וולוו. השקט הנפשי שלך.

אחריות לחלפים לכל החיים

וולוו מעניקה לכם אחריות לחלק שרכשתם במרכז שירות מורשה וולוו, לאחר תום תקופת האחריות של הרכב כל עוד הרכב הינו בבעלותכם.

השקט הנפשי שלכם

כאשר אתם מטפלים במרכז שירות מורשה של וולוו יש לכם שקט נפשי, הודות למקצועיות הצוות ושימוש בחלקים מקוריים. בנוסף, ברכישת חלק מקורי והרכבתו במרכז שירות של וולוו תהיו זכאים לאחריות חלק למשך כל תקופת הבעלות שלכם על הרכב.

רק במרכז שירות מורשה של וולוו

ההתחייבות של וולוו היא כי כל החלקים בהם עושים שימוש במרכז שירות מורשה של וולוו בתיקון הרכב שלכם יהיו נקיים מפגמים באיכות החומר ו/או בהרכבה. היה ויתרחש מקרה בו תידרש החלפה חוזרת לחלק שנרכש על ידכם לאחר תום תקופת האחריות הנ"ל, וולוו תכסה את עלות העבודה והחלפים, ללא עלות מצידכם.

האחריות מתייחסת לפגם בייצור בלבד ואיננה תקפה במקרה של חלקי בלאי, חלקים מתכלים ושחיקה טבעית כגון: מצבר, אביזרים, רפידות, גומיות, מגבים, תוכנה שעודכנה ושאינה שייכת להחלפת חומרה.
*בכפוף לתקנון

האחריות מתייחסת לפגם בייצור בלבד ואיננה תקפה במקרה של חלקי בלאי, חלקים מתכלים ושחיקה טבעית כגון: מצבר, אביזרים, רפידות, גומיות, מגבים, תוכנה שעודכנה ושאינה שייכת להחלפת חומרה.
*בכפוף לתקנון