מדיניות פרטיות

מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ

מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע”מ (להלן: "החברה" או כל פנייה בגוף ראשון) היא יבואנית רכבי וולוו, הונדה ורנו משאיות.

אנו מכבדים את פרטיותך ומחויבים להגן על המידע האישי שאנו מחזיקים אודותיך. מדיניות הפרטיות מבארת את סוגי המידע שאנו אוספים אודותיך, כיצד אנו אוספים אותו, מהם האמצעים בהם אנו נוקטים כדי לשמור על המידע שלך בצורה מאובטחת, מהם אמצעי האבטחה שעלייך לנקוט ומהם השימושים שאנו עושים בו. אנו מתארים גם את האפשרויות העומדות בפניך בנוגע למידע האישי שלך כאשר אתה מבקש מאיתנו לספק לך שירותים.

צור עמנו קשר: אנו מקווים שמדיניות זו תענה על שאלותייך לגבי האיסוף והשימוש שאנו עושים במידע האישי שלך. אם אין הדבר כך, או אם יש לך שאלות נוספות, אנא צור עמנו קשר בטלפון: 03-5621399 או בדוא”ל: Moked@MCT.CO.IL

כשאתה מבקש מאיתנו לספק שירותים, לרבות בעצם השימוש באתר, אתה מסכים לכך שנאסוף, נשמור ונשתמש במידע האישי שלך באופן המתואר במדיניות זו ומסכים לסיכונים המתוארים בסעיף האבטחה.

היקף

מדיניות זו מכסה את המידע האישי שאנו אוספים אודותיך עבור עסקי מכירת רכב ממותגי החברה ומכירת משאיות ("השירותים" ). מדיניות זו אינה מטפלת במידע שאינו מזהה אותך באופן אישי, כמו מידע אנונימי מצרפי.

נושאים חוקיים

אנו פועלים בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ושואפים למלא אחר כל חוקי הפרטיות הנוהגים במדינות השונות והחלים על המידע האישי שאנו אוספים ובו אנו משתמשים.

שינויים

אנו רשאים לשנות מדיניות זו מעת לעת. אם כך נפעל, מדיניות הפרטיות המתוקנת תחול בעת שנפרסם אותה באתר האינטרנט שלנו. אנו נתקן את הודעת “עודכנה לאחרונה” בעמוד הראשון של מדיניות זו בכל פעם שנבצע שינוי. אם שינוי כלשהו גורם לכך שמדיניות זו תגן במידה פחותה על המידע האישי שלך, היא לא תחול על מידע שאספנו אודותיך לפני שבוצע השינוי. החריג היחיד לכך יהיה אם הודענו לך על השינויים ונתנו לך הזדמנות להורות לנו לא להחילם על המידע האישי שלך.

איסוף

אנו נאסוף מידע אודותיך ממגוון מקורות לצורך עסקינו. הדוגמאות שנספק כאן הן להבהרה ואינן מהוות רשימה מלאה של דרכי פעולתנו.

מה אנו אוספים?

שם, כתובת, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, כתובת דוא”ל, תאריך לידה, ופרטי אמצעי תשלום (להלן: "מידע אישי" ). בהתאם לשירות המבוקש, לעיתים נבקש לקבל מידע נוסף אודותיך והנדרש להענקת השירות. כך למשל, בעת הרשמה באתר של אחד ממותגי החברה לנסיעת מבחן נאסוף את שמך, פרטי הקשר שלך ואיזור גיאוגרפי רלוונטי כדי לתאם את נסיעת המבחן.
אנו רשאים לאסוף מידע אישי הנחשב למידע רגיש כגון מידע אודות מצב בריאותך אם תבקש מאיתנו להתחשב בנכות.

מקורות

אנו אוספים ממך מידע אישי בעת ביצוע הזמנה של אחד השירותים, לרבות מידע שאתה מספק:

 • בזמן השיחה עם מרכז ההזמנות שלנו;
 • באתרי האינטרנט שלנו;
 • במשרדי החברה ובאתרי המכירות שלנו;

אנו גם אוספים מידע אישי אודותיך ממגוון מקורות אחרים, לרבות חברות קשורות או גופים עמם אנחנו משתפים פעולה.

קובצי cookies

Volvo Car Corporation משתמשת בקובצי cookies בעת הביקור באתר בהתאם לאמור במסמך זה.

תגי פיקסל (Pixel tags)

בנוסף, אנו רשאים להשתמש ב”תגי פיקסל” או בטכנולוגיות דומות המאפשרות לנו לעקוב אחר פעולותיך כמשתמש באתרי האינטרנט שלנו או כמקבל של הודעות הדוא”ל שלנו. תגי פיקסל משמשים לאיסוף מידע אנונימי כדי לסייע לנו לקבוע הזמנות פופולריות, הקלקות ומידע אחר לצורך שיפור השירות שלנו. אנו משתמשים בהם גם בכדי לזהות אילו פרסומות מקוונות או דוא”ל הביאו אותך לאתר האינטרנט שלנו.

אתרי אינטרנט של חברות אחרות

אתרי האינטרנט והודעות הדוא”ל שלנו עשויים להכיל קישורים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי חברות אחרות. עליך להיות מודע לכך שעל האיסוף והשימוש במידע שאתה מספק באתרים אלה תחול מדיניות הפרטיות של החברה המספקת את אתר האינטרנט ולא המדיניות שלנו.

שימוש במידע והעברתו לגורמים נוספים

אנו עובדים עם חברות שונות על מנת לתת לך את השירות המבוקש על ידך, כגון ספקים וחברות תפעול. חברות אלו הינן חברות עצמאיות אשר אינן נמצאות בבעלותנו או תחת שליטתנו ועל כן מדיניות זו אינה חלה עליהן. יחד עם זאת, על מנת שתקבל שירות מיטבי, אנו זקוקים להעברת המידע האישי שלך לגורמים אלו, כולל העברת המידע לחו”ל כאשר יש צורך בכך. על כן, לשם אספקת השירותים, ייאסף מידע אישי אודותייך והוא יועבר לגורמים אחרים כל עוד הדבר נחוץ לשם השירות אותו ביקשת ולאור המטרות המפורטות במסמך זה.

