Ključna pitanja zaštite okoliša koja treba uključiti u politiku upravljanja voznim parkom

Ključna pitanja zaštite okoliša koja treba uključiti u politiku upravljanja voznim parkom

Zeleniji vozni park

Učinak na okoliš postaje sve važniji kako se povećava potražnja klijenata. Provođenje sustava za upravljanje zaštitom okoliša vodi k većim zahtjevima za zaštitu okoliša spram dobavljača roba i usluga. Aspekti zaštite okoliša sustava prijevoza složena su mješavina različitih utjecaja tijekom čitavog životnog vijeka vozila, te će ključni element svakoga učinkovitoga sustava upravljanja zaštitom okoliša biti transport. To je pokušaj da se pomogne upraviteljima voznih parkova, odgovornima za tvrtkin automobilski vozni park, da uvedu najbolju praksu zaštite okoliša u sveobuhvatnu politiku prema voznom parku.

To ima implikacije za brojne politike ljudskih resursa i ostalih radnih praksi koje će se morati razmotriti u strateškom smislu, te će biti potrebno provjeriti neke točke na popisu. U nastavku se razmatra svako od glavnih područja na koje se treba usredotočiti prilikom stvaranja "zelenog" voznog parka. Iz toga zatim proizlaze liste za provjeru određenih pitanja politike kako bi se provjerila vaša postojeća politika.

Nadamo se da će vam taj sadržaj biti poticajan. Ako želite detaljnije raspraviti bilo koji od navedenih aspekata, ili ako tražite pomoć vezano za pitanja o stanju u vašoj tvrtci, molimo kontaktirajte Međunarodnu prodaju Volvo Cars za vozne parkove.

1. Odabir ovlaštenog zastupnika

Certifikat za sustav upravljanja zaštitom okoliša (ISO 14001 i/ili registracija EMAS) je jedno jamstvo da je dobavljač primijenio strukturirani, dugoročni i sveobuhvatni skup aktivnosti kako bi smanjio utjecaje na okoliš i povećao svjesnost među svojim zaposlenicima. Ekološka politika i izvješća se koriste kako bi predstavila tvrtkina stremljenja i rezultate.

2. Podaci o proizvodu

Kako biste razumjeli ekološki učinak svojega voznog parka morat ćete navesti količinu izravnih učinaka onih proizvoda koje odaberete i koristite. To znači da su vam potrebne detaljne specifikacije proizvoda od proizvođača vozila i da bi trebale prikazivati ukupni učinak na okoliš (proizvodnja, korištenje i odlaganje, pogledajte također 9. poglavlje).

3. Stav glede goriva

Postoji široka ponuda dostupnih goriva s varijacijama od zemlje do zemlje. Kratkoročni konkurenti dizelu i benzinu su komprimirani prirodni plin (CNG), ukapljeni naftni plin (LPG) i naftno-električni hibridi sa ćelijama goriva na vidiku. Nema savršenog goriva jer svako ima svoje prednosti i nedostatke. Voditelj voznoga parka mora odlučiti koje gorivo (goriva) najbolje odgovara potrebama voznoga parka, uzimajući u obzir potrošnju goriva, utjecaj na okoliš (CO2, NOx, SOx, čestice i tako dalje), troškove goriva, postaje za punjenje goriva i ostale vrijednosti. Kako biste imali korist od najnovijih razmišljanja i izbjegli rizik jednostrane odluke, valja razmotriti vozni park koji koristi razna goriva. I najmanja tvrtka bi trebala započeti sustav nadziranja goriva preko sustava kartice za gorivo.
Poboljšanja u ekonomičnoj potrošnji goriva imaju pozitivan ekološki učinak kao što i pružaju uštede troškova. Vozači službenih automobila bi se trebali obučavati i tada biti poticani da smanjuju potrošnju goriva.

4. Emisije

Prilikom korištenja fosilnih goriva, emisije stakleničkog plina, CO2, su izravno razmjerne potrošnji goriva. Emisije ugljičnoga monoksida, CO, ugljikovodika, HC, i dušikovih oksida, NOx, su vrlo ovisne o učinkovitosti izgaranja i radu katalizatora.
HC i NOx su važni čimbenici u stvaranju ozona pri tlu. Dizelski motor ekonomičnije troši gorivo ali ispušta više NOx i čestica po kilometru nego benzinski motor.

5. Servisiranje i popravak

Servisiranje, popravak i održavanje imaju utjecaj na okoliš kroz korištenje prirodnih izvora, otpada i štetnih radioničkih emisija. Korištenje radionica s visokim ekološkim standardima je stoga od izuzetne važnosti, posebice kada servisiranje i popravak obavljaju vanjski dobavljači. Vrlo je važno da se vozila održavaju prema najvišim standardima, osiguravajući tako optimalnu ekonomičnu potrošnju goriva i emisije.

6. Alternativni planovi putovanja

Ovisnost o automobilu još uvijek raste, te se europske vlade pokušavaju tome oduprijeti uvođenjem poreznih mjera koje ohrabruju smanjeno korištenje naših automobila. Alternativni planovi putovanja su jednostavniji kada imate dovoljno osoblja i kada postoje prave alternative.

7. Mjerenja i stalna poboljšanja

Ekološki napredak se može ostvariti samo ako se performanse mjere i nadziru. Tipična mjerenja bi trebala biti mjerenje potrošnje goriva, emisije CO2, emisije otrovnih tvari i trošenja guma.
Ciljana poboljšanja bi trebala biti definirana jednom godišnje i redovno nadgledana (vjerojatno s tromjesečnim dopunama) te bi se o njima trebalo izvijestiti vozače i ostale zainteresirane strane.

