Politica de confidenţialitate pentru clienţi

Domeniu de aplicare şi scop

Această politică se aplică procesării datelor cu caracter personal ale clienţilor de către Volvo Car Group (numit „Volvo Cars” sau „noi”).

Scopul acestei politici este de a pune la dispoziţia clienţilor noştri prezenţi, trecuţi şi potenţiali (numiţi colectiv „clienţi” sau „dumneavoastră”) o înţelegere generală a următoarelor:

 • Circumstanţele în care colectăm şi procesăm datele dumneavoastră personale;
 • Tipurile de date personale pe care le colectăm;
 • Motivele pentru care colectăm datele dumneavoastră personale; şi
 • Modul în care manipulăm datele dumneavoastră personale.

Angajament

Procesarea datelor dumneavoastră personale reprezintă o parte importantă a serviciului nostru de furnizare a produselor şi serviciilor către dumneavoastră. Apreciem încrederea pe care o aveţi în noi atunci când ne puneţi la dispoziţie datele dumneavoastră personale şi considerăm confidenţialitatea dvs. a fi o parte esenţială a serviciilor pe care le oferim.

Pentru a păstra în siguranţă datele dumneavoastră personale în timp ce creştem valoarea pentru clienţi şi oferim experienţe de condus îmbunătăţite şi mai sigure, respectăm următoarele cinci principii generale.  

Libertatea de a alege

Datele dumneavoastră personale vă aparţin. Depunem toate eforturile pentru a nu face nicio presupunere în legătură cu preferinţele dumneavoastră în legătură cu confidenţialitatea şi ne propunem să ne proiectăm serviciile aşa încât dumneavoastră să puteţi alege dacă doriţi să ne divulgaţi datele personale proprii.

Echilibrul intereselor

Dacă procesarea datelor dumneavoastră personale este necesară în scopul unui interes legitim şi dacă acest interes este mai presus de nevoia de protejare a confidenţialităţii dumneavoastră, este posibil ca noi să procesăm anumite date personale fără a obţine consimţământul dumneavoastră expres în acest scop. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea „Consimţământ” de mai jos.

Vom evalua dacă există un asemenea interes legitim pe baza avantajelor potenţiale pentru clienţii noştri şi a publicului general, inclusiv siguranţa acestora.

Proporţionalitate

Volvo Cars îşi propune să proceseze numai datele personale ale clienţilor care sunt adecvate, relevante şi care nu sunt excesive în legătură cu scopul în care au fost colectate.

Scopul nostru este de a anonimiza datele dumneavoastră personale atunci când o funcţie sau un serviciu se pot obţine cu ajutorul datelor anonimizate. În cazul în care combinăm datele anonimizate sau nepersonale cu datele dumneavoastră personale, acestea vor fi tratate ca date personale cât timp acestea rămân combinate.

Transparenţă

La cerere, Volvo Cars va pune la dispoziţia clienţilor informaţii suplimentare referitoare la modul în care procesăm datele dumneavoastră personale, care pot include citate din directivele şi ghidurile interne.

Conformitatea legală

Politica Volvo Cars este de a se conforma cu legislaţia, regulile şi reglementările aplicabile care guvernează confidenţialitatea şi protecţia datelor în fiecare ţară în care ne desfăşurăm activitatea. Acolo unde este necesar, vom adapta procesarea datelor dumneavoastră personale aşa cum se descrie în această politică, pentru asigurarea conformităţii legale.

Definiţii utile

Următorii termeni folosiţi pe întreg parcursul acestei politici au semnificaţiile precizate în Directiva UE 95/46/CE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. În conformitate cu aceasta:

„Operator de date” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau orice alt organism care, singur sau împreună cu alţii, stabileşte scopurile şi mijloacele de procesare a datelor personale;

„Procesator de date” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau orice alt organism care procesează date personale în numele operatorului de date;

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („subiectul datelor”); o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, mentale, economice, culturale sau sociale;

„Procesare” înseamnă orice operaţie sau set de operaţii realizate asupra datelor personale, fie prin mijloace automate sau prin alte mijloace, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, regăsirea, consultarea, folosirea, dezvăluirea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în alt fel, alinierea sau combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea; şi

„Date personale sensibile” înseamnă date personale care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, credinţele religioase sau filosofice, apartenenţa la sindicate şi procesarea datelor referitoare la sănătate sau viaţa sexuală. 