כאשר מועבר מידע כאמור לגורמים אחרים לצורך מתן שירות על ידם, יחולו על ההעברה חוקי הפרטיות במדינת היעד, ומדיניות הפרטיות של מקבל המידע, ולא יחולו הכללים המנויים במדיניות זו.

הפרטים שתמסור בעת ההתקשרות איתנו, ובכל פניה אחרת שלך אלינו יישמרו במאגר מידע ממוחשב בבעלות החברה. אין עליך חובה בדין למסור פרטים על עצמך, אבל אם לא תספק לנו פרטים מסוימים, לא נוכל לספק לך שירותים מסוימים במסגרת הסכם זה. במידה ואינך מעוניין למסור את המידע, נבקשך שלא לעשות שימוש באתר.

שמירה

אנו פועלים לשמירת המידע האישי אודותייך בצורה מאובטחת באופן שישמור אותו מדוייק, עדכני ומלא, ככל שנחוץ למטרות שלשמן אנו משתמשים בו.

אחסון

בד”כ נשמור מידע אישי אודות הלקוחות שלנו כל עוד אנו מאמינים שהוא דרוש למטרות עבורן הוא נאסף או כל עוד הדבר נדרש בהתאם לדין החל.
בסיסי המידע המרכזיים שלנו לאחסון המידע האישי שאנו אוספים ממוקמים בשרתי החברה בישראל . יחד עם זאת נעביר מידע לחו”ל לשותפינו העסקיים ולספקי שירות שונים במדינות היעד ובמדינות אחרות בהן ספקינו מעבדים את המידע אודותיך על מנת לספק לך שירות. העברת מידע כאמור תיעשה בהתאם להוראות הדין.

אבטחה

אנו נוקטים אמצעי אבטחת מידע הולמים, לרבות אמצעי אבטחה פיזיים, פרוצדורליים ואלקטרוניים ראויים לצורך הגנה על המידע האישי שלך, לרבות:

 • הגבלת הגישה של עובדינו למידע אישי;
 • אכיפת מדיניות ותהליכים כלפי עובדינו במהלך עבודתם עם מידע אישי;
 • שימוש בטכנולוגיות המתוכננות לשמירה על מידע במהלך שידורו, לרבות הצפנת SSL1 למידע שאתה מספק באתרי האינטרנט שלנו.

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין בהם ביטחון מוחלט. לכן החברה לא מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.
לכן, גם באחריותך לנקוט אמצעי אבטחה הולמים (כגון כנגד וירוסים, חדירה למחשבים, אובדן מידע, חשיפת סודות וכו’).
אם יש לך חשבון אצלנו, ועלה בך החשש שמא הוא אינו מאובטח עוד, עליך ליצור עמנו קשר באופן מידי על פי ההוראות המצוינות בסוף מדיניות זו.

אבטחת תקשורת

אנו משתדלים לאזן בין אבטחת המידע שלך ובין נוחותך. כתוצאה מכך, אנו עשויים לעיתים להשתמש בשיטת תקשורת בטוחה פחות מהחלופה הנוחה פחות. לדוגמה, אנו נשלח לך דוא”ל באופן לא מוצפן (כלומר קריא באופן מיידי) היות ורבים מלקוחותינו אינם יכולים לגשת לדוא”ל מוצפן (כלומר מקודד). משמעות הדבר היא שהדוא”ל שלנו, אם נותב באופן מוטעה או יורט, ניתן לקריאה בקלות רבה יותר מאשר דוא”ל מוצפן. כיוון שכך, אנא המנע מלכלול מידע סודי, כגון מספר כרטיס האשראי שלך בדברי הדוא”ל שאתה שולח אלינו.
כדי להשתמש בדרך מאובטחת יותר לתקשורת עמנו באמצעות האינטרנט, אנא פנה אלינו באמצעות אחד מפרטי הקשר המופיעים מטה.

עוד על הצפנת SSL

“SSL” משמעותו הצפנת שכבת שקעים מאובטחים (Secure Sockets Layer Encryption). אנו משתמשים בהגנה זו עבור המידע שאתה מוסר לנו באתרי האינטרנט שלנו. הצפנת SSL באה להבטיח שאכן אתה הוא זה ששולח את המידע לחברה וכי אף אחד אחר אינו מסוגל לקרוא או לשבש אותו במהלך השידור. כשאתה מתבקש לספק לנו את המידע האישי שלך באתרי האינטרנט שלנו, תוכל לראות שכתובת ה – “http “של האתר שלנו משתנה ל-“https”. התוספת של “s” מציינת כי האתר מאובטח לצורך העברת נתונים. תוכל גם לראות על המסך סמל של מנעול סגור המציין גם הוא שהאתר מאובטח.

גישה

באפשרותך לגשת ולעיין במידע האישי שלך ללא עלות ולתקן טעויות עובדתיות באמצעות שליחת דוא”ל לכתובת: Moked@MCT.CO.IL
כדי להגן על הנתונים שלך אנו יכולים לדרוש שתספק לנו מידע המאפשר לנו לזהות אותך, כגון מספק תעודת זהות ומידע הנוגע לאמצעי התשלום שתמסור לנו.

שימושים

המידע שתמסור ישמש אותנו למטרות הבאות:

1. שימושים תפעוליים

שימושים תפעוליים הם למשל מתן שירותים. על מנת לספק לך שירותים אנו נשתמש, בין היתר, במידע האישי שלך כדי:

 • לבצע את עסקת מכירת הרכב;
 • לבצע את עסקת מכירת המשאית
 • לספק לך שירות לקוחות;
 • לחייב ולגבות את הסכומים המגיעים לנו בעקבות ההתקשרות עמך;
 • לצרכי דיוור;
 • לצרכי שיווק ושימור קשרי לקוחות;
 • לצרכי מחקר שביעות רצון לקוחות וחקר שוק על מנת לסייע לנו בשיפור השירותים.

