1983 - 1985

260

Volvo 260
האסטרטגיה החדשה של שמות הדגמים בשנת 1983 נתנה לנו את ה-260 במקום ה-265. למרות שייצורה של ה-264 הופסק ב-1982, והיא הוחלפה על-ידי הוולוו 760 GLE, דגם הסטיישן 5 דלתות המשיך להיות מיוצר למשך מספר שנים נוספות.

לא נעשו שינויים מהותיים בדגם.
למידע נוסף, עיין ב-265.