גרסת המאמר 2021.186.0

הודעת פרטיות – Volvo ID

ישים החל מ:

פורסם ב:

מסמך זה מתאר כיצד Volvo Cars (כמוגדר להלן) מעבדת את הנתונים האישיים שלך כשאתה יוצר ומשתמש ב-Volvo ID שלך כדי לקבל גישה לשירותים במערכת האקולוגית הדיגיטלית של Volvo Cars (להלן, "Volvo ID").

להלן תוכל למצוא:

 1. מי אנחנו;
 2. איזה פרטים אישיים אנחנו אוספים ומדוע;
 3. כמה זמן אנחנו שומרים את נתוניך;
 4. עם מי אנחנו משתפים את פרטיך האישיים;
 5. זכויותיך ביחס לעיבוד הנתונים שאנו מבצעים;
 6. מידע קשר; וגם
 7. שינויים בהודעת הפרטיות שלנו

1. מי אנחנו

הישות האחראית על עיבוד נתונים אישיים בנוגע ליצירה ולשימוש ב-Volvo ID היא Volvo Car Corporation, שמשרדיה הרשומים שוכנים ב-Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gothenburg, Sweden ומספר החברה שלה הוא 556074-3089, שתיקרא להלן "Volvo Cars", "אנחנו", או "שלנו".

2. איזה נתונים אישיים אנחנו אוספים ומדוע

היצירה והשימוש ב-Volvo ID שלך כדי לקבל גישה לשירותים במערכת האקולוגית הדיגיטלית של Volvo Cars כרוכים בעיבוד קטגוריות הפרטים האישיים הבאים:

אנו אוספים ממך את פרטי הזיהוי שלך (כגון שם מלא, מספר טלפון, שפה מועדפת, מדינה, כתובת דואר אלקטרוני וסיסמה) כדי ליצור לך חשבון אצלנו, לספק לך גישה לשירותי Volvo Cars שמחייבים Volvo ID, ולתקשר איתך בנוגע ל-Volvo ID שלך. הבסיס החוקי לעיבוד נתונים זה הוא ביצוע החוזה שלך עם Volvo Cars (סעיף ‪‎6.1.b‬ ב-GDPR).

כדי לספק סקירה של ה-Volvo ID שלך והשירותים הקשורים אליו בפורטל Volvo ID, אנו מעבדים ה-Volvo ID שלך, מידע על הרכב (VIN, פרטי מכונית) ושירותים שקשורים ל-Volvo ID שלך. הבסיס החוקי לעיבוד זה הוא האינטרס הלגיטימי (סעיף ‪‎6.1.f‬ ב-GDPR) כדי לפרט את כל המכוניות ושירותים שקשורים ל-Volvo ID שלך.

אנו גם מעבדים את הנתונים האישיים שלך למטרות פתרון בעיות, בהקשר ליצירה או לשימוש של Volvo ID שלך, כדי לשפר את אמינות המוצר שלנו. לשם כך אנו משתמשים בחלק מה-Volvo ID שלך (שם משתמש ומס' זיהוי משתמש). הבסיס החוקי לכך הוא האינטרס הלגיטימי שלנו ((Art. 6.1.f) GDPR) להציע לך מוצר יציב ואמין.

3. כמה זמן אנחנו שומרים את הנתונים שלך

נשמור את הנתונים האישיים שלך כל עוד יש לך Volvo ID רשום. אם תמחק את Volvo ID שלך (דבר שתוכל לעשות דרך פורטל Volvo ID), ה-Volvo ID, יחד עם הנתונים המשויכים אליו, יימחקו שלושים (30) יום לאחר בקשת המחיקה שלך.

4. עם מי אנחנו משתפים את הנתונים האישיים שלך

הקטגוריות שלנו של מעבדים שתומכים באספקת ה-Volvo ID הן:

 • ספק שירות ליצירה ואימות של חשבון;
 • אירוח נתונים
 • הפצה של הודעות דואר אלקטרוני ו-SMS
 • ספק שירות לפתרון בעיות

הם מוגבלים על-ידי חוזה מבחינת היכולת שלהם להשתמש בפרטים האישיים שלך למטרה כלשהי שאינה אספקת השירותים עבורנו בהתאם לכל הסכם עיבוד נתונים תקף. בחלק מהנסיבות האלה, השימוש במעבדים אלה כרוך בהעברה מוגבלת של פרטים אישיים אל מחוץ לאיחוד האירופי. נקטנו אמצעי זהירות כדי שהעברות כאלו יהיו מוגבלות למינימום ההכרחי, ויכללו רק נתונים שאינם מאפשרים זיהוי ישיר שלך, ולכן מהווים סיכון נמוך מאוד במקרה של מסירה לא-מורשית שלהם.

