Versiunea articolului 2023.282.0

Aviz legal

În vigoare din:

Publicat la:

Când se folosește în cele ce urmează, „Volvo Cars” înseamnă fie Volvo Car Corporation, una sau mai multe entități din cadrul grupului Volvo Car sau întregul grup Volvo Car, după caz.

Nicio garanție etc.

Cu toate că s-a acționat cu atenție rezonabilă pentru asigurarea acurateții informațiilor de pe acest site web („Site-ul”), acesta este furnizat „în starea existentă”. În niciun caz, compania Volvo Cars nu va fi responsabilă față de nicio parte pentru nicio daună directă, indirectă, pe cale de consecință sau de alt fel pentru orice utilizare a Site-ului sau pe orice site web legat prin hyperlink, inclusiv, dar fără a se limita la, orice pierdere a profiturilor, întrerupere a afacerilor, pierdere a programelor, pierdere a datelor sau în alt fel, chiar dacă Volvo Cars a fost informată în mod expres de posibilitatea apariției unor asemenea daune.

Prin prezenta, Volvo Cars respinge toate garanțiile și reprezentările pentru Site, dar și pentru orice alt site web pe care l-ați putea accesa prin intermediul Site-ului. Asemenea site-uri web sunt prevăzute numai pentru ușurință și nu înseamnă că Volvo Cars recunoaște sau acceptă orice responsabilitate pentru conținutul sau folosirea unor asemenea site-uri web. În plus, depinde de dumneavoastră să luați măsurile de precauție rezonabile și să vă asigurați că dispozitivul prin care accesați Site-ul (și software-ul asociat acestuia) este protejat împotriva virușilor, viermilor, cailor troieni și altor asemenea elemente de natură distructivă.

Orice garanții și reprezentări pe Site pentru produsele sau serviciile Volvo Cars pe care le achiziționați sau utilizați vor face obiectul termenilor și condițiilor agreate prin contract pentru asemenea produse sau servicii.

Informațiile de pe Site pot conține inadvertențe tehnice sau erori tipografice. Informațiile pe care le conține Site-ul se pot schimba în orice moment fără preaviz. În plus, vă rugăm să rețineți că Volvo Cars își rezervă dreptul de a aduce în orice moment modificări produselor și serviciilor sale, inclusiv prețurilor acestora.

Este posibil ca informațiile de pe Site să conțină referințe la produsele și serviciile Volvo Cars care nu sunt anunțate sau disponibile în țara dumneavoastră. Asemenea referințe nu implică intenția Volvo Cars de a anunța sau a pune la dispoziție asemenea produse în țara dumneavoastră. Vă rugăm să rețineți, de asemenea, că anumite produse și servicii pot fi disponibile numai cu costuri suplimentare și este posibil ca unele dintre informațiile de pe Site să nu fie corecte din cauza modificării produselor după lansarea Site-ului sau după cea mai recentă actualizare a acestuia. Vă rugăm să vă adresați distribuitorului Volvo Cars local pentru detalii complete referitoare la produsele și serviciile care sunt disponibile pentru dumneavoastră.

Software specific disponibil pe Site

Orice software care ar putea fi disponibil pentru descărcare de pe Site („Software-ul”) este o lucrare protejată prin legea drepturilor de autor a Volvo Cars și/sau a licențiatorilor săi.

Utilizarea Software-ului este reglementată de termenii acordului de licență pentru utilizatorul final, în cazul în care acesta există, care însoțește Software-ul sau este inclus în acesta („Acord de licență”). Cu condiția să nu fie altfel precizat în Acordul de licență, Software-ul este disponibil pentru descărcare numai pentru uzul utilizatorilor finali. În plus, cu condiția să nu fie specificat altfel în Acordul de licență, Software-ul poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care este pus la dispoziție. Orice reproducere sau redistribuire a Software-ului care nu este conformă cu Acordul de licență este interzisă în mod expres și poate avea ca rezultat sancțiuni de natură civilă sau penală.

Garantarea software-ului, dacă aceasta există, se face numai în conformitate cu termenii Acordului de licență. Cu excepția condițiilor de garantare din Acordul de licență, Volvo Cars respinge prin prezentul toate garanțiile cu privire la Software, inclusiv toate garanțiile implicite și condițiile de vandabilitate, caracter adecvat unui anume scop, titlu și ne-încălcare.