 • שירותי Volvo Cars, שבהם נכללים ההיבטים שהוזכרו בסעיפים 2.1 (שירותי שליטה ברכב מרחוק של Volvo Cars‫‏‬), 2.2 (יומן הנסיעה), 2.3 (פונקציית שיתוף המכונית עם אורח), 2.4 (ניתוח נתוני היישום), 2.5 (מחקר ופיתוח), 2.6 (המינוי שלך ליישום Volvo Cars) להלן.

להלן תוכל למצוא:

 1. מי אחראי לעיבוד הפרטים האישיים שלך;
 2. הפרטים האישיים שנאספו, מדוע ולמשך כמה זמן;
 3. איך אנו משתפים את הפרטים האישיים שלך;
 4. הזכויות שלך ביחס לעיבוד פרטים אישיים;
 5. מידע קשר; וגם
 6. שינויים בהודעת הפרטיות שלנו.

1. מי אחראי לעיבוד הנתונים האישיים שלך

האחריות על עיבוד הפרטים האישיים שלך באפליקציית Volvo Cars מתחלקת באופן הבא:

 • הישות האחראית על העיבוד העיקרי של פרטים אישיים בהקשר לשירותי השליטה ברכב מרחוק של Volvo Cars, יומן הנסיעה, פונקציית שיתוף המכונית עם אורח, ניתוח נתוני האפליקציה וכן מחקר ופיתוח, היא Volvo Car Corporation, שמשרדיה הרשומים שוכנים בכתובת Assar Gabrielssons Väg, 405 31 Gothenburg, Sweden, ומספר החברה שלה הוא 556074-3089, שתיקרא להלן "Volvo Cars".

2. הפרטים האישיים שנאספו, מדוע ולמשך כמה זמן

כפי שהוזכר לעיל, אפליקציית Volvo Cars מגיעה עם מספר פונקציות שונות תלוי בדגם המכונית ובשוק שלך – ייתכן שחלק מהפונקציות המתוארות להלן לא יהיו רלוונטיות עבורך.

2.1. שירותי שליטה ברכב מרחוק של Volvo Cars

אנו אוספים את פרטי הזיהוי שלך (כגון שם מלא, מספר טלפון, Volvo ID (כתובת דוא"ל), מספר זיהוי הרכב ("VIN"), מזהה מכשיר ייחודי ואסימון הודעות בדחיפה) ואת היסטוריית הרכישות (תקופת הבעלות, שירותי מינוי שלהם אתה רשום, והדגם ושנת הייצור של הרכב שלך כולל מפרטי הרכב הרלוונטיים).

אנו משתמשים במידע זה כדי לספק לך שירותי שליטה ברכב מרחוק של Volvo Cars (למשל, הדלקת מערכת האקלים מראש, שחרור/נעילה של דלתות, התנעה/כיבוי מרחוק של המנוע, הצגת הטמפרטורה בחוץ, קבלת התראות של האזעקה), לצפות בסטטוס הרכב (למשל, מפלס הדלק, מפלסי נוזל השמשות, מפלסי נוזל הבלמים, סטטוס נעילת הדלת, לחץ האוויר בצמיגים או התראות בנושאי תחזוקה, סטטוס המצבר או אינדיקטורים אחרים על סטטוס הרכב).

אנו גם משתמשים במידע הזה כדי לשלוח הודעות בדחיפה במסגרת אפליקציית Volvo Cars בהקשר לתזכורות לביצוע טיפולים קרובים ברכב שלך. עבור מכוניות היברידיות וחשמליות מלאות אנו מאחסנים את מיקום הטעינה כדי שנוכל להציע לך דרך נוחה לתזמן את הטעינה הבאה. אנחנו אוספים את פרטי מיקום הרכב שלך, וגם, אם תסכים לכך, את מיקום המכשיר הנייד שלך, כדי שתוכל להשתמש בתפקודי המפות של אפליקציית Volvo Cars, וכדי להציג בפניך על מפה את מיקומך ביחס ל-Volvo שלך.