Colectarea datelor

Ne-aţi putea pune la dispoziţie informaţii despre dumneavoastră sau autovehiculul dumneavoastră atunci când utilizaţi serviciile Volvo Cars în interiorul sau în exteriorul unui autovehicul sau în cadrul altor contacte cu Volvo Cars, de exemplu prin intermediul site-urilor noastre web sau al centrelor pentru clienţi. Am putea de asemenea obţine aceste date de la distribuitorii şi reparatorii noştri autorizaţi şi de la alţi terţi. Aceste date („Date personale furnizate de către client”) pot include:

 • Informaţiile dumneavoastră de contact (nume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail, etc.);
 • Informaţii demografice (vârstă, stare civilă, membri în gospodărie, etc.);
 • Informaţii referitoare la autovehicul (număr de identificare a vehiculului (VIN), model, data achiziţionării, istoricul de service, etc.);
 • Date referitoare la amplasarea geografică generate de activităţile dumneavoastră (asistenţă la navigaţie, interogaţii de căutare, partajarea amplasării, etc.); şi
 • Date referitoare la achiziţia pe care aţi făcut-o şi utilizarea produselor şi serviciilor noastre (preferinţele şi setările clientului, istoricul achiziţiilor, numărul de identificare Volvo, MyVolvo, etc.).

Autovehiculul dumneavoastră va colecta automat date referitoare la autovehicul şi împrejurimile sale, în principal de natură tehnică şi nu în legătură directă cu persoana dumneavoastră. Aceste date („Date înregistrate de autovehicul”) sunt de obicei în legătură cu numărul de identificare a autovehiculului (VIN) şi, prin urmare, prin trasabilitate se poate ajunge la dumneavoastră. Datele înregistrate de autovehicul pot include:

 • Informaţii în legătură cu siguranţa (dacă au fost declanşate airbagurile sau dispozitivele de tensionare a centurilor, dacă portierele şi geamurile sunt blocate sau deschise, etc.);
 • Starea de funcţionare a sistemului (al motorului, clapetei de acceleraţie, sistemului de direcţie şi de frânare, etc.);
 • Date referitoare la condus (viteza autovehiculului, folosirea pedalei de frână şi de acceleraţie, mişcarea volanului, etc.);
 • Date referitoare la amplasare (poziţia autovehiculului în cazul unui accident, etc.); şi
 • Date referitoare la împrejurimi (temperatura în exteriorul autovehiculului, imagini, etc.).

Informaţii referitoare la anumite date înregistrate de autovehicul sunt, de asemenea, incluse în manualul utilizatorului.

Acţionăm cu deosebită atenţie şi aplicăm măsuri suplimentare în cazul în care colectăm şi procesăm date personale cu caracter sensibil, conform prevederilor legislaţiei aplicabile. În măsura în care numerele de identificare personale şi numerele cardurilor de credit sunt stocate de Volvo Cars, asemenea informaţii sunt considerate a avea caracter sensibil. Pentru evitarea neclarităţilor, se observă că legislaţia aplicabilă poate solicita tratarea altor tipuri de date ca fiind şi acestea date personale cu caracter sensibil. Legislaţia aplicabilă poate, de asemenea, limita posibilitatea de procesare a datelor amplasării în anumite ţări.

Notă

În cazul în care este practic în măsură rezonabilă sau dacă este cerut de legislaţia aplicabilă, noi, în cadrul colectării sau înregistrării datelor dumneavoastră personale, vă vom pune la dispoziţie (i) informaţii specifice cu privire la scopul procesării datelor dumneavoastră personale, (ii) identitatea operatorului de date, (iii) identităţile oricăror terţi cărora este posibil să li se dezvăluie datele şi (iv) alte informaţii care pot fi necesare pentru a vă asigura că vă puteţi proteja drepturile.

Este posibil, de exemplu, ca informaţiile de mai sus să vă fie puse la dispoziţie când achiziţionaţi un autovehicul, în sistemul de informaţii şi divertisment al autovehiculului, în aplicaţiile mobile create de Volvo Cars, la www.volvocars.com sau în alt fel, într-un acord încheiat cu Volvo Cars.

Consimţământ

În cazul în care este practic în măsură rezonabilă sau dacă este cerut de legislaţia aplicabilă, noi vom obţine consimţământul dumneavoastră înainte de a colecta sau folosi datele dumneavoastră personale. Solicitarea pentru obţinerea consimţământului dumneavoastră va fi clară şi vă va furniza o bază rezonabilă prin care să luaţi decizia asupra acestui aspect. Consimţământul dumneavoastră poate fi întotdeauna revocat, de exemplu prin rezilierea unui anumit serviciu sau prin contactarea Volvo Cars la adresa indicată în secţiunea „Informaţii şi acces” de mai jos.

