Kinetic

Momentum

Summum

R-Design

Kinetic

Osim specifikacija za Standard, sljedeća oprema je uključena u inačicu Kinetic za XC90. Sve cijene su preporučene približne vrijednosti koje isključuju lokalna odstupanja. Za točnije cijene obratite se svojemu lokalnom zastupniku.

Momentum

Sljedeća oprema je uključena u inačicu Momentum XC60. Sve cijene su preporučene približne vrijednosti koje isključuju lokalna odstupanja. Za točnije cijene obratite se svojemu lokalnom zastupniku. 

Summum

Osim specifikacija za Momentum, sljedeća oprema je uključena u inačicu Summum za XC90. Sve cijene su preporučene približne vrijednosti koje isključuju lokalna odstupanja. Za točnije cijene obratite se svojemu lokalnom zastupniku.

R-Design

Osim specifikacija za Kinetic, sljedeća oprema je uključena u izdanje R-Design za XC90. Sve cijene su preporučene približne vrijednosti koje isključuju lokalna odstupanja. Za točnije cijene obratite se svojemu lokalnom zastupniku.