בכל מקרה שבו לא התבקשת ספציפית לתת את הסכמתך לעיבוד נתונים כלשהם, הסיבה שאנו מעבדים נתונים אלה היא לבצע את החוזה שלנו איתך (Art. 6.1. (b) GDPR).

אם דרך הגדרות המכשיר הנייד שלך הענקת לנו גישה לנתוני המיקום, לוחות השנה ואנשי הקשר שלך, נעבד את הנתונים האלה כדי להציע לך דרך נוחה לשלוח מיקום של נקודת עניין מהטלפון לרכב על סמך רשימת אנשי הקשר, אירועי לוח השנה או תוצאות החיפוש שלך. הבסיס החוקי לעיבוד זה הוא הסכמתך (Art. 6.1.(a) GDPR).

כשהמינוי שלך ל-Volvo Cars מתקרב לסיומו, הפרטים המשויכים לשירות הזה, כולל המידע האישי שלך, יימחקו לאחר שיחלפו תשעים (90) יום. שים לב שהמינוי ל-Volvo Cars עוקב אחר המכונית, ולכן במקרה של החלפת בעלות, באחריותך כמוכר הרכב לנתק את המכונית מהאפליקציה ולמחוק את הנתונים שלך. דבר זה חל גם על הנהג העיקרי הרשום במקרה של ליסינג. עקוב אחר ההוראות בקישור זה.

2.2. יומן הנסיעה

אפליקציית Volvo Cars מאפשרת לך להחליט למלא יומן נסיעה. זה יכול להיות מועיל, למשל, כדי לדעת את הקילומטרז' שלך לצורך חישוב החזרים על נסיעה. יומן הנסיעה חייב להיות מופעל על ידך, אחרת הוא יישאר לא פעיל ולא ייאספו נתונים.

אם תפעיל את יומן הנסיעה, נאסוף את פרטי הזיהוי שלך (למשל שם מלא, מספר טלפון, כתובת דוא"ל ו-VIN) וגם נאסוף את פרטי מיקום הרכב שלך אוטומטית דרך מערכת הטלמטיקה של הרכב (נסיעה ועצירה, או ברציפות תלוי בסוג הרכב כפי שיוסבר להלן) כדי לזהות כל נסיעה כולל מידע הקשור לנסיעה (תאריך ושעה, מרחק, צריכת דלק ו/או חשמל, הפקת חשמל (אם הרכב היברידי) וקילומטרז'. במכוניות הפועלות על בנזין או על סולר, יומן הנסיעה מכיל רק את מיקומי ההתחלה והסיום של כל מחזור נסיעה. עם זאת, אם יש לך דגם עם מנוע היברידי/כפול, יומן הנסיעה מכיל גם מידע על המסלולים שעשית.

אנו מעבדים את הנתונים האלה על סמך הסכמתך (Art. 6.1.(a) GDPR).

ככלל, נתוני יומן הנסיעה נשמרים במשך 100 ימים. בנסיבות מיוחדות, למשל מכוניות הנהנות מהחזר על טעינת הרכב (Recharge Refund), נתוני יומן הנסיעה יישמרו במשך 500 ימים.

תוכל להשבית את יומן הנסיעה בכל זמן שהוא, ובמקרה כזה איסוף הנתונים ייפסק. עם זאת, השבתה כזו אינה גורמת אוטומטית למחיקה של הנתונים שנאספו בעבר.

2.3. פונקציית שיתוף המכונית עם אורח

כשאתה משתמש בפונקציית שיתוף המכונית עם אורח שזמין באפליקציית Volvo Cars, אזיי Volvo Cars תעבד את הפרטים האישיים הבאים:

 1. Volvo ID שלך ושל האורח שלך לצורך זיהוי וכדי שניתן יהיה לשמור את הגדרותיך האישיות בנפרד.
 2. מספרי הטלפון הנייד שלך ושל האורח שלך – כדי לשלוח הזמנות לאורחים במסרונים (סמס).
 3. דגם הרכב, שנת הדגם, צבע הרכב, מספר הרישוי ומיקום הרכב, כדי להקל על האורח למצוא אותו.
 4. סטטוס נעילת דלת הרכב כדי לפתוח ולנעול אותו ולוודא שהרכב ננעל לאחר השימוש.
 5. נתוני יומן הנסיעה של נסיעות האורח (אם אפשרות זו הופעלה) זמינים הן עבור האורח והן עבור הנהג העיקרי. כל נתוני יומן הנסיעה של הנהג זמינים רק עבור הנהג העיקרי.

הבסיס החוקי לעיבוד הנתונים שלך הוא החוזה שלך איתנו (Art. 6.1. (b) GDPR), בעוד הבסיס החוקי לעיבוד הפרטים האישיים של האורח הוא האינטרס הלגיטימי שלנו (Art. 6.1. (f) GDPR), להעניק לך את היתרונות הטמונים בפונקציית שיתוף המכונית.

אנחנו נשמור על המידע האישי הזה עד 1) שהאורח יוסר על ידי הנהג העיקרי, 2) על פי כללי שימור הנתונים של יומן הנהג, או 3) עד שהמינוי יסתיים, הראשון מביניהם.

2.4. ניתוח נתוני האפליקציה

אנחנו מודדים את אופן השימוש באפליקציה שלנו כדי להבין טוב יותר את התנהגות המשתמשים ולשפר את השימושיות והאמינות של האפליקציה, וגם כדי לקבל תובנות לגבי אופן השימוש בשירותים ולשפר את חוויית המשתמש שלך בשירותים אלה. את זאת אנו עושים תוך שימוש ב-Google Analytics (במצב מוגבל), ואנו מעבדים את מזהה המכשיר הנייד, את כתובת ה-IP של המכשיר (שמוסתר ע"י שם בדוי מייד לאחר האיסוף שלו), Volvo ID וסטטוס ההתחברות של הרכב.

הבסיס החוקי לעיבוד הנתונים הוא האינטרס הלגיטימי שלנו ((Art. 6.1.f) GDPR) לשפר את השימושיות והחוויה של האפליקציה והשירותים שלנו.

נתונים אלה יישמרו במשך ארבעה-עשר (14) חודשים ממועד האיסוף.

2.5. מחקר ופיתוח

למטרות מחקר ופיתוח כדי להבין טוב יותר כיצד נוכל לשפר את מוצרינו ושירותינו ואילו מוצרים ושירותים חדשים נוכל לפתח, אנו משתמשים בגישה המונעת-ע"י-נתונים. אנו ממנפים את נתוני הרכב (כגון VIN), המוצר (כגון אפליקציית Volvo Cars, הלקוח (כגון Volvo ID) ומכירות (כגון הסוכנים המוכרים או המטפלים במוצרינו - כל זאת כדי לסייע בבחירת כיוון הפיתוח של מוצרינו ושירותינו. עיבוד הנתונים מכסה טווח רחב של ניתוח, בניית מודלים ומחקר שאותם מבצעים האנליסטים ומומחי המידע שלנו.

הבסיס החוקי של עיבוד זה הוא האינטרסים הלגיטימיים שלנו ((Art. 6.1.f) GDPR). אך במידת האפשר אנו מגבילים את הניתוח לנתונים אנונימיים או המוגנים על ידי שמות בדויים. העיבוד אינו כולל שום החלטה אוטומטית הנוגעת לך.

אנו שומרים על נתונים אלה במשך עשר (10) שנים.

2.6. המינוי שלך לאפליקציית Volvo Cars

אם יש לך מינוי לשירותי השליטה ברכב מרחוק של Volvo Cars, תוצע לך האפשרות לחדש את השירות הזה באפליקציית Volvo Cars. כאשר אתה עושה זאת, או מנהל את המינוי שלך, אנו מעבדים את פרטי הזיהוי שלך (כגון שם מלא, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, VIN) ואת סטטוס הרכישה והיסטוריית הרכישה שלך. מטרת עיבוד הנתונים היא לנהל ולנטר את הרכישה שלך (ממועד הרכישה ועד למסירה), כולל כל מגע עם הרשויות לצורך דיווח רשמי, ניהול ההזמנה שעשית של שירותים קשורים, מעקב עד למסירה, ושליחת עדכוני תקשורת בהקשר לשירותים שרכשת. אנחנו משתמשים בספק תשלום צד שלישי כדי לעבד את תשלומיך, ומדובר כאן בעיבוד נפרד של הפרטים האישיים שלך על ידם; תוכל לקרוא עוד על נהלי הפרטיות של מעבד התשלומים שלנו בסעיף 3 להלן.