Colectarea şi folosirea datelor înregistrate de autovehicul pot fi necesare pentru (i) tehnicieni, pentru a diagnostica şi corecta defecţiuni la autovehicule în timpul service-ului şi al întreţinerii autovehiculelor, (ii) dezvoltarea produselor Volvo Cars, de exemplu îmbunătăţiri ale calităţii autovehiculelor şi ale caracteristicilor de siguranţă, (iii) administrarea activităţilor în garanţie ale Volvo Cars şi (iv) îndeplinirea cerinţelor legale.

La colectarea sau folosirea datelor înregistrate de autovehicul în aceste scopuri şi pentru interese legitime similare ale Volvo Cars, în general nu vă vom solicita consimţământul decât dacă acest lucru este considerat a fi necesar în fiecare caz sau dacă este cerut de legislaţia aplicabilă.

Distribuitorii şi reparatorii autorizaţi Volvo Cars

Volvo Cars impune reguli stricte în legătură cu conformitatea cu privire la protecţia datelor în contractele sale cu distribuitorii şi reparatorii autorizaţi. Ţineţi cont, totuşi, că Volvo Cars şi distribuitorii şi reparatorii săi autorizaţi sunt entităţi juridice separate şi că, în general, nu suntem responsabili dacă aceste entităţi nu respectă legislaţia aplicabilă. Dacă aveţi întrebări referitoare la utilizarea de către distribuitor sau reparator a datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să vă adresaţi direct distribuitorului sau reparatorului. 

Aplicaţii de terţă parte

Este posibil să accesaţi aplicaţii şi alte servicii conectate la un autovehicul, dar care sunt furnizate de către o terţă parte care, de exemplu, poate necesita transferul datelor referitoare la amplasare şi al altor date înregistrate de autovehicul către terţa parte respectivă. Volvo Cars nu este responsabilă de colectarea sau folosirea datelor personale în aplicaţii sau servicii de terţă parte şi vă recomandă să analizaţi cu atenţie termenii şi condiţiile aplicabile ale acestor aplicaţii sau servicii (şi declaraţia de confidenţialitate corespunzătoare acestora) anterior utilizării lor. Dacă aveţi întrebări referitoare la utilizarea datelor dumneavoastră personale de către o anumită terţă parte, vă rugăm să vă adresaţi direct părţii terţe respective.

Utilizarea datelor

Datele personale pe care le colectează Volvo Cars despre dumneavoastră şi autovehicul vor fi folosite:

 • Pentru a vă furniza produse şi servicii, inclusiv pentru a verifica eligibilitatea dumneavoastră pentru anumite achiziţii şi servicii, dar şi pentru a vă pune la dispoziţie oferte şi experienţe îmbunătăţite;
 • Pentru a vă informa asupra actualizărilor sau modificărilor aduse produselor şi serviciilor noastre, inclusiv, dar fără a se limita la schimbările termenilor şi condiţiilor, precum şi ale politicilor noastre;
 • Pentru a vă informa asupra noilor produse, servicii şi evenimente;
 • Pentru a vă furniza asistenţă şi servicii pentru autovehicul (service în garanţie, informaţii pentru retragere, etc.);
 • În scopurile dezvoltării produsului, de exemplu pentru îmbunătăţirea performanţei, calităţii şi siguranţei autovehiculului;
 • Pentru evaluarea şi îmbunătăţirea ofertei noastre şi pentru comunicarea cu clienţii; şi
 • Pentru conformarea cu cerinţele legale.

Pentru majoritatea acţiunilor de procesare, puteţi opta să respingeţi utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră personale prin actualizarea preferinţelor, rezilierea unui anumit serviciu, revocarea consimţământului dumneavoastră cu privire la procesare, contactând Volvo Cars la adresa indicată în secţiunea „Informaţii şi acces” de mai jos sau în orice alt fel indicat de noi. Totuşi, şi dacă nu reiese altfel din legislaţia aplicabilă, în general nu puteţi opta să respingeţi procesarea datelor dumneavoastră personale:

 • În legătură cu anumite acţiuni de colectare şi procesare ulterioară a datelor dumneavoastră înregistrate de autovehicul (consultaţi secţiunea „Consimţământ” de mai sus);
 • Pe care o realizăm în scopul de a vă trimite notificări importante, cum ar fi schimbări ale termenilor şi condiţiilor noastre şi a politicilor sau în cazul retragerii produselor; şi
 • Pe care o realizăm pentru conformarea cu obligaţiile noastre legale.