אנו נשמור על פרטיות הנתונים שלך בהתאם לדין. עם זאת, נהיה רשאים לגלות את פרטיך לספקים שלנו לשם אספקת השירותים, גביית כספים, עריכת חשבונות, ואכיפת זכויותינו על-פי הסכם, ונהיה רשאים להעביר פרטיך לאחר בנסיבות שהדין מתיר או מחייב זאת, ובהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו ובהסכם ההתקשרות איתך. למשל, נוכל לשתף את המידע שלך עם חברות אשר יספקו לך שירותים שונים בקשר עם השירותים שלנו, לרבות ספק כרטיסי אשראי וחברות אחרות המעבדות את חיוביך.

2. שימושים לצרכי הגנה ושימושים חוקיים

אנו רשאים להשתמש ולחשוף את המידע האישי שלך כפי שאנו רואים לנכון, במסגרת הדין החל, כדי להגן על עסקינו. לדוגמה, אנו רשאים לחלוק את המידע האישי שלך עם ארגונים לאכיפת הסכם השירות והשבת כל הכספים המגיעים לנו.
בנוסף, אנו רשאים לשתף את המידע האישי שלך מסיבות חוקיות, לרבות:

 • שיתוף פעולה עם רשויות אכיפת חוק, לצורך זיהוי אנשים שעשויים להיות מעורבים בפעילויות בלתי חוקיות;
 • תגובה לגופים ממשלתיים ומנהליים בהקשר לחיובים העולים במהלך ההשכרה, כמו קנסות חניה או תנועה וחיובי אגרות; וגם
 • כדי לציית לדין החל.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך או אודות השימוש שלך באתר כולל תוכן השימוש, ללא קבלת רשות ממך אם החברה מאמינה בתום לב כי פעולה זו חיונית כדי:

 1. לציית לדרישות הדין או לקיים הליך משפטי;
 2. להגן על זכויותיה של החברה;
 3. לאכוף את תנאי השימוש באתר;
 4. לפעול כדי להגן על אינטרסים לגיטימיים שלנו ושל אחרים;
 5. להגן עליך, במקרי חירום.

חשיפה לעסקאות תאגידיות

אנו רשאים לחשוף את המידע האישי שלך לחברות אחרות בהקשר למכירה, מיזוג או העברה של אחד משירותנו כדי לאפשר לחברה האחרת להחליט האם להמשיך בעסקה. אם העסקה מושלמת, החברה תידרש לשמור על ההוראות הרלוונטיות של מדיניות זו ביחס למידע שנאסף אודותיך.

שימושים שיווקיים

נשמור את המידע האישי שלך ונשתמש בו כדי לפתח תוכניות שיווק ממוקדות והצעות שירות שאנו מאמינים שיועילו לך. על כן פרטייך ישמשו את החברה, ככל שנתת הסכמת לכך במקרים המתאימים במהלך הרשמה באתר או בכל דרך אחרת, לצורך משלוח דברי שיווק, פרסום, הצעות לשירותים, שיתוף במבצעים, מתן הטבות, מסירת הודעות שונות, עריכת סקרים וכו’, וזאת בכל אמצעי תקשורת, לרבות דואר אלקטרוני, הודעת SMS, מערכת חיוג אוטומטי, פקסימיליה או דואר רגיל. בכל עת תוכל להודיע לנו כי אינך מעוניין בקבלת תוכן שיווקי או לבקש למחוק את המידע שהוביל לדיוור הישיר ולא דרוש לנו למטרות לגיטימיות באמצעות פנייה לשירות הלקוחות בכתובת הדוא”ל: Moked@MCT.CO.IL
גם לאחר בקשת ההסרה ייתכן שישלחו אליך דיוורים אותם אנו חייבים ו/או רשאים לשלוח לך על פי דין גם ללא הסכמתך.

נקודות נוספות

 • אם אתה בוחר שלא לקבל תכתובות שיווקיות, אנו נבצע תמיד את הבחירה האחרונה שלך. למרות שאנו שואפים לעבד את בחירותיך באופן מידי, אתה עשוי עדיין לקבל תקשורת שיווקיות שנשלחה לפני שקיבלנו את בקשתך לבטל את הרישום;
 • אם פרטי ההתקשרות שלך משתנים, אנא עדכן את הפרופיל האישי שלך באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות שלנו בכתובת דוא”ל: Moked@MCT.CO.IL או בטלפון: 03-5621399 . אנו נמשיך לשלוח אליך תכתובות לכתובת האחרונה שנמסרה לנו על ידך.

צור קשר

אנו מקווים כי מדיניות זו עונה על שאלותיך לגבי האיסוף והשימוש שלנו במידע האישי שלך. אם יש לך שאלות נוספות או אם הינך מעוניין ליצור עמנו קשר למטרה מסוימת, אנא פנה אלינו באחד מאמצעי ההתקשרות הבאים:
המסגר 50, תל-אביבת 03-5621399, Moked@MCT.CO.IL

Volvo Cars

היקף ומטרה

הנחיית מדיניות זו ישימה לעיבוד נתונים אישיים של הלקוחות בכל החברות הכלולות ב-Volvo Car Group ("Volvo Cars", "שלנו", "אנחנו" או "אנו" ). מטרת מדיניות זו היא להציע ללקוחותינו הנוכחיים והפוטנציאליים וללקוחותינו בעבר (להלן, "הלקוחות" או "אתה/אתם" ) הבנה כללית בנושאים הבאים:

 • הנסיבות שבהן אנו אוספים ומעבדים את נתוניך האישיים
 • סוגי הנתונים האישיים שאנו אוספים
 • הסיבות לכך שאנו אוספים את נתוניך האישיים
 • כיצד אנו מטפלים בנתוניך האישיים
 • חלוקת האחריות על עיבוד נתונים אישיים בין ישויות חוקיות שונות של Volvo Cars, וכן
 • פרטי הקשר עבורנו, כדי שתוכל לקבל מידע ביחס לזכויותיך ולדרוש אותן ביחס לאופן בו אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך.

מדיניות הפרטיות של הלקוח אינה מתארת את עיבוד הנתונים האישיים הנעשה על ידי נציגים מקומיים עצמאיים. להצגת מידע על עיבוד הנתונים האישיים עבור ישויות כאלו, אנו מתייחסים לחברה המדוברת. ניתן למצוא את פרטי הקשר ב-אנשי קשר לנושאים משפטיים.