5. זכויותיך ביחס לעיבוד הנתונים שאנו מבצעים

כמושא נתונים יש לך זכויות חוקיות ספציפיות שהוענקו על ידי General Data Protection Regulation בהקשר לנתונים האישיים אודותיך שאותם אנו מעבדים. זכויות אלו מוסברות בקצרה להלן, ותוכל לממש אותן על ידי מילוי הטופס הספציפי המוצג בהמשך.

 1. הזכות למשוך את הסכמתך: אם הענקת את הסכמתך לעיבוד הנתונים האישיים שלך, תוכל למשוך הסכמה זו בכל שלב שהוא ללא כל השפעה עתידית.
 2. זכות הגישה לנתוניך האישיים: תוכל לבקש מאיתנו מידע בנוגע לנתונים האישיים שאנו מחזיקים אודותיך. בעקבות בקשה שלך, תקבל עותק של הנתונים האישיים שלך. אם תהיה מעוניין בעותקים נוספים של הנתונים האישיים שלך, נחייב אותך בעמלה סבירה על בסיס העלויות האדמיניסטרטיביות שלנו. שמורה לך הזכות על המידע על אמצעי הזהירות שלנו להעברת הנתונים האישיים שלך למדינה השוכנת מחוץ לאיחוד האירופי ולאזור הכלכלי האירופי (EEA) אם ביקשת מאיתנו לאשר אם אנחנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך, ואנו מעבירים את הנתונים האישיים שלך למדינה השוכנת מחוץ לאיחוד האירופי ולאזור הכלכלי האירופי.
 3. הזכות לתיקון: תוכל לדרוש מאיתנו לתקן נתונים אישיים לא נכונים או לא מלאים אודותיך. אנו עושים כל מאמץ סביר כדי לשמור על הנתונים האישיים שלך הנמצאים בשימוש שוטף בחזקתנו או בשליטתנו כך שיהיו מדויקים, מלאים, עדכניים ורלוונטיים, בהסתמך על המידע העדכני ביותר הזמין לנו.
 4. הזכות להגבלה: תוכל לדרוש מאיתנו להגביל את עיבוד הנתונים האישיים שלך, אם:
  1. אם אתה מערער על מידת הדיוק של הנתונים האישיים שלך, למשך התקופה שבה עלינו לאמת את דיוקם,
  2. אם העיבוד אינו חוקי ואתה מבקש להגביל את העיבוד של הנתונים האישיים שלך, אך לא למחוק אותם,
  3. אם איננו זקוקים יותר לנתונים האישיים שלך למטרות עיבוד, אך אתה דורש אותם לצורך ביסוס או ביצוע של תביעות משפטיות או הגנה מפניהן, או
  4. אם אתה מתנגד לעיבוד בזמן שאנו מוודאים אם העילות הלגיטימיות שלנו עולות על אלו שלך.
 5. הזכות לניידות: שמורה לך הזכות לקבל את הנתונים האישיים שלך שמסרת לנו, ואם הדבר אפשרי מבחינה טכנית, לבקש שנעביר את הנתונים האישיים שלך (אלה שמסרת לנו) לארגון אחר:
  1. אם אנחנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך באמצעים אוטומטיים;
  2. אם אנחנו מבססים את עיבוד הנתונים האישיים שלך על הסכמתך, או אם עיבוד הנתונים האישיים שלך הכרחי למימוש או לביצוע של חוזה שאתה צד לו;
  3. אם הנתונים האישיים שלך נמסרו לנו על ידך; ואם
  4. זכותך לנייד את הנתונים אינה משפיעה לרעה על זכויותיהם וחירויותיהם של אנשים אחרים.
  שמורה לך הזכות לקבל את הנתונים האישיים שלך בפורמט מובנה, נפוץ וניתן לקריאה ע"י מכונה. אסור שזכויותיך לקבל את הנתונים האישיים שלך תפגע בזכויותיהם של אנשים אחרים ובחירויות שלהם. זכותך לכך שהנתונים האישיים שלך יועברו מאיתנו לארגון אחר היא זכות שיש לך בתנאי שהעברה שכזו היא אפשרית מבחינה טכנית.
 6. הזכות למחיקה: שמורה לך הזכות לבקש שנמחק את הנתונים האישיים שאנחנו מעבדים אודותיך. עלינו לציית לבקשה כזו אם אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך, אלא אם כן העיבוד נחוץ:
  1. לצורך מימוש הזכות לחופש ביטוי ולחופש מידע;
  2. לצורך ציות למחויבות חוקית הדורשת עיבוד על פי חוקי האיחוד או המדינות החברות בו שלהם אנו כפופים;
  3. לצורך שמירה בארכיון למען האינטרס הציבורי, או למטרות מדעיות או סטטיסטיות, או למען מחקר היסטורי; או
  4. לצורך ביסוס או ביצוע של תביעות משפטיות או הגנה מפניהן.
 7. הזכות להתנגדות: תוכל להתנגד - בכל זמן שהוא - לעיבוד הנתונים האישיים שלך עקב מצבך הספציפי, בתנאי שהעיבוד הזה אינו מסתמך על הסכמתך אלא על האינטרסים הלגיטימיים שלך או של צד ג' כלשהו. במקרה שנפסיק לעבד את הנתונים האישיים שלך, אלא אם כן נוכל להדגים עילות לגיטימיות משכנעות ואינטרס עליון לעיבוד או לצורך ביסוס או ביצוע של תביעות משפטיות או הגנה מפניהן. אם תתנגד לעיבוד, אנא פרט אם אתה מעוניין גם במחיקת הנתונים האישיים שלך, כי אם לא, רק נגביל אותם. יש לך גם את הזכות להתנגד בכל עת, ללא קשר לסיבה לכך, לעיבוד הנתונים האישיים שלך לצורך שיווק ישיר (הכולל גם יצירת פרופיל בהיקף הקשור לשיווק ישיר כזה), אם עיבוד כזה היה מבוסס על האינטרסים הלגיטימיים שלנו. אם השיווק הסתמך על הסכמתך, תוכל לבטל אותה (ראה לעיל).
 8. הזכות להגיש תלונה: תוכל להגיש תלונה לרשות הפיקוח המקומית שלך בנושא הגנה על נתונים או לכל רשות אחרת באירופה להגנה על נתונים. אך נעריך זאת אם תפנה אלינו תחילה כדי שננסה לפתור את הבעיה – את פרטי יצירת הקשר שלנו תוכל למצוא להלן.

