צימוד היישום Volvo Cars עם המכונית

ישנם מספר דרכים שונות לבצע צימוד של יישום Volvo Cars עם המכונית. כאן תוכל למצוא מידע מה לעשות בתרחישים שונים.

מאמר זה מתייחס לדגמים עם Google מובנה.

תרחישים

לחץ על הקישורים להלן כדי לקבל הוראות עבור כל תרחיש:

צימוד היישום Volvo Cars בפעם הראשונה

סרטון זה מציג כיצד לבצע צימוד של היישום Volvo Cars עם המכונית בפעם הראשונה.

הוספת טלפון נוסף

כדי לצמד טלפון נוסף למכונית, עליך ליצור פרופיל חדש במכונית ולצמד את ההתקן לפרופיל זה.

התחבר ליישום Volvo Cars באמצעות ה-Volvo ID שלך.
הוסף את מספר ה-VIN של המכונית שלך.

תתבקש ליצור פרופיל חדש במכונית.

iCup-22w45-Latest Info-Creat profile prompt
בתצוגה המרכזית, החלק מהחלק העליון כלפי מטה כדי להגיע למרכז ההתראות.
בחלק העליון השמאלי של התצוגה, לחץ על סמל הפרופיל שנמצא כעת בשימוש.
בחר New profile ופעל לפי ההוראות בתצוגה המרכזית.
התחבר לפרופיל החדש שנוצר.
עבור אל iCup-2037-Settings symbol > Profiles > Volvo Cars app devices.
בחר Pair phone ופעל לפי ההוראות לצימוד הטלפון שלך.

צימוד מחדש של התקן למכונית שלך

אם התקנת מחדש את היישום Volvo Cars בטלפון שלך, או אם יש לך טלפון חדש, עליך להסיר תחילה את ההתקן הקודם שצומד כדי לצמד מחדש את הטלפון.

אפשרות 1

אם המכונית מעודכנת בגרסת תוכנה 2.5 או מתקדמת יותר, תוכל לבטל את הצימוד עם הטלפון מתוך התצוגה המרכזית.

משתמשים בעלי הרשאות מנהל מערכת יכולים להציג ולנתק את כל הטלפונים המחוברים לרכב. משתמשים אחרים יכולים להציג ולנתק את הטלפון שלהם בלבד.
עבור אל iCup-2037-Settings symbol > Profiles > Volvo Cars app devices.
בחר את הטלפון לביטול הצימוד ולחץ על Unpair this phone.

אפשרות 2

אם הטלפון אינו מעודכן בגרסת תוכנה 2.5 או מתקדמת יותר, אין אפשרות לבטל את הצימוד בתצוגה המרכזית. עליך ליצור פרופיל חדש במכונית ועליך גם לגשת לטלפון אחר כדי להסיר את החיבור ליישום Volvo Cars.

אם התקנת מחדש את היישום אבל אין לך גישה למספר התקנים, עליך לבצע איפוס להגדרות היצרן.

כדי ליצור פרופיל חדש:
בתצוגה המרכזית, החלק מהחלק העליון כלפי מטה כדי להגיע למרכז ההתראות.
בחלק העליון השמאלי של התצוגה, לחץ על סמל הפרופיל שנמצא כעת בשימוש.
בחר את New profile ופעל לפי ההוראות.
כדי לצמד טלפון שני ולהפוך למנהל מערכת:
התחבר לפרופיל החדש שנוצר.
עבור אל iCup-2037-Settings symbol > Profiles > Become an admin > Volvo Cars app devices.
בחר את Pair phone ופעל לפי ההוראות.
כדי להסיר את הטלפון המקורי שהיה מצומד ולקשר את הטלפון החדש לפרופיל הבעלים:
כאשר הצימוד של הטלפון השני למכונית הושלם, הסר את ההתקן המקורי שהיה מצומד מתוך יישום Volvo Cars.
הסר את הטלפון המצומד המקורי מפרופיל המשתמש במכונית.
בחלק העליון השמאלי של התצוגה המרכזית, לחץ על סמל הפרופיל שנמצא כעת בשימוש.
בחר את פרופיל הבעלים (הפרופיל הראשון שנוצר).
עבור אל iCup-2037-Settings symbol > Profiles > Volvo Cars app devices.
בחר את Pair phone ופעל לפי ההוראות.

ביצוע איפוס להגדרות יצרן

אם בבעלותך מכונית מבעלות קודמת והמשתמש הקודם לא הסיר את הפרופילים שלו ועדיין יש התקנים מצומדים, מומלץ לבצע איפוס להגדרות היצרן.

 הערה

איפוס להגדרות היצרן יסיר התקנים כלשהם המצומדים למכונית שלך, יאפס את המכונית לערכי היצרן ויסיר את כל הנתונים וההגדרות המאוחסנים במכונית.
בתצוגה המרכזית, החלק מהחלק העליון כלפי מטה כדי להגיע למרכז ההתראות.
בחלק העליון השמאלי של התצוגה, הקש על סמל הפרופיל שנמצא כעת בשימוש.
בחר את פרופיל הבעלים (הפרופיל הראשון שנוצר).
עבור אל iCup-2037-Settings symbol > מערכת > Reset options (אפשרויות איפוס) > Erase all data (factory reset) (מחיקת כל הנתונים (איפוס להגדרות היצרן)) > Factory reset/>
המכונית מאופסת כעת לערכי היצרן. פעל לפי ההוראות בתצוגה המרכזית כדי לבצע צימוד של ההתקן שלך למכונית.

כיצד לנהל פרופילים במכונית

אם תזדקק לעזרה ביצירה ובניהול של פרופילים במכונית, תמצא מידע נוסף על כך בסרטון הזה:

דגמים ישימים:

C40 Recharge Pure Electric, שנת דגם 2022 ומאוחר יותר

S60, S60 Recharge, שנת דגם 2023 ומאוחר יותר

S90, S90 Recharge, שנת דגם 2022 ומאוחר יותר

V60, V60 Recharge, V60 Cross Country, שנת דגם 2023 ומאוחר יותר

V90, V90 Recharge, V90 Cross Country, שנת דגם 2022 ומאוחר יותר

XC40 Recharge Pure Electric, שנת דגם 2021 ומאוחר יותר

XC40 (mild hybrid), שנת דגם 2023 ומאוחר יותר

XC60, XC60 Recharge, שנת דגם 2022 ומאוחר יותר

XC90, XC90 Recharge, שנת דגם 2023 ומאוחר יותר

האם זה עזר?