מדיניות זו מתעדכנת ברציפות כדי לשקף את האמצעים הננקטים על-ידי Volvo Car Group ביחס לנתונים האישיים שלך.

מפקח

Volvo Car Corporation (ישות חוקית שבדית שמספר רישום החברה שלה הוא ‪‎556074-3089‬) היא המפקח בכל הנוגע לעיבוד של נתוניך האישיים למטרות מחקר ופיתוח של דגמי מכוניות חדשים ונוכחיים, וגם למטרות שירותים גלובליים מסוימים המוצעים ללקוחות. בנוסף, Volvo Car Corporation היא המפקח לעיבוד כלשהו של נתוניך האישיים ביחס לניטור איכות המכוניות ולקריאות שירות פוטנציאליות כלשהן הנוגעות לבטיחות כמו גם כדי לעמוד בדרישות רגולטוריות.

כל חברת רכב ארצית המהווה חלק מ-Volvo Cars אחראית על השיווק, המכירות ויחסי הלקוחות, וכן על שירותים ספציפיים לשוק, בשוק שהיא מכסה. סוכנות המכירות המקומית היא הישות המפקחת על הנתונים בהקשר לעיבוד נתונים אישיים למטרות אלו. בשווקים שאין בהם חברת רכב ארצית, בדרך כלל יהיו ליבואן אותם תחומי אחריות של חברת רכב ארצית. לכן, במקרים אלה היבואן הוא המפקח. Volvo Cars מחייבת על-פי חוזה את מרכזי השירות ואת המוסכים המורשים שלה לעמוד בכללים הנוגעים להגנת הנתונים. שים לב לכך ש-Volvo Cars ומרכזי השיווק והשירות והמוסכים המורשים שלה הם ישויות משפטיות נפרדות, ובדרך כלל אין אנו נושאים באחריות על מקרים שבהם מרכזי השיווק והשירות והמוסכים המורשים האלה אינם מצייתים לחוקים הישימים. אם יש לך שאלות לגבי השימוש של מרכז השיווק והשירות או המוסך שלך בנתונים האישיים שלך, פנה ישירות אל מרכז השיווק והשירות או המוסך.

ניתן למצוא את פרטי הקשר ב-אנשי קשר לנושאים משפטיים

עקרונות עיבוד הנתונים

עיבוד נתוניך האישיים מהווה חלק חשוב מאספקת המוצרים והשירותים שלנו לך. אנו מעריכים את האמון שאתה נותן בנו כשאתה מוסר לנו את נתוניך האישיים, ורואים בפרטיותך חלק חיוני מהשירותים שאנו מציעים. כדי שנוכל להמשיך ולשמור על נתוניך האישיים תוך הגדלת הערך ללקוחות ושיפור חוויית הנהיגה תוך הפיכתה לבטוחה יותר, אנו מקפידים לפעול על פי חמשת העקרונות הכלליים הבאים.

חופש בחירה

הנתונים האישיים שלך שייכים לך. אנו משתדלים לא להניח הנחות בנוגע להעדפות הפרטיות שלך, ומתכננים את שירותינו כך שתוכל לבחור אם ברצונך לחלוק אתנו את נתוניך האישיים.

שקלול אינטרסים

כאשר עיבוד נתוניך האישיים חיוני לצורך אינטרס לגיטימי, וכאשר אינטרס זה עולה בחשיבותו על הצורך להגן על פרטיותך, אנו עשויים לעבד חלק מנתוניך האישיים ללא קבלת הסכמה מפורשת ממך, כאשר החוק מתיר זאת. בנסיבות מסוימות, אנו עשויים גם לעבד את נתוניך האישיים ללא הסכמתך כאשר דבר זה נדרש על פי החוק הרלוונטי. למידע מדויק יותר, עיין בפרק "הסכמה" להלן.

יחסיות

Volvo Cars תעבד את הנתונים האישיים של לקוחותיה רק אם הדבר מתאים, רלוונטי ונחוץ בהקשר למטרה שלשמה הם נאספו. אנו שואפים להפוך את נתוניך האישיים לאנונימיים כאשר ניתן לבצע פונקציה או שירות כלשהם עם נתונים אנונימיים. במקרה שנשלב נתונים אנונימיים ולא-אישיים עם נתוניך האישיים, נתייחס לכך כנתונים אישיים כל עוד השילוב הזה יישמר.

שקיפות ואבטחה

Volvo Cars מאמינה בשקיפות לגבי סוג הנתונים שאנו מעבדים והמטרות שלשמן אנו עושים כן. שמירה על נתוניך האישיים חיונית עבורנו גם בגלל שאחד מערכי הליבה של Volvo Cars הוא להגן על הדברים החשובים עבורך. על פי בקשה תמסור Volvo Cars ללקוחות מידע נוסף ביחס לאופן בו אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלהם ומגנים עליהם.

ציות לחוק

מדיניותה של Volvo Cars היא לציית לחוקים, לכללים ולתקנות הישימים בנושא פרטיות והגנה על נתונים בכל מדינה שבה אנו פועלים. במידת הצורך, נתאים את אופן עיבוד נתוניך האישיים על פי מדיניות זו במטרה להבטיח ציות לחוק.

הנתונים האישיים ש-Volvo Cars אוספת אודותיך ואודות רכבך ישמשו:

 • כדי לספק לך מוצרים ושירותים, כולל כדי לברר את זכאותך לביצוע רכישות ולשימוש בשירותים מסוימים, וכן להציע לך מבצעים וחוויות משתמש;
 • כדי לעדכן אותך בדבר עדכונים או שינויים במוצרינו ובשירותינו, כולל, אך ללא הגבלה לכך, שינויים בתנאים ובמדיניות שלנו;
 • כדי לעדכן אותך על מוצרים, שירותים ואירועים חדשים;
 • כדי לספק תמיכה ושירותים לרכב (שירות אחריות, מידע על קריאות שירות (ריקול), וכו');
 • למטרות פיתוח מוצרים, למשל שיפור הביצועים, האיכות והבטיחות של הרכב;
 • כדי להעריך ולשפר את ההיצע שלנו ללקוחותינו ואת התקשורת שלנו עמם;
 • כדי לציית לדרישות החוק ואו לבקשות מטעם רשויות החוק;
 • כדי לעדכן אותך על מוצרינו ושירותינו ולזהות אילו מהם יכולים לעניין אותך;
 • כדי לבצע מחקרי שוק; וכן
 • לצורך ניתוח לקוחות ויצירת פרופילי לקוחות (כולל התנהלות מקוונת וחברתית) שייערכו על ידינו ועל ידי ספקים נבחרים שלנו.