8. Društvena svjesnost tijekom cijelog radnog vijeka automobila

Iako se stav prema vremenskom roku držanja automobila razlikuje među tvrtkama, najviše tvrtki ih koristi oko tri godine. Jasno, to znači da će automobil proživjeti većinu svojega života sa drugim i naknadnim vlasnicima. Time se otvara važno pitanje o koracima poduzetim da se automobil koristi prema visokim standardima vaše tvrtke. Implicirano je da prodavatelj vozila mora osigurati da automobil koji se prodaje zadovoljava najviše realne standarde u pogledu starosti i kilometraže vozila.

Pregled stavova

Stavovi

Svi dobavljači imaju akreditirane sustave upravljanja zaštitom okoliša ili provode proces usklađivanja s rokom u razboritom vremenskom razdoblju, (ISO 14001 ili EMAS).
 
Svi dobavljači su svjesni vaših zahtjeva glede zaštite okoliša općenito i posebice kako to utječe na njih.
 
Svi dobavljači objavljuju svoje stavove o zaštiti okoliša koji uključuju njihove ciljeve i mjere za poboljšanja.
 
Tvrtkina politika kupnje uključuje brigu o okolišu te se prednost daje dobavljačima s najvišim standardima zaštite okoliša.
 
Svaki dobavljač bi trebao moći prikazati kako će zadovoljiti vaše potrebe. Moglo bi biti korisno rangirati vaše potrebe i razlikovati bitne i poželjne elemente zaštite okoliša.
 
Svi dobavljači bi za svoje proizvode trebali osigurati sveobuhvatne podatke i specifikacije zaštite okoliša prije nego što ih se razmatra za uključivanje u bilo koji izbor automobila.
 
Trebali biste odrediti minimalne prihvatljive kriterije glede zaštite okoliša kako biste razmotrili sve aspekte, od materijala korištenih u proizvodnji, proizvodnih metoda, korištenja automobila i njegovoga dugoročnog odlaganja.
 
Prednost se daje proizvodima s najvećim učinkom glede zaštite okoliša, posebice uz pomoć treće strane.
 
Stalna procjena alternativnih goriva, uključujući infrastrukturu za korištenje vozila i njegovo punjenje gorivom.
 
Koristi od mješovitog voznog parka glede goriva: image tvrtke, troškovi goriva, ostale vrijednosti
 
Obuka vozača i programi svjesnosti.
 
Prednost se daje vozilima s ekonomičnim korištenjem goriva
 
Stavovi prema poticajima zaposlenicima općenito, tako da se može razviti prikladni program poticaja.
 
Koristite ovu diskusiju kako biste na pozitivan način uključili svakoga u debatu o prijevozu u vašoj tvrtki.
 
Razmotrite starost voznoga parka kako biste se uvjerili da je dostupna najnovija i najučinkovitija tehnologija.
 
Razmotrite uravnoteženost vozila korištenih u voznom parku glede različitih potreba i kako bi se najviše moguće smanjio utjecaj na okoliš.
 
Postojeći sustav koji obavještava "vizualnim" dokazima o problemima sa štetnom emisijom - npr. "crni dim" iz dizelaša.
 
Obučavanje vozača i osvještavanje je jasno povezano s raspravom o korištenju goriva.
 
Primijenjeni ekološki standardi pogona (reciklaža, energetska učinkovitost itd.) - ili vaši vlastiti ili ste osigurali da serviser primjenjuje stavove i standarde o zaštiti okoliša.
 
Redovita testiranja na štetne emisije uz servisiranje.
 
Vozači trebaju redovito provjeravati pritisak u gumama. To može biti dio ranije spomenutoga programa poticaja. Kako vam vaš pružatelj usluga za gume može pomoći oko toga?
 
Strogo pridržavanje rasporeda servisiranja i termina
 
Sustav postoji kako bi vozači izvijestio o problemima / kvarovima u automobilu.
 
Ohrabriti dijeljenje automobila
 
Razvijena i objavljena politika tvrtke glede putovanja vlakom i zrakoplovom.
 
Obuka osoblja za ekološku osviještenost.
 
Uređaji na radnom mjestu za osoblje koji potiču biciklizam ili hodanje.
 
Tamo gdje je to prikladno, uvesti minibuse kroz povezanost s lokalnim vlastima.
 
Koristiti video ili audio konferencije.
 
Provjeriti potrebu za tako mnogo putovanja izvan ureda.
 
Uzeti u obzir sve elemente unutar predloženog programa poticaja.
 
Provedene mjere.
 
Postavljeni i nadgledani ciljevi.
 
Objavljeni rezultati. (To može biti mjesto gdje će se objaviti rezultati o poticajima za vozače.)
 
Standardi ugovoreni u ugovorima s vašim dobavljačima glede odlaganja vozila, bez obzira jeste li vlasnik vozila ili korisnik leasinga. To kupac može od vas očekivati u tom trenutku glede utjecaja vašega automobila na okoliš.
 
Pružiti savjete vozačima o odlaganju akumulatora, guma itd.
 
Standardi koji se trebaju razviti i uklopiti u procedure ISO-a ili EMAS-a vaše tvrtke.
 
Svjesnost o budućem razvoju stvaranja zagušenja i zona niskih štetnih emisija