הבסיס החוקי לעיבוד נתוניך האישיים טמון בכך שעיבוד זה הכרחי לביצוע החוזה איתך ((Art. 6.1. (b)) GDPR).

נשמור על הפרטים האישיים שלך במשך תשעים (90) יום לאחר שיפוג תוקף מינוי Volvo Cars שלך, זאת כדי לאפשר את המשך השירות אם תחליט להירשם מחדש. בנוסף לכך, נשמור בארכיון את הנתונים הקשורים לרכישה שלך למשך עשר (10) שנים כל עוד דבר זה נחוץ תחת המחויבות שלנו לציית לחקיקה בנושא חשבונאות ודיווח פיננסי (Art. 6.1. (c) GDPR).

3. איך אנו משתפים את הפרטים האישיים שלך

העיבוד שהוזכר לעיל על ידי Volvo Car Corporation כרוך בעיבוד הפרטים האישיים שלך עם הקטגוריות הבאות של גורמי צד שלישי, על בסיס הצורך-לדעת:

עיבוד על ידי מעבדים

קטגוריות המעבדים שתומכות בפיתוח אפליקציית Volvo Cars הן:

 • ספק שירות קישוריות לענן;
 • אירוח נתונים;
 • התראות בדחיפה;
 • הפצת דוא"ל;
 • צ'אט וטיפול בלקוח;
 • סוכנויות נבחרות של Volvo Cars להזמנת שירות דיגיטלית ו-Volvo Valet; וכן
 • ספק המטפל בחשבוניות של מינויים.

הם מוגבלים על-ידי חוזה מבחינת היכולת שלהם להשתמש בפרטים האישיים שלך למטרה כלשהי שאינה אספקת השירותים עבורנו בהתאם לכל הסכם עיבוד נתונים תקף. בחלק מהנסיבות האלה, השימוש במעבדים אלה כרוך בהעברה מוגבלת של פרטים אישיים אל מחוץ לאיחוד האירופי. נקטנו אמצעי זהירות כדי שהעברות כאלו יהיו מוגבלות למינימום ההכרחי, ויכללו רק נתונים שאינם מאפשרים זיהוי ישיר שלך, ולכן מהווים סיכון נמוך מאוד במקרה של מסירה לא-מורשית שלהם.

שיתוף עם חברות אחרות של Volvo Car Group

הנתונים המוזכרים בסעיפים 2.5 ו-2.6 לעיל ישותפו עם חברת המכירות הארצית שלנו במדינה שממנה הגיעו הנתונים, למטרות הבאות:

 • הערכת ביצועי הסוכנויות;
 • שירות לקוחות;
 • פילוח שוק;
 • ניתוח הארכות והפעלות-מחדש של מינויים.

שיתוף עם גורמי צד שלישי (מבקרי נתונים נפרדים)

אנו מעבדים תשלומים דרך גורמי צד שלישי שאוספים נתוני תשלומים ישירות ממך ואינם משתפים אותם איתנו:

 • Stripe Inc (ספקית שירותי תשלומים וניהול חיובים, חשבוניות ומינויים). תוכל לצפות במדיניות הפרטיות שלהם בכתובת https://stripe.com/en-se/privacy

אפליקציית Volvo Cars משתמשת ב'מפות גוגל' כדי להציג את מיקומך ואת מיקום הרכב שלך. תוכל לעיין במדיניות הפרטיות שלהם בכתובת https://policies.google.com/privacy.

4. הזכויות שלך ביחס לעיבוד נתונים אישיים

כמושא נתונים יש לך זכויות חוקיות ספציפיות שהוענקו על ידי General Data Protection Regulation בהקשר לנתונים האישיים אודותיך שאותם אנו מעבדים. זכויות אלו מוסברות בקצרה להלן, ותוכל לממש אותן על ידי מילוי הטופס הספציפי המוצג בהמשך.

 1. הזכות למשוך את הסכמתך: אם הענקת את הסכמתך לעיבוד הנתונים האישיים שלך, תוכל למשוך הסכמה זו בכל שלב שהוא ללא כל השפעה עתידית.
 2. זכות הגישה לנתוניך האישיים: תוכל לבקש מאיתנו מידע בנוגע לנתונים האישיים שאנו מחזיקים אודותיך. בעקבות בקשה שלך, תקבל עותק של הנתונים האישיים שלך. אם תהיה מעוניין בעותקים נוספים של הנתונים האישיים שלך, נחייב אותך בעמלה סבירה על בסיס העלויות האדמיניסטרטיביות שלנו. שמורה לך הזכות על המידע על אמצעי הזהירות שלנו להעברת הנתונים האישיים שלך למדינה השוכנת מחוץ לאיחוד האירופי ולאזור הכלכלי האירופי (EEA) אם ביקשת מאיתנו לאשר אם אנחנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך, ואנו מעבירים את הנתונים האישיים שלך למדינה השוכנת מחוץ לאיחוד האירופי ולאזור הכלכלי האירופי.
 3. הזכות לתיקון: תוכל לדרוש מאיתנו לתקן נתונים אישיים לא נכונים או לא מלאים אודותיך. אנו עושים כל מאמץ סביר כדי לשמור על הנתונים האישיים שלך הנמצאים בשימוש שוטף בחזקתנו או בשליטתנו כך שיהיו מדויקים, מלאים, עדכניים ורלוונטיים, בהסתמך על המידע העדכני ביותר הזמין לנו.
 4. הזכות להגבלה: תוכל לדרוש מאיתנו להגביל את עיבוד הנתונים האישיים שלך, אם:
  1. אם אתה מערער על מידת הדיוק של הנתונים האישיים שלך, למשך התקופה שבה עלינו לאמת את דיוקם,
  2. אם העיבוד אינו חוקי ואתה מבקש להגביל את העיבוד של הנתונים האישיים שלך, אך לא למחוק אותם,
  3. אם איננו זקוקים יותר לנתונים האישיים שלך למטרות עיבוד, אך אתה דורש אותם לצורך ביסוס או ביצוע של תביעות משפטיות או הגנה מפניהן, או
  4. אם אתה מתנגד לעיבוד בזמן שאנו מוודאים אם העילות הלגיטימיות שלנו עולות על אלו שלך.
 5. הזכות לניידות: שמורה לך הזכות לקבל את הנתונים האישיים שלך שמסרת לנו, ואם הדבר אפשרי מבחינה טכנית, לבקש שנעביר את הנתונים האישיים שלך (אלה שמסרת לנו) לארגון אחר:
  1. אם אנחנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך באמצעים אוטומטיים;
  2. אם אנחנו מבססים את עיבוד הנתונים האישיים שלך על הסכמתך, או אם עיבוד הנתונים האישיים שלך הכרחי למימוש או לביצוע של חוזה שאתה צד לו;
  3. אם הנתונים האישיים שלך נמסרו לנו על ידך; ואם
  4. זכותך לנייד את הנתונים אינה משפיעה לרעה על זכויותיהם וחירויותיהם של אנשים אחרים.
  שמורה לך הזכות לקבל את הנתונים האישיים שלך בפורמט מובנה, נפוץ וניתן לקריאה ע"י מכונה. אסור שזכויותיך לקבל את הנתונים האישיים שלך תפגע בזכויותיהם של אנשים אחרים ובחירויות שלהם. זכותך לכך שהנתונים האישיים שלך יועברו מאיתנו לארגון אחר היא זכות שיש לך בתנאי שהעברה שכזו היא אפשרית מבחינה טכנית.
 6. הזכות למחיקה: שמורה לך הזכות לבקש שנמחק את הנתונים האישיים שאנחנו מעבדים אודותיך. עלינו לציית לבקשה כזו אם אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך, אלא אם כן העיבוד נחוץ:
  1. לצורך מימוש הזכות לחופש ביטוי ולחופש מידע;
  2. לצורך ציות למחויבות חוקית הדורשת עיבוד על פי חוקי האיחוד או המדינות החברות בו שלהם אנו כפופים;
  3. לצורך שמירה בארכיון למען האינטרס הציבורי, או למטרות מדעיות או סטטיסטיות, או למען מחקר היסטורי; או
  4. לצורך ביסוס או ביצוע של תביעות משפטיות או הגנה מפניהן.
 7. הזכות להתנגדות: תוכל להתנגד - בכל זמן שהוא - לעיבוד הנתונים האישיים שלך עקב מצבך הספציפי, בתנאי שהעיבוד הזה אינו מסתמך על הסכמתך אלא על האינטרסים הלגיטימיים שלך או של צד ג' כלשהו. במקרה שנפסיק לעבד את הנתונים האישיים שלך, אלא אם כן נוכל להדגים עילות לגיטימיות משכנעות ואינטרס עליון לעיבוד או לצורך ביסוס או ביצוע של תביעות משפטיות או הגנה מפניהן. אם תתנגד לעיבוד, אנא פרט אם אתה מעוניין גם במחיקת הנתונים האישיים שלך, כי אם לא, רק נגביל אותם. יש לך גם את הזכות להתנגד בכל עת, ללא קשר לסיבה לכך, לעיבוד הנתונים האישיים שלך לצורך שיווק ישיר (הכולל גם יצירת פרופיל בהיקף הקשור לשיווק ישיר כזה), אם עיבוד כזה היה מבוסס על האינטרסים הלגיטימיים שלנו. אם השיווק הסתמך על הסכמתך, תוכל לבטל אותה (ראה לעיל).
 8. הזכות להגיש תלונה: תוכל להגיש תלונה לרשות הפיקוח המקומית שלך בנושא הגנה על נתונים או לכל רשות אחרת באירופה להגנה על נתונים. אך נעריך זאת אם תפנה אלינו תחילה כדי שננסה לפתור את הבעיה – את פרטי יצירת הקשר שלנו תוכל למצוא להלן.

תוכל לממש את זכויותיך מולנו על ידי מילוי טופס זה (ראשית, בחר במדינה או באזור שלך, ואז פתח ומלא את הטופס המקוון), שיעזור לנו לטפל בבקשתך בצורה נאותה. הטופס המקוון מכיל את המידע שלו אנו זקוקים כדי לאמת את זהותך ולבחון את בקשתך. בנוגע לבקשות דרך הטלפון או הדוא"ל, יהיה עליך למסור לנו מספיק מידע שיאפשר לנו לאמת באופן סביר שאתה הוא האדם שאספנו את נתוניו האישיים, ולתאר את בקשתך בפירוט שיספיק לנו להעריך אותה בצורה נאותה ולהיענות לה. אם לא נצליח לאמת את זהותך לצורך טיפול בבקשות גישה ומחיקה בעזרת המידע שמסרת, ייתכן שניאלץ לבקש ממך לשלוח לנו פרטים נוספים.

ניתן לממש זכויות אלה ביחס לכל הגורמים המשותפים השולטים בנתונים המוזכרים בהודעה זו.

5. פרטים ליצירת קשר

כדי לממש את הזכויות שלך, עיין בסעיף 4 לעיל. אם יש לך שאלות נוספות בנושא ההגנה על נתונים אישיים, תוכל לפנות אלינו בכתובות הבאות:

Volvo Car Corporation

כתובת לדואר: Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Gothenburg, Sweden

כתובת דואר אלקטרוני: globdpo@volvocars.com

6. שינויים בהודעת הפרטיות שלנו

אנו שומרים לעצמנו על הזכות לשנות את נוהלי הפרטיות שלנו ולעדכן ולשנות את הודעת הפרטיות הזו בכל זמן שהוא על פי שיקול דעתנו. כאשר אנחנו מבצעים שינויים משמעותיים בהודעה זו, ובמיוחד כאשר הודעה זו היא הבסיס להסכמתך, אנחנו נודיע לך על השינויים. הודעת פרטיות זו מעודכנת לתאריך המופיע בראש המסמך.