Müştərinin məxfilik siyasəti

Əhatə dairəsi və Məqsəd

Bu siyasət, daxil olan bütün şirkətlərdə müştərilərin fərdi məlumatlarının işlənməsi üçün tətbiq olunur Volvo Car Group ("Volvo Cars", “bizim” ya da "biz"). Bu siyasətin məqsədi cari, keçmiş və potensial müştərilərimizi (birgə "müştərilər" və ya "sən" olaraq adlandırırıq) :

 • Şəxsi məlumatlarınızı topladığımız və emal etdiyimiz hallar
 • Topladığımız Şəxsi Məlumatlar növlərit
 • Şəxsi məlumatlarınızı toplamağımızın səbəbləri
 • Şəxsi məlumatlarınızı necə idarə edirik
 • Volvo Cars-ın müxtəlif hüquqi şəxslər arasında fərdi məlumatların işlənməsi üçün məsuliyyətin bölüşdürülməsi və
 • Şəxsi məlumatlarınızı emal etməyimiz barədə məlumat ala və hüquqlarınızı tələb edə bilmək üçün sizinlə əlaqə məlumatları

haqqında ümumi anlayışla təmin etməkdir.Bu siyasət Volvo Cars-ın şəxsi məlumatlarınızla bağlı gördüyü tədbirləri əks etdirmək üçün davamlı olaraq yenilənir.

Kontroller

Volvo Car Corporation (556074-3089 qeydiyyat nömrəli İsveç hüquqi qurumu) yeni və cari avtomobil modellərinin araşdırılması və inkişafı, habelə müştərilərə təqdim olunan müəyyən qlobal xidmətlər üçün Şəxsi məlumatlarınızın emalı ilə əlaqəli nəzarətçidir. Bundan əlavə, Volvo Car Corporation avtomobillərin keyfiyyətinin monitorinqi və hər hansı bir potensial təhlükəsizliyin yoxlanılması, habelə tənzimləmə tələblərinə cavab vermək üçün fərdi məlumatların işlənməsinə nəzarət edir.

Volvo Cars daxilindəki hər bir milli satış şirkəti ümumiyyətlə marketinq, satış və müştəri münasibətləri, habelə bazarda xüsusi xidmətlər üçün məsuliyyət daşıyır. Milli satış şirkəti bu məqsədlər üçün fərdi məlumatların emalı üzrə nəzarətçidir. Milli satış şirkəti olmayan bazarlarda bir idxalçı ümumiyyətlə milli satış şirkəti ilə eyni məsuliyyət daşıyır. Buna görə də, idxalçı bu hallarda Nəzarətçidir. Volvo Cars müqavilə ilə satıcılardan və təmirçilərdən məlumatların qorunması qaydalarına riayət etmələrini tələb edir. Qeyd edək ki, Volvo Cars və onun səlahiyyətli dilerləri və təmirçiləri ayrı-ayrı hüquqi şəxslərdir və bu satıcılar və təmirçilər tətbiq olunan qanunlara əməl etmədikdə biz məsuliyyət daşımırıq. Satıcı və ya təmirçinizin Şəxsi Məlumatlardan istifadəsi ilə bağlı suallarınız varsa, birbaşa satıcı və ya təmirçi ilə əlaqə saxlayın.

Məlumatların işlənməsi prinsipləri

Fərdi məlumatlarınızın işlənməsi sizə məhsul və xidmətlər təqdim etməyimizin vacib hissəsini təşkil edir. Şəxsi məlumatlarınızı bizə təqdim edərkən bizə göstərdiyiniz etimadı yüksək qiymətləndiririk və məxfiliyinizi təklif etdiyimiz xidmətlərin vacib hissəsi hesab edirik. Müştərinin dəyərini artırarkən və inkişaf etmiş və daha təhlükəsiz idarəetmə təcrübələrini təqdim edərkən Şəxsi Məlumatlarınızı qorumaq üçün aşağıdakı beş ümumi prinsipə əməl edirik.

Seçim azadlığı

Şəxsi məlumatlarınız sizə məxsusdur. Şəxsi məlumatlarınızı bizimlə bölüşüb-bölüşməmək seçiminizin olması üçün məxfilik seçimlərinizlə bağlı hər hansı bir fərziyyə etməməyə çalışaraq xidmətlərimizi bu yöndə dizayn etməyi hədəfləyirik.