הגדרות מועילות

Volvo Cars משתמשת בהגדרות המופיעות להלן בהנחיית מדיניות זו:

 • "מפקח" פירושו אישיות טבעית או ישות משפטית, רשות ציבורית, סוכנות או כל גוף אחר, שבעצמו או בשיתוף עם אחרים קובע את המטרות והאמצעים בהקשר לעיבוד נתונים אישיים;
 • "מעבד" פירושו אישיות טבעית או ישות משפטית, רשות ציבורית, סוכנות או כל גוף אחר המעבד נתונים אישיים מטעם המפקח;
 • נתונים אישיים פירושם כל מידע הקשור לאישיות טבעית מזוהה או הניתנת-לזיהוי ('נושא המידע'); אישיות טבעית הניתנת-לזיהוי היא אדם שניתן לזהותו, באופן ישיר או עקיף, במיוחד בהקשר למזהה כגון שם, מספר זהות, נתוני מיקום, מזהה מקוון או בהקשר לגורם אחד או יותר שהם ספציפיים לזהות הפיזית, הפיזיולוגית, הגנטית, המנטלית, הכלכלית, התרבותית או החברתית של אותה אישיות טבעית;
 • "עיבוד" פירושו כל פעולה או סדרת פעולות שאותן מבצעים על נתונים אישיים או על סדרות של נתונים אישיים, בין אם באופן אוטומטי ובין אם לאו, למשל איסוף, רישום/הקלטה, ארגון, סידור, אחסון, התאמה או שינוי, אחזור, התייעצות, שימוש, גילוי באמצעות שידור, הפצה או הפיכה לזמינים באופן אחר, יישור או שילוב, הגבלה, מחיקה או השמדה;
 • "נתונים אישיים רגישים" פירושם נתונים אישיים החושפים מוצא גזעי או אתני, דעות פוליטיות, אמונות דתיות או פילוסופיות, או חברות באיגודי עובדים, וכן עיבוד של נתונים גנטיים, נתונים ביומטריים למטרות זיהוי ייחודי של אישיות טבעית, נתונים הקשורים לבריאות האדם, או נתונים הקשורים לחיי המין או לנטייה המינית של אישיות טבעית.

איסוף נתונים

אתה עשוי לספק לנו מידע עליך או על רכבך בעת שימוש בשירותי Volvo Cars בתוך הרכב או מחוצה לו, או במסגרת מגעיך האחרים עם Volvo Cars, למשל דרך האתרים או מרכזי השירות שלנו (בהקשר זה, שים לב לכך שאנו עשויים להקליט, בהסכמתך, שיחות טלפון לצורכי בקרת איכות). אנו עשויים גם לקבל נתונים שכאלה ממרכזי שיווק ושירות וממוסכים מורשים ומגורמי צד ג' אחרים. נתונים כאלה עשויים לכלול:

 • פרטי יצירת הקשר שלך (שם, כתובת, מס' טלפון, כתובת דוא"ל וכו');
 • מידע דמוגרפי (גיל, מצב משפחתי, הרכב משק הבית וכו');
 • מידע על הרכב (מספר זיהוי הרכב (VIN), דגם, תאריך קנייה, היסטוריית טיפולים וכו');
 • נתוני מיקום שהופקו על סמך פעילויותיך (סיוע בניווט, שאילתות חיפוש, שיתוף מיקום וכו'); וכן
 • נתונים הקשורים לקנייה ולשימוש שלך במוצרינו ובשירותינו (העדפות והגדרות הלקוח, היסטוריית קניות, מס' זיהוי של Volvo וכו').

רכבך גם יאסוף באופן אוטומטי נתונים הקשורים לרכב ולסביבתו, בעיקר בעלי אופי טכני, ולא קשורים באופן ישיר אליך כאישיות. נתונים שכאלה ("נתונים שנרשמו על-ידי הרכב") קשורים בדרך כלל למספר זיהוי הרכב (VIN) ולכן יש אפשרות לקשר אותם אליך. נתונים שנרשמו על-ידי הרכב עשויים לכלול:

 • מידע בנושאי בטיחות (האם הופעלו כריות האוויר או מותחני חגורות הבטיחות, האם הדלתות והחלונות נעולים או פתוחים וכו');
 • סטטוס תפקודי המערכת (של המנוע, המצערת, ההיגוי, הבלמים וכו');
 • נתוני נסיעה (מהירות הרכב, השימוש בבלמים ובדוושת ההאצה, תנועת גלגל ההגה וכו');
 • נתוני מיקום (מיקום הרכב במקרה של תאונה וכו'); וכן
 • נתונים סביבתיים (הטמפרטורה מחוץ לרכב, תמונות וכו').

מידע אודות נתונים מסוימים שנרשמו על-ידי הרכב מופיע גם בספר הרכב.

אנו מקפידים במיוחד ומפעילים אמצעים נוספים במקרים שבהם אנו אוספים ומעבדים נתונים אישיים רגישים, במידה הנדרשת על פי החוק הישים. למניעת כל ספק, יש לציין שעל פי החוק הישים ייתכן שיש סוגי נתונים נוספים שגם אליהם יש להתייחס כנתונים אישיים רגישים.

הודעה

אם הדבר יהיה מעשי, או אם החוק הישים דורש זאת, נמסור לך במהלך איסוף או רישום הנתונים האישיים שלך (1) מידע ספציפי בנוגע למטרות עיבוד הנתונים האישיים שלך, (2) את זהות המפקח על הנתונים, (3) את הזהויות של גורמי צד שלישי שייתכן שהנתונים נחשפו בפניהם, וכן (4) מידע נוסף שעשוי להידרש כדי שתוכל לשמור על זכויותיך. לדוגמה, המידע המוזכר לעיל עשוי להימסר על ידך במהלך קניית הרכב, במערכת הבידור של הרכב, או ביישומים למכשירים ניידים שפיתחה Volvo Cars, בכתובת https://www.volvocars.com או אף בהסכם שתחתום עם Volvo Cars.

הסכמה

כאשר זה יהיה סביר מבחינה מעשית, או אם החוק הישים דורש זאת, אנו נקבל את הסכמתך לאיסוף הנתונים האישיים שלך ולשימוש בהם. הבקשה לקבלת הסכמתך תהיה ברורה וספציפית, ותספק לך בסיס סביר לקבלת החלטה בעניין. אנחנו לעולם לא נתייחס להסכמתך כמשהו מובטח מאליו. במקום זאת, אנחנו נוודא שאתה תוכל להביע את הסכמתך באופן ברור ושקוף. הסכמתך ניתנת מרצונך החופשי וניתנת לביטול בכל עת, למשל על ידי ביטול שירות מסוים או פנייה ל-Volvo Cars בכתובת המופיעה בפרק "מידע וגישה" להלן. אם לא תיתן לנו את הסכמתך, לא תוכל להשתמש בשירותים או בחלק מהם.

איסוף ועיבוד של נתונים אישיים ללא הסכמה

ייתכן שיהיה צורך לאסוף נתונים שנרשמו על-ידי הרכב ולהשתמש בהם כדי (1) שמכונאים יוכלו לאבחן ולפתור תקלות ברכב במהלך הטיפול והתחזוקה בו, (2) לאפשר פיתוח מוצרים על ידי Volvo Cars, למשל שיפור האיכות והבטיחות של כלי הרכב שלה, (3) לנהל את מחויבויותיה של Volvo Cars בנושא אחריות, וכן (4) לעמוד בדרישות החוק. כאשר אנו אוספים או משתמשים בנתונים שנרשמו על-ידי הרכב למטרות אלו ולמטרות לגיטימיות דומות של Volvo Cars, בדרך כלל לא נבקש לקבל את הסכמתך, אלא אם כן יהיה הדבר הכרחי במקרה הספציפי שלך או יידרש על פי החוק הישים.

יישומי צד ג'

ייתכן שתוכל לגשת ליישומים ולשירותים נוספים שמקושרים לרכב אך מסופקים על ידי צד שלישי, ויכולים, למשל, לדרוש שידור של נתוני מיקום ונתונים נוספים שנרשמים ברכב לצד שלישי זה. Volvo Cars אינה אחראית לאיסוף של הנתונים האישיים או לשימוש בהם ביישומים או בשירותים המסופקים על-ידי צד שלישי, וממליצה שלפני השימוש בהם תסקור בקפידה את התנאים וההתניות הישימים (וכן כל מדיניות יושרה הקשורה אליהם). אם יתעוררו אצלך שאלות בנוגע לשימוש שעושה צד ג' כלשהו בנתוניך האישיים, עליך לפנות אליו ישירות.

העברות בינלאומיות

Volvo Cars עשויה להעביר את הנתונים האישיים שלך לנמענים במדינות מחוץ לאזור הכלכלי האירופי בהן עשויים להיות חוקים שונים להגנה על נתונים. זה כולל מדינות שמועצת האיחוד האירופי אינה סבורה כי יש בהן רמת הגנה מספקת על נתונים אישיים. במקרים כאלה, Volvo Cars תבטיח כי יהיה בסיס משפטי להעברה בהתאם לחקיקה הישימה של הגנת הנתונים. אתה גם תקבל הודעה על הבסיס המשפטי, על אמצעי הבטיחות שננקטו, והיכן תוכל לקבל עותק של המידע על אמצעי בטיחות אלה.

השימוש בנתונים

בנוגע לרוב סוגי העיבוד, ביכולתך לסיים את השימוש שלנו בנתוניך האישיים על ידי עדכון העדפותיך, סיום שירות ספציפי כלשהו, ביטול הסכמתך לעיבוד הנתונים באמצעות פנייה ל-Volvo Cars בכתובת המצוינת בפרק "מידע וגישה" להלן או באופן אחר על-פי הנחייתנו. עם זאת, ורק אם אין הדבר עומד בסתירה לחוק הישים, לא תוכל בדרך כלל לבקש שלא יתבצע עיבוד של נתוניך האישיים:

 • בהקשר לפעולות מסוימות של איסוף ועיבוד נוספים של הנתונים שנרשמו על-ידי הרכב והנוגעים לבטיחות, לאיכות ולשיפור המוצר;
 • שאנו מבצעים במטרה לשלוח לך הודעות חשובות, כגון על שינויים בתנאים ובמדיניות שלנו או במקרים של קריאות שירות (ריקול) למוצר; וכן
 • שאנו מבצעים כדי לציית למחויבויותינו החוקית.

שמירת הנתונים

נשמור על נתוניך האישיים רק כל עוד יהיה בכך צורך למען המטרות המצוינות במדיניות זו או המטרות שעליהן דיווחנו לך בדרכים אחרות. המשמעות היא שלאחר שהסכמת לעיבוד הנתונים האישיים שלך על ידינו, נשמור את הנתונים כל עוד מערכת היחסים שלנו מתקיימת (ואם ישים, עד לתום תקופת האחריות) או עד שתמשוך את הסכמתך. במידה ותבטל את הסכמתך, אנו עשויים עדיין לשמור בכל זאת סוגי נתונים אישיים מסוימים למשך התקופה הדרושה לנו כדי לציית למחויבויותינו החוקיות ולהגן על עצמנו במקרים של מחלוקות משפטיות. אם לא נקבל את הסכמתך לעיבוד הנתונים, הנתונים האישיים יישמרו רק במידה המותרת לנו על פי חוק.

איכות הנתונים

כשאנו מעבדים את נתוניך האישיים, אנו שואפים לכך שהם יהיו נכונים ועדכניים. אנו משתדלים למחוק או לתקן נתונים אישיים לא נכונים או לא מלאים. למידע נוסף על זכותך לוודא שנתוניך האישיים שבהם אנו מחזיקים יהיו מדויקים, עיין בפרק "מידע וגישה" להלן.