תוכל לממש את זכויותיך ביחס אלינו על ידי מילוי טופס זה, שיסייע לנו לטפל בבקשתך בצורה נאותה. הטופס המקוון מכיל את המידע שלו אנו זקוקים כדי לאמת את זהותך ולבחון את בקשתך. בנוגע לבקשות דרך הטלפון או הדוא"ל, יהיה עליך למסור לנו מספיק מידע שיאפשר לנו לאמת באופן סביר שאתה הוא האדם שאספנו את נתוניו האישיים, ולתאר את בקשתך בפירוט שיספיק לנו להעריך אותה בצורה נאותה ולהיענות לה. אם לא נצליח לאמת את זהותך לצורך טיפול בבקשות גישה ומחיקה בעזרת המידע שמסרת, ייתכן שניאלץ לבקש ממך לשלוח לנו פרטים נוספים.

6. מידע קשר

כדי לממש את הזכויות שלך, עיין בסעיף 5 לעיל. אם יש לך שאלות נוספות בנושא ההגנה על נתונים אישיים, תוכל לפנות אלינו בכתובות הבאות:

Volvo Car Corporation

כתובת לדואר: Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Gothenburg, Sweden

כתובת דואר אלקטרוני: globdpo@volvocars.com

7. שינויים בהודעת הפרטיות שלנו

אנו שומרים לעצמנו על הזכות לשנות את נוהלי הפרטיות שלנו ולעדכן ולשנות את הודעת הפרטיות הזו בכל זמן שהוא על פי שיקול דעתנו. כאשר אנחנו מבצעים שינויים משמעותיים בהודעה זו, ובמיוחד כאשר הודעה זו היא הבסיס להסכמתך, אנחנו נודיע לך על השינויים. הודעת פרטיות זו מעודכנת לתאריך המופיע בראש המסמך.