Aviz legal

Când se foloseşte în cele ce urmează, „Volvo Cars” înseamnă fie Volvo Car Corporation, una sau mai multe entităţi din cadrul grupului Volvo Car sau întregul grup Volvo Car, după caz.

Nicio garanţie etc.

Cu toate că s-a acţionat cu atenţie rezonabilă pentru asigurarea acurateţii informaţiilor de pe acest site web („Site-ul”), acesta este furnizat „în starea existentă”. În niciun caz, compania Volvo Cars nu va fi responsabilă faţă de nicio parte pentru nicio daună directă, indirectă, pe cale de consecinţă sau de alt fel pentru orice utilizare a Site-ului sau pe orice site web legat prin hyperlink, inclusiv, dar fără a se limita la, orice pierdere a profiturilor, întrerupere a afacerilor, pierdere a programelor, pierdere a datelor sau în alt fel, chiar dacă Volvo Cars a fost informată în mod expres de posibilitatea apariţiei unor asemenea daune.

Prin prezenta, Volvo Cars respinge toate garanţiile şi reprezentările pentru Site, dar şi pentru orice alt site web pe care l-aţi putea accesa prin intermediul Site-ului. Asemenea site-uri web sunt prevăzute numai pentru uşurinţă şi nu înseamnă că Volvo Cars recunoaşte sau acceptă orice responsabilitate pentru conţinutul sau folosirea unor asemenea site-uri web. În plus, depinde de dumneavoastră să luaţi măsurile de precauţie rezonabile şi să vă asiguraţi că dispozitivul prin care accesaţi Site-ul (şi software-ul asociat acestuia) este protejat împotriva viruşilor, viermilor, cailor troieni şi altor asemenea elemente de natură distructivă.

Orice garanţii şi reprezentări pe Site pentru produsele sau serviciile Volvo Cars pe care le achiziţionaţi sau utilizaţi vor face obiectul termenilor şi condiţiilor agreate prin contract pentru asemenea produse sau servicii.

Informaţiile de pe Site pot conţine inadvertenţe tehnice sau erori tipografice. Informaţiile pe care le conţine Site-ul se pot schimba în orice moment fără preaviz. În plus, vă rugăm să reţineţi că Volvo Cars îşi rezervă dreptul de a aduce în orice moment modificări produselor şi serviciilor sale, inclusiv preţurilor acestora.

Este posibil ca informaţiile de pe Site să conţină referinţe la produsele şi serviciile Volvo Cars care nu sunt anunţate sau disponibile în ţara dumneavoastră. Asemenea referinţe nu implică intenţia Volvo Cars de a anunţa sau a pune la dispoziţie asemenea produse în ţara dumneavoastră. Vă rugăm să reţineţi, de asemenea, că anumite produse şi servicii pot fi disponibile numai cu costuri suplimentare şi este posibil ca unele dintre informaţiile de pe Site să nu fie corecte din cauza modificării produselor după lansarea Site-ului sau după cea mai recentă actualizare a acestuia. Vă rugăm să vă adresaţi distribuitorului Volvo Cars local pentru detalii complete referitoare la produsele şi serviciile care sunt disponibile pentru dumneavoastră.  

Software specific disponibil pe Site

Orice software care ar putea fi disponibil pentru descărcare de pe Site („Software-ul”) este o lucrare protejată prin legea drepturilor de autor a Volvo Cars şi/sau a licenţiatorilor săi.

Utilizarea Software-ului este reglementată de termenii acordului de licenţă pentru utilizatorul final, în cazul în care acesta există, care însoţeşte Software-ul sau este inclus în acesta („Acord de licenţă”). Cu condiţia să nu fie altfel precizat în Acordul de licenţă, Software-ul este disponibil pentru descărcare numai pentru uzul utilizatorilor finali. În plus, cu condiţia să nu fie specificat altfel în Acordul de licenţă, Software-ul poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care este pus la dispoziţie. Orice reproducere sau redistribuire a Software-ului care nu este conformă cu Acordul de licenţă este interzisă în mod expres şi poate avea ca rezultat sancţiuni de natură civilă sau penală.

Garantarea software-ului, dacă aceasta există, se face numai în conformitate cu termenii Acordului de licenţă. Cu excepţia condiţiilor de garantare din Acordul de licenţă, Volvo Cars respinge prin prezentul toate garanţiile cu privire la Software, inclusiv toate garanţiile implicite şi condiţiile de vandabilitate, caracter adecvat unui anume scop, titlu şi ne-încălcare.