Păstrare

Vom păstra datele dumneavoastră personale numai atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor subliniate în această politică sau a scopurilor despre care aţi fost informat în alt fel.

Aceasta înseamnă că, după ce aţi consimţit la procesarea de către noi a datelor dumneavoastră personale, noi vom păstra datele dumneavoastră în conformitate cu consimţământul acordat şi/sau până la revocarea acestuia. Dacă v-aţi revocat consimţământul, noi vom putea totuşi păstra anumite date personale pe perioada necesară pentru ca noi să respectăm reglementările legale şi pentru a ne apăra în dispute cu caracter juridic. Dacă nu am obţinut consimţământul dumneavoastră în vederea procesării, datele vor fi păstrate numai pe perioada de timp permisă de legislaţie.

Calitatea datelor

În cazul în care noi procesăm datele dumneavoastră personale, ne străduim ca acestea să fie corecte şi actualizate. Vom căuta să ştergem sau să corectăm datele personale care sunt incorecte sau incomplete. Pentru informaţii suplimentare referitoare la dreptul dumneavoastră de asigurare a corectitudinii datelor personale pe care le deţinem, vă rugăm să consultaţi secţiunea „Informaţii şi acces” de mai jos.

Informaţii şi acces

Aşa cum se precizează în secţiunea „Notă” de mai sus, este posibil să vă punem la dispoziţie informaţii specifice referitoare la modul în care vă procesăm datele cu caracter personal atunci când colectăm sau înregistrăm aceste date.

O dată pe an, aveţi dreptul de a solicita şi primi gratuit informaţii referitoare la (i) ce date personale referitoare la persoana dumneavoastră procesăm, (ii) în ce loc sunt colectate datele dumneavoastră personale, (iii) scopul procesării, şi (iv) cu ce destinatari sau categorii de destinatari sunt partajate datele personale. Solicitarea acestor informaţii trebuie făcută în scris şi trebuie semnată personal de dumneavoastră şi trebuie să includă informaţii referitoare la nume, adresă şi, de preferat, adresa dumneavoastră de e-mail. De asemenea, aveţi dreptul de a solicita ca noi să corectăm, să blocăm sau să ştergem orice date incorecte referitoare la persoana dumneavoastră. Solicitările trebuie trimise la: Volvo Car Corporation, În atenţia: The Data Protection Officer, SE-405 31 Gothenburg, Sweden.

Solicitările dumneavoastră vor fi tratate cu promptitudine şi corectitudine. Solicitările de ştergere a datelor personale se vor supune oricăror cerinţe legale aplicabile. În cazul în care legislaţia aplicabilă prevede o taxă administrativă pentru conformarea cu o asemenea solicitare, este posibil ca Volvo Cars să vă solicite plata acestei taxe.

În plus, este posibil ca dumneavoastră să puteţi accesa o prezentare generală a anumitor date personale furnizate de către clienţi deţinute de Volvo Cars şi să vă corectaţi sau actualizaţi informaţiile, prin autentificarea la contul MyVolvo.

Securitate

Volvo Cars depune toate eforturile pentru implementarea măsurilor tehnice şi organizatorice adecvate pentru a vă proteja datele personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii sau modificării accidentale, dezvăluirii sau accesului neautorizat şi a oricăror forme ilegale de procesare. Scopul nostru este să ne asigurăm că nivelul de securitate şi măsurile adoptate pentru a vă proteja datele personale sunt adecvate pentru riscurile prezentate de natura şi utilizarea datelor dumneavoastră personale.

Dezvăluirile către terţi

Este posibil ca Volvo Cars să partajeze datele dumneavoastră personale:

 • Între entităţi Volvo Cars;
 • Cu distribuitori şi reparatori Volvo Cars, în scopul distribuirii ofertelor de produse şi servicii şi al altor comunicări către dumneavoastră;
 • Cu furnizori care livrează servicii către Volvo Cars în conformitate cu acordurile de procesare a datelor (aşa cum este cerut de legislaţie);
 • Cu alte companii partenere în scopul distribuirii ofertelor de produse şi servicii şi al altor comunicări către dumneavoastră sau în scopuri de cercetare şi dezvoltare;
 • În legătură cu vânzarea sau transferul unei entităţi a Volvo Cars sau a activelor acesteia;
 • Aşa cum cere legislaţia, de exemplu în legătură cu o solicitare guvernamentală, o dispută sau un alt proces legal sau solicitare legală; şi
 • Atunci când noi, de bună credinţă, credem că este necesară dezvăluirea pentru a ne proteja drepturile, de exemplu pentru a investiga potenţiale încălcări ale termenilor şi condiţiilor noastre sau pentru detectarea, prevenirea sau dezvăluirea fraudei sau a altor probleme de securitate.

