Məqalə versiyası 2023.310.0

Hüquqi bildiriş

Qüvvəyə minmə tarixi:

Dərc olunub:

Aşağıda "Volvo Cars" sözündən istifadə etdiyiniz zaman bu, müvafiq olaraq ya Volvo Car Corporation, yəni Volvo Car şirkətlər qrupu daxilindəki bir və ya bir neçə müəssisə, ya da bütöv Volvo Car şirkətlər qrupu mənasını ifadə edir.

Bu veb-saytda ("Vebsayt") məlumatın dəqiqliyini təmin etmək üçün hər cür ehtiyat tədbirin görülməsinə baxmayaraq o, "olduğu kimi" verilir. Heç bir halda Volvo Cars məhdudiyyətsiz, hər hansı itirilmiş mənfəət, biznesə müdaxilə, proqrama dəyən zərər, məlumat və ya digər zərərlər daxil olmaqla bu Vebsaytda və ya hiperlink vasitəsilə əlaqələndirilmiş istənilən vebsaytdakı hər hansı istifadə halına görə baş vermiş hər hansı birbaşa, dolayı, nəticə etibarilə və ya digər zərərlərə görə və hətta əgər Volvo Cars-ı belə zərərlərin mümkünlüyü barədə birbaşa məlumatlandırılmış olsa belə, digər bir tərəf qarşısında məsuliyyət daşımır.

Saytda aldığınız və ya istifadə etdiyiniz Volvo Cars məhsulları və ya xidmətlərinə dair hər hansı bir zəmanət və nümayəndəlik, bu cür məhsul və ya xidmətlər üçün müqavilədə razılaşdırılmış şərtlərə tabe olacaqdır.

Veb-saytda verilən məlumatda texniki qüsurlar və ya hərf səhvləri ola bilər. Veb-saytda verilən informasiya əvvəlcədən məlumat verilmədən istənilən vaxt dəyişdirilə bilər. Əlavə olaraq, nəzərə alın ki, Volvo Cars istədiyi vaxt öz məhsullarına və göstərdiyi xidmətlərə, o cümlədən onların qiymətlərinə dəyişiklik etmək hüququna malikdir.

Veb-saytda olan informasiyada sizin ölkədə tanıdılmamış və ya mövcud olmayan Volvo Cars məhsulları və xidmətləri barədə məlumat əks etdirilə bilər. Bu kimi məlumatlar Volvo Cars-ın belə məhsulları və xidmətləri sizin ölkədə tanıtmaq və ya oraya gətirmək niyyətində olması anlamına gəlmir. Həmçinin nəzərə alın ki, müəyyən məhsullar və xidmətlər yalnız əlavə xərc ödənilməklə əldə edilə bilər və həmçinin Veb-saytdakı bəzi məlumatlar veb-saytın işə salınmasından və ya ən son düzəlişin edilməsindən sonra baş vermiş olduğu üçün məhsullarda edilən dəyişikliklər səbəbindən düzgün olmaya bilər. Lütfən, sizə təqdim edilən məhsullar və xidmətlərə dair ətraflı məlumat almaq üçün Volvo Cars-ın dileri ilə əlaqə saxlayın.

İstənməyən fikirlər və s.

Volvo Cars, ictimaiyyətdən məlumat almağı yüksək qiymətləndirir və Volvo Cars məhsulları və xidmətləri ilə əlaqəli şərh və rəyləri alqışlayır. Bununla yanaşı, Volvo Cars-ın açıq şəkildə tələb olunduğu məlumatlardan başqa məlumatları (məsələn, fikir, təklif və şərhlər) qəbul etməmək siyasəti vardır. Bu siyasət anlaşılmazlıqların və mübahisələrin qarşısını almaq məqsədi daşıyır, çünki yeni məhsullar, xidmətlər, xüsusiyyətlər, biznes modelləri və s. Volvo Cars və ya onun təchizatçıları tərəfindən davamlı inkişaf etdirilir, buna görə başqalarının fikirləri və ya məlumatları ilə oxşar və ya eyni ola bilər.

  • - Volvo Cars Təqdimatın və ya onun hissələrinin istifadəsi və ya açıqlanması üçün məsuliyyət daşımaması; və
  • - Volvo Cars Təqdimatın hər hansı bir yolu ilə və ya onun hissələrindən hər hansı bir məqsəd üçün, kommersiya və ya başqa şəkildə, heç nə nəzərə alınmadan və ya kompensasiyasız istifadəsi hüququna malikdir.

Veb-saytda mövcud olan spesifik proqram təminatı

Veb-saytdan endirilməsi mümkün olan hər hansı proqram təminatı (Proqram Təminatı) Volvo Cars və /və ya onun lisenziyalı orqanlarının müəlliflik hüquqları daxilində olan mülkiyyətdir.

Mövcud olduğu təqdirdə, Proqram Təminatından istifadə son istifadəçi üzrə lisenziya sazişinin şərtləri ilə tənzimlənir ki, bu da ya Proqram Təminatına əlavə edilir ya da onun tərkib hissəsi olur (Lisenziya Sazişi). Əgər Lisenziya Sazişində başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, Proqram Təminatı son istifadəçi tərəfindən yalnız istifadə məqsədli endirmə üçün təqdim edilir. Həmçinin Lisenziya Sazişində başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, Proqram Təminatı yalnız Proqram Təminatının təqdim edildiyi məqsəd daxilində istifadə edilə bilər. Lisenziya Sazişinə uyğun olmayan Proqram Təminatının yenidən çoxaldılması və yenidən yayılması qadağan edilir və bu əməl mülki və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunma ilə nəticələnə bilər.

Ehtiyac yaranarsa, Proqram Təminatına yalnız Lisenziya Sazişinin müddəalarına uyğun zəmanət verilir. Lisenziya Sazişində zəmanət verilə bilən hal istisna olmaqla, Volvo Cars bununla Proqram Təminatı, o cümlədən bütün nəzərdə tutulan zəmanətlər və malın keyfiyyət şərtləri, təyinatı üzrə istifadəyə yararlılıq, hüquq və hüquqların pozulmamasına dair bütün zəmanətlərdən imtina edir.