מידע וגישה

כמצוין בפרק "הודעות" לעיל, ייתכן ונמסור לך מידע ספציפי בנוגע לעיבוד נתוניך האישיים על ידינו במהלך האיסוף או הרישום של נתונים שכאלה. יש לך את הזכות לבקש (1) עותק של הנתונים האישיים שאנחנו מאחסנים עליך, (2) שאנחנו נתקן או נסיר נתונים אישיים שאתה סבור כי הם אינם מדויקים, וגם (3) שהנתונים האישיים שלך יימחקו וכי במקרים מסוימים יחולו הגבלות מסוימות ביחס לעיבוד הנתונים האישיים שלך על ידינו. בנוסף, יש לך את הזכות להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלך על ידינו וגם לקבל את הנתונים האישיים שלך, שסיפקת לנו, במבנה תבניתי, הנמצא בשימוש נפוץ והקריא במחשב, וגם שהם ישודרו למפקח אחר.

יש לשלוח את הבקשות אל הישות המשפטית המופיעה בסוף מסמך זה. נטפל בבקשותיך במהירות ובאופן נאות. במקרים שבהם מותר על פי החוק הישים לגבות דמי טיפול מנהלתי בגין המילוי של הבקשה/ות שלך, Volvo Cars עשויה לגבות תשלום שכזה. בנוסף לכך, תוכל לקבל גישה לסקירה כללית של נתונים אישיים שסיפקת ישירות ואשר מוחזקים על-ידי Volvo Cars, ולתקן או לעדכן את המידע שלך באמצעות כניסה לחשבונך בפורטל הלקוחות של Volvo Cars, או באמצעות שירות דומה המוצע בשוק המקומי שלך. לקבלת מידע נוסף על הזכויות שלך, פנה אל מנהל הגנת הנתונים שלנו. ראה את פרטי הקשר של מנהל הגנת הנתונים שלנו בסוף מסמך זה.

אבטחה

Volvo Cars נקטה באמצעים טכניים וארגוניים על מנת להגן על נתוניך האישיים מפני השמדה מקרית או עבריינית, אבדן או שינוי תאונתיים, מסירה או גישה בלתי מורשית וצורות עיבוד אחרות האסורות בחוק.

גילוי לגורמי צד ג'

Volvo Cars עשויה לחשוף את נתוניך האישיים:

 • בין יחידות של Volvo Cars;
 • עם מרכזי שיווק ושירות ומתקנים מורשים של Volvo Cars, לשם הפצת המוצר, הצעת שירות ותקשורת נוספת עמך; עם שותפים עסקיים אחרים לשם הפצת המוצר והצעות שירות, ותקשורת נוספת עמך, או למטרות מחקר ופיתוח;
 • בהקשר למכירה או להעברה של ישות כלשהי של Volvo Cars או של נכסיה;
 • כנדרש בחוק, למשל בקשר לשאילתה ממשלתית, מחלוקת או תהליכים חוקיים או דרישות חוקיות;
 • כאשר אנו סבורים בתום לב שהכרחי לעשות כן כדי להגן על זכויותינו, למשל במטרה לחקור הפרות פוטנציאליות של התנאים וההתניות שלנו או כדי לזהות, למנוע או לחשוף הונאה או בעיות אבטחה אחרות;
 • עם שותפים עסקיים אחרים או צדדים שלישיים מהם בחרת לקבל שירות והרשית להם לבקש נתונים מאת Volvo Cars, (לדוגמה, Volvo In-car Delivery);
 • עם ספקי המוצרים והשירותים שלנו שעובדים מטעמנו בקשר לשימושים לעיל, כגון ספקי שירות אלחוט, חברות המארחות או מפעילות את האתר שלנו, שולחות פריטי תקשורת, מבצעות ניתוח נתונים, מעבדי עסקאות בכרטיס אשראי, או ספקי מערכות הנדרשות לעיבוד, אחסון או ניהול מידע כרטיסי אשראי או מידע פיננסי; וגם
 • עם ספקי שירותי חירום, כגון גורמי אכיפת חוק, ספקי שירותי סיוע בדרכים, ושירותי חירום/פינוי באמבולנס, כדי לספק שירותים קשורים (לדוגמה תמיכה בשירותי חירום של Volvo On Call).

ככלל, ישות Volvo Cars שתוגדר כ'מפקח על הנתונים האישיים' שלך תחשוף את נתוניך האישיים בפני צד שלישי רק לאחר שתקבל את הסכמתך לכך. עם זאת, במידה המותרת על פי חוק, אנו עשויים לשתף את נתוניך האישיים ללא הסכמתך, אלא אם כן נחשוב שהסכמתך הכרחית במקרה הספציפי או שהסכמתך נדרשת על פי חוק, בנסיבות הבאות:

 • כאשר החשיפה נדרשת על פי חוק; וכן
 • כאשר הגילוי הכרחי למען האינטרסים הלגיטימיים של Volvo Cars (למשל, כדי להגן על זכויותינו החוקיות, כמתואר לעיל).

עיבוד נתונים מטעמנו

אנו מגבילים את הגישה לנתוניך האישיים לעובדים ולספקים של Volvo Cars הצריכים להשתמש במידע זה במטרה לעבד אותו מטעמנו, ושעל פי חוזה נדרשים לשמור על סודיותם ואבטחתם של נתוניך האישיים. אנו שואפים לבחור לשם כך שירותי עיבוד שיבטיחו במידה הטובה ביותר את שלמות נתוניך האישיים מול כל גורם צד שלישי שהוא. חלק מפעילויות העיבוד האלו עשויות להתבצע מחוץ לאזור הכלכלי האירופי (EEA) על בסיס חוקי ספציפי כנדרש על פי החוק הלאומי.

שיווק

לא נמכור את נתוניך האישיים ולא נסחר בהם עם גורמי צד ג' אלא אם נקבל את הסכמתך לכך. לא נשתף את נתוניך האישיים עם גורמי צד ג' למען צורכי השיווק שלהם, אלא אם כן נקבל את הסכמתך לגילוי מסוג זה. במידה ותמסור את הסכמתך לאמור לעיל, אך תרצה להפסיק לקבל חומרים שיווקיים מגורם צד ג' כלשהו, פנה ישירות אליו. אנו עשויים למסור לך מידע על מוצרים, שירותים ואירועים חדשים או על פעילויות שיווקיות דומות. אם ברצונך לבטל את המינוי שלך לעלון חדשות (ניוזלטר) או למסרים דומים הנשלחים אליך בדוא"ל, מלא את ההוראות המופיעות במסר הרלוונטי. תוכל גם להשתמש בחשבונך לפורטל הלקוחות של Volvo Cars, או בשירות דומה המוצע בשוק המקומי שלך, כדי לבחור לא לקבל מ-Volvo Cars סוגי מסרים ספציפיים וכדי לשנות העדפות שקבעת בעבר.

אתרים וקוקיות (קובצי Cookie)

באופן כללי תוכל לבקר באתרי Volvo Cars מבלי למסור לנו את זהותך או לחשוף כל מידע אודותיך. עם זאת, כדי שנוכל לספק לך שירותים או הצעות מסוימים, לעתים אנחנו צריכים לרשום פריטים מסוימים של נתונים אישיים, כגון השם וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. אנחנו עשויים גם לאסוף (באמצעות קובצי cookie) מידע אנונימי ביחס לאופן השימוש שלך באתרי האינטרנט לפני ביצוע רישום כזה. מידע זה יועיל לנו לשפר את אתרינו או את שיטות השיווק שלנו. כל אתרי Volvo Cars הפתוחים בפני לקוחותינו מכילים מידע על אודות השימוש שלנו בקובצי cookie. במדינות מסוימות יש גם נוהל מקוון לקבלת קוקיות או לדחייתן. למידע נוסף אודות השימוש שלנו בקוקיות, עיין במידע המקומי בנושא קוקיות שפורסם עבור ישראל באתר https://www.volvocars.com

יישומים

כאשר תוריד אחד מהיישומים שלנו או תירשם אליו, ייתכן שתספק לנו נתונים אישיים כגון שמך, כתובת הדואר האלקטרוני, מספר הטלפון ומידע רישום אחר. יתרה מזו, כאשר תשתמש ביישומים שלנו, אנחנו עשויים לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי, כולל מידע טכני הקשור להתקן הנייד שלך, ומידע על האופן בו אתה משתמש ביישום. בהתאם ליישום המסוים בו אתה משתמש ורק לאחר שהסכמת לאיסוף כזה, אנחנו גם עשויים לאסוף מידע המאוחסן בהתקן שלך, כולל מידע קשר, מידע מיקום או תוכן דיגיטלי אחר. פרטים נוספים על סוג המידע שאנחנו אוספים מפורטים בהודעת המידע ו/או בהודעה המיוחדת של כל יישום ויישום.

שירותים ויישומים של צד שלישי

ליישומי צד שלישי מסוימים שתוריד, המותקנים מראש או שתוכל להירשם אליהם, עשויים להיות תנאים נפרדים ומדיניות פרטיות נפרדת שהם ישימים ללא קשר למדיניות הפרטיות שלנו. Volvo Cars אינה אחראית לשימוש בנתונים אישיים ביישומים או בשירותים מצד שלישי. אנחנו ממליצים לך לעיין בקפידה בתנאי המשתמש ובמדיניות הפרטיות של כל שירות או יישום של צד ג' לפני ההרשמה אליהם, הורדתם או השימוש בהם. אנחנו גם ממליצים לחפש את הבחירות והבקרות של הפרטיות ביישומי צד ג' לאחר ההורדה.

ילדים

השירותים שלנו אינם מיועדים לשימוש ילדים. איננו פונים במודע או אוספים במודע נתונים אישיים על ילדים מתחת לגיל 13 ואיננו משווקים להם את המוצרים או השירותים שלנו. אם ילד סיפק לנו נתונים אישיים, הורה או אפוטרופוס של הילד יכול ליצור איתנו קשר כדי לדרוש שמידע זה יימחק מהרשומות שלנו. אם אתה מאמין כי ייתכן שיש ברשותנו מידע כלשהו על ילד מתחת לגיל 13, צור איתנו קשר. אם נגלה כי בטעות אספנו מידע על ילד מתחת לגיל 13, או גיל מינימום מקביל בהתאם לאזור השיפוט, אנחנו ננקוט בצעדים כדי למחוק את המידע בהקדם האפשרי.

ניטור ומעקב

כחלק מדרישות החוק עלינו לנטר את אופן פעולת המערכת שלנו, כולל כלי הרכב שייצרנו. המשמעות היא שעלינו לאסוף נתונים מדגמיים מכלי הרכב האלה.

הגשת תלונה לרשות מפקחת

אם אתה סבור שאנחנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך תוך הפרת החוקים והתקנות הנוגעים להגנת הנתונים, יש לך את הזכות להגיש תלונה לרשות המפקחת.

פרטי יצירת קשר

כדי לממש את זכויותיך כמושא הנתונים, כלומר לקבל מידע על העיבוד של נתוניך האישיים בידי Volvo Cars או לקבל גישה לנתונים האישיים ש-Volvo Cars מעבדת בהקשר אליך, אנא השתמש בטופס המקוון הזה. זה יבטיח שפנייתך תטופל. שים לב ש-Volvo Cars אינה מחזיקה במידע אודות עיבוד נתונים שנעשה על ידי נציגים מקומיים עצמאיים. למידע אודות עיבוד נתונים שנעשה על ידי הנציגים המקומיים העצמאיים שלנו, אם ברצונך לנהל את הגדרות השיווק הישיר שלך, או אם יש לך שאלות קשורות, עיין בפרטי יצירת הקשר תחת אנשי קשר לנושאים משפטיים.

מנהל הגנת הנתונים

Volvo Cars מינתה מנהל הגנת נתונים עבור הקבוצה, וניתן לפנות אליו בדואר אלקטרוני או בדואר, בכתובות הבאות:

 • כתובת דוא"ל: globdpo@volvocars.com
 • כתובת למשלוח דואר: Volvo Car Corporation, Attention: ‪‎The Data Protection Officer, avd 50092, VAK, 405 31 Göteborg, Sweden‬.