O entitate a Volvo Cars fiind operatorul de date al datelor dumneavoastră personale, de regulă, aceasta va dezvălui datele dumneavoastră personale către terţi numai dacă a primit consimţământul dumneavoastră pentru a face acest lucru. Cu toate acestea, este posibil ca noi să vă partajăm datele personale fără consimţământul dumneavoastră, cu excepţia situaţiilor în care considerăm că acesta este necesar în cazul respectiv sau consimţământul dumneavoastră este cerut de legislaţie, în următoarele situaţii:

 • Date înregistrate de autovehicul care sunt procesate în alte scopuri decât asigurarea sau dezvoltarea produselor şi serviciilor noastre sau pentru a gestiona obligaţiile noastre legale;
 • Transferuri ale datelor dumneavoastră personale între entităţi Volvo Cars;
 • Transferuri ale datelor dumneavoastră personale către furnizori care furnizează servicii la nivel intern către Volvo Cars;
 • Situaţii în care dezvăluirea este cerută de legislaţie, şi
 • Situaţii în care dezvăluirea este necesară în scopul unui interes legitim al Volvo Cars (de exemplu, pentru protejarea drepturilor noastre legale, aşa cum se descrie mai sus). 

În cazul dezvăluirii datelor dumneavoastră personale către terţi sau între entităţile Volvo Cars, noi vom determina dacă dezvăluirea necesită măsuri de protecţie suplimentare (de exemplu, în situaţiile în care poate apărea un transfer transfrontalier al datelor personale).

Procesarea datelor în numele nostru

Noi restricţionăm accesul la datele dumneavoastră personale la angajaţii şi furnizorii Volvo Cars care trebuie să folosească informaţiile pentru a le procesa în numele nostru şi cărora li se cere prin contract să păstreze în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate datele dumneavoastră personale. Dorim să alegem opţiunea pentru servicii de procesare a datelor care protejează cel mai bine integritatea datelor dumneavoastră personale faţă de orice terţi.

Marketing

Nu vom vinde sau comercializa datele dumneavoastră personale către terţi decât dacă avem consimţământul dumneavoastră pentru a face acest lucru.

Nu vom partaja datele dumneavoastră personale cu terţi în scopuri de marketing ale acestora decât dacă am primit consimţământul dumneavoastră pentru respectivele dezvăluiri. Dacă ne-aţi furnizat acest consimţământ, dar doriţi să nu mai primiţi materiale de marketing de la un terţ, vă rugăm să contactaţi direct respectivul terţ.

Este posibil să vă punem la dispoziţie informaţii referitoare la noile produse, servicii, evenimente sau activităţi de marketing similare. Dacă doriţi să vă dezabonaţi de la un anumit buletin informativ trimis prin e-mail sau de la o comunicare similară, vă rugăm să urmaţi instrucţiunile din respectiva comunicare. De asemenea, este posibil să folosiţi contul dumneavoastră MyVolvo pentru a opta să renunţaţi la anumite comunicări din partea Volvo Cars şi să schimbaţi preferinţele transmise anterior.

Site-uri web şi fişiere cookie

Fiecare site web Volvo Cars care este accesibil clienţilor noştri include o declaraţie referitoare la confidenţialitatea online şi informaţii referitoare la modul în care folosim fişierele cookie. Pentru anumite ţări, există de asemenea o procedură online pentru acceptarea sau refuzarea fişierelor cookie. Pentru informaţii suplimentare referitoare la modul în care folosim fişierele cookie, vă rugăm să consultaţi http://www.volvocars.com/ro-md/v/legal/cookies.

Vă încurajăm să analizaţi şi să ţineţi cont de declaraţiile şi informaţiile aplicabile atunci când vizitaţi site-urile noastre web.

Modificări

Volvo Cars îşi rezervă dreptul de a modifica din când în când această politică. Data ultimei modificări este precizată la finalul acestui document. Dacă aducem orice modificări acestei politici şi modului în care folosim datele dumneavoastră personale, vă vom pune la dispoziţie o versiune actualizată a acestei politici.