TVORNICE I OKOLIŠ

Živući dokaz naših fundamentalnih vrijednosti.

Vrijednosti naše proizvodnje

Briga za svijet u kojem živimo je nešto čemu je korporacija Volvo Cars uvijek bila predana - a to uključuje i tvornice u kojima stvaramo naše automobile.

Naši proizvodni pogoni su više od puke tvornice. Oni su živući dokaz naših temeljnih vrijednosti kakvoće, sigurnosti i odgovornosti prema okolišu.

Dobro se dobrim vraća

Danas je recikliranje važan dio svakodnevnog života. Također i za Volvo: u proizvodnji ponovo koristimo oko 15 posto svih naših rezervnih dijelova, prema potpuno istim standardima kakvoće kao i za originalne dijelove. A budući da ponovno korištenje u proizvodnji koristi do 85 posto manje sirovina i 80 posto manje energije, to je važna vijest za okoliš.

Manji okolišni otisak

U Volvu, imamo viziju svijeta u kojem imamo najmanji mogući utjecaj na okoliš. To je razlog zbog kojeg svi naši europski pogoni koriste isključivo obnovljivu energiju. Bilo da se radi o energiji proizvedenoj iz vode ili vjetra, zasigurno je neutralna za klimu.

Najviši standardi - diljem svijeta

Kakvoća je nešto u čemu ne očekujemo da ćete pristati na ustupke - a nećemo ni mi. Zato uvijek ustrajavamo u najvišim standardima proizvodne kakvoće u našim tvornicama, koji se dosljedno primjenjuju diljem svijeta, od Švedske do Belgije i Kine.

Vrijeme je za timski rad

Dobar timski rad uvijek daje najbolje rezultate. U Volvu to znamo - jer tako radimo već desetljećima. U cijeloj organizaciji radimo u timovima, kako bismo bili nadahnuti, učinkovitiji i poboljšali kakvoću. U konačnici to se pretvara u bolje automobile, te bolju uslugu, za vas.

Čiste tvornice

Kako napraviti tvornicu najviše moguće čistom? Volvo Cars zasigurno ima tajnu. Od njegovog otvorenja 1991. godine, naš pogon u Torslandi je najčišći na svijetu, te emitira manje hlapivih organskih spojeva po automobilu u okoliš od bilo kojeg postrojenja u svijetu.