Maraqların balansı

Şəxsi məlumatlarınızın işlənməsi qanuni bir maraq əldə etmək üçün zəruridirsə və bu maraq məxfiliyinizi qorumaq ehtiyacından çoxdursa, qanunla icazə verildiyi təqdirdə razılığınızı almadan müəyyən Şəxsi Məlumatlarımız ötürülə bilər. Bəzi digər hallarda, tətbiq olunan qanunvericiliyə uyğun olaraq tələb olunarsa, şəxsi məlumatlarınızı icazəniz olmadan emal edə bilərik. Daha çox məlumat üçün aşağıdakı "Razılıq" bölməsinə baxın.

Mütənasiblik

Volvo Cars müştərilərimizin Şəxsi məlumatlarını, yalnız toplandığı məqsədlə əlaqəli, əlaqəli və zəruri olduqda emal edəcəkdir. Şəxsi məlumatlarınızı anonimləşdirməyi hədəfləyirik ki, bir funksiya və ya xidmət anonim məlumatla əldə edilə bilər. Şəxsi məlumatlarınızla anonim və ya qeyri-fərdi məlumatları birləşdirsək, birləşdirildiyi müddətə qədər fərdi məlumatlar kimi qəbul ediləcəkdir..

Şəffaflıq və təhlükəsizlik

Volvo Cars hansı Şəxsi Məlumatları emal etdiyimiz və hansı məqsədlər üçün istifadə etdiyimiz barədə şəffaf olmağa inanır. Şəxsi məlumatlarınızı qorumaq bizim üçün də çox vacibdir, çünki Volvo Cars-ın əsas dəyərlərindən biri sizin üçün vacib olanı qorumaqdır. İstək ilə Volvo Cars müştərilərə Şəxsi məlumatlarınızın işlənməsi və qorunması ilə bağlı əlavə məlumat verəcəkdir.

Hüquqi uyğunluq

Fəaliyyət göstərdiyimiz hər bir ölkədə məxfilik və məlumatların qorunması ilə bağlı tətbiq olunan qayda və qanunlara riayət etmək Volvo Cars-ın siyasətidir. Lazım olduqda, şəxsi məlumatlarınızı emalımızı bu siyasətdə təsvir olunduğu kimi hüquqi uyğunluğa əsasən təmin edəcəyik.

Volvo Cars-ın sizin və nəqliyyatınızın haqqında topladığı Şəxsi məlumatları:

 • məhsul və xidmətlər ilə təmin etmək, o cümlədən müəyyən alış və xidmətlər üçün uyğunluğunuzu yoxlamaq, həmçinin inkişaf etmiş təkliflər və təcrübələr təklif etmək;
 • məhsul və xidmətlərimizdəki yeniliklər və ya dəyişikliklər, o cümlədən şərtlər və siyasətimizdəki dəyişikliklər barədə məlumat vermək;
 • yeni məhsullar, xidmətlər və hadisələr barədə sizə məlumat vermək;
 • nəqliyyat vasitəsinə dəstək və xidmətlər göstərmək (zəmanət xidməti, geri çağırış məlumatı və s.);
 • məhsulun inkişafı məqsədləri üçün, məsələn nəqliyyat vasitələrinin fəaliyyətini, keyfiyyətini və təhlükəsizliyini yaxşılaşdırmaq;
 • təkliflərimizi qiymətləndirmək və təkmilləşdirmək və müştərilərlə ünsiyyət qurmaq;
 • qanuni tələbləri və ya qanuni orqanların tələblərini yerinə yetirmək;
 • məhsul və xidmətlərimiz barədə sizə məlumat vermək və sizi maraqlandıranları müəyyən etmək;
 • bazar araşdırması aparmaq; və
 • özümüzün və seçdiyimiz tədarükçülər tərəfindən aparılan təhlili və müştərilərin məlumatlandırma (onlayn və sosial daxil olmaqla) məqsədləri üçün istifadə olunur.

Faydalı izahlar

Volvo Cars makes use of the below listed definitions in this policy:

 • "Kontroller" tək və ya başqaları ilə birlikdə fərdi işlərin məqsəd və vasitələrini müəyyən edən fiziki və ya hüquqi şəxs, dövlət orqanı, agentlik və ya digər qurum deməkdir.       Data;
 • "Prosessor" dedikdə nəzarətçi adından fərdi məlumatları emal edən fiziki və ya hüquqi şəxs, dövlət orqanı, agentlik və ya digər orqan;
 • "Şəxsi Məlumatlar" müəyyən edilmiş və ya müəyyən edilə bilən fiziki şəxsə (məlumat subyekti) aid hər hansı bir məlumat deməkdir; identifikasiya edilə bilən fiziki şəxs birbaşa və ya dolayı yolla, xüsusən də ad, şəxsiyyət nömrəsi, yer məlumatları, onlayn identifikator və ya fiziki, fizioloji, həmin fiziki şəxsin genetik, əqli, iqtisadi, mədəni və ya sosial kimliyi;
 • "İşləmə" dedikdə, fərdi məlumatlar və ya fərdi məlumatlar toplusu, qeydiyyatı, təşkili, quruluşu, saxlanması, uyğunlaşdırılması və ya dəyişdirilməsi, götürülməsi, məsləhətləşmə və s. ötürülməsi, yayılması və ya başqa bir şəkildə istifadəsi, hizalanması və ya birləşməsi, məhdudlaşdırılması, silinməsi və ya məhv edilməsi ilə istifadəsi, açıqlanması;
 • "Həssas Şəxsi Məlumatlar" irqi və ya etnik mənşəli, siyasi fikirləri, dini və ya fəlsəfi inancları və ya həmkarlar ittifaqı üzvlüyünü, fiziki şəxsin, sağlamlığına və ya sağlamlığına aid olmayan məlumatların vahid identifikasiyası məqsədi ilə genetik məlumatların, biometrik məlumatların emalı haqqında şəxsi məlumat deməkdir. təbii bir insanın cinsi həyatı və ya cinsi oriyentasiyası ilə bağlı məlumatlar.

Məlumat kolleksiyası

Volvo Cars-ın xidmətlərindən nəqliyyat vasitəsində və ya kənarda istifadə edərkən və ya Volvo Cars ilə digər əlaqələrdə istifadə edərkən, məsələn veb saytlarımızdan və ya müştəri mərkəzlərimizdən istifadə edərkən sizə və ya nəqliyyat vasitəniz haqqında bizə məlumat verə bilərsiniz (məsələn, bu baxımdan telefon zəngləri ola bilər. razılığınızla, keyfiyyət zəmanəti üçün qeyd olunur). Bu cür məlumatları səlahiyyətli dilerlərimizdən və təmirçilərimizdən və digər üçüncü şəxslərdən də əldə edə bilərik. Bu məlumatlar aşağıdakıları əhatə edə bilər:

 • əlaqə məlumatlarınız (ad, ünvan, telefon nömrəsi, e-poçt ünvanı və s.);
 • demoqrafik məlumatlar (yaş, ailə vəziyyəti, ev tərkibi və s.);
 • nəqliyyat vasitəsi haqqında məlumat (nəqliyyat vasitəsinin identifikasiya nömrəsi (VIN), model, satın alınma tarixi, xidmət tarixi və s.);
 • fəaliyyətlərinizin yaratdığı mövqe məlumatları (naviqasiya yardımı, axtarış sorğuları, məkan paylaşımı və s.); and
 • məhsul və xidmətlərimizi satın almaq və istifadə ilə əlaqəli məlumatlar (müştərilərin seçim və parametrləri, alış tarixi, Volvo ID və s.).

Nəqliyyat vasitəniz, nəqliyyat vasitəsi və ətrafındakılar, ilk növbədə texniki xarakter daşıyan və sizinlə birbaşa əlaqəli olmayan məlumatları avtomatik olaraq toplayacaqdır. Bu cür məlumatlar ("Nəqliyyat vasitəsi ilə yazılmış məlumatlar") ümumiyyətlə nəqliyyat vasitəsinin identifikasiya nömrəsinə (VIN) bağlıdır və buna görə sizin üçün izlənilə bilər. Nəqliyyat vasitəsi ilə qeydə alınan məlumatlar aşağıdakıları əhatə edə bilər:

 • təhlükəsizlik məlumatları (hava yastıqları və ya kəmər gərginlikləri işə salındı, qapı və pəncərələrin kilidli və ya açıq olub olmaması və s.);
 • sistemin işləmə vəziyyəti (mühərrik, tənzimləmə, sükan və əyləc və s.);
 • sürücülük məlumatları (nəqliyyat vasitələrinin sürəti, əyləc və sürətləndirici pedaldan istifadə, sükan çarxı və s.);
 • yer məlumatları (qəza vəziyyətində nəqliyyat vasitəsinin yeri və s.); və
 • ətrafdakı məlumatlar (nəqliyyat vasitəsinin xaricindəki temperatur, şəkillər və s.)

Nəqliyyat vasitələrində qeydə alınmış müəyyən məlumatlar barədə məlumatlar da Sahibkarın Təlimatına daxil edilmişdir.

Xüsusilə diqqətli oluruq və tətbiq olunan qanunla tələb olunduğu kimi həssas fərdi məlumatların toplanması və işlənməsi zamanı əlavə tədbirlər tətbiq edirik. Şübhənin qarşısını almaq üçün qeyd olunur ki, tətbiq olunan qanunda həssas fərdi məlumatlar kimi digər növ məlumatların da tələb oluna bilər.

Bildiriş

Praktik olduğu təqdirdə və tətbiq edilən qanunların tələbinə uyğun olaraq, biz şəxsi məlumatlarınızı toplayan və ya qeydə alan zaman sizə (i) şəxsi məlumatlarınızın emal edilməsi məqsədləri barədə spesifik informasiyanı, (ii) məlumatlara məsul nəzarətçinin kimliyi barədə məlumatı, (iii) məlumatların açıqlana biləcəyi hər hansı üçüncü şəxslərin kimlikləri barədə məlumatı, (iv) və hüquqlarınızı qorumaq iqtidarında olduğunuzu təmin etmək üçün lazım ola biləcək digər məlumatı verəcəyik.Yuxarıda verilmiş məlumat avtomobil alarkən, avtomobilin informasiya-əyləncə sistemi vasitəsilə, Volvo Cars tərəfindən hazırlanan mobil telefon proqramları ilə, www.volvocars.com -internet ünvanında, və ya sizin Volvo Cars ilə imzaladığınız razılaşmada sizə verilə bilər.

Razılıq

Ağlabatan və ya tətbiq olunan qanunla tələb olunduğu hallarda şəxsi məlumatlarınızı toplamadan və ya istifadə etmədən əvvəl razılığını alacağıq. Razılığınıza dair tələb aydın və konkret olacaq və qərarınızı verə biləcək bir əsas təmin edəcəkdir. Heç vaxt razılığınızı verilən üçün qəbul etməyəcəyik. Bunun əvəzinə aydın və şəffaf bir şəkildə razı ola biləcəyinizə əmin olacağıq. Razılığınız könüllüdür və həmişə ləğv oluna bilər, məsələn müəyyən bir xidməti ləğv etmək və ya "Məlumat və giriş" bölməsində göstərilən ünvana Volvo Avtomobilləri ilə əlaqə yaratmaqla. Razılığınızı vermirsinizsə, xidmətlərdən və ya xidmətlərin hissələrindən istifadə etmək mümkün olmaya bilər.

Şəxsi məlumatların razılaşdırılmadan toplanması və işlənməsi

Nəqliyyat vasitələrində qeydə alınmış məlumatların toplanması və istifadəsi (i) texniki işçilərə nəqliyyat vasitələrinə xidmət və texniki qulluq zamanı nəqliyyat vasitəsindəki nasazlıqların diaqnozu və düzəldilməsi, (ii) Volvo Cars-ın məhsul inkişafı, məsələn, nəqliyyat vasitələrinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və təhlükəsizlik xüsusiyyətləri üçün lazım ola bilər. (iii) Volvo Cars-ın zəmanət öhdəliklərini idarə etmək və (iv) qanuni tələblərin yerinə yetirilməsi. Nəqliyyat vasitəsi ilə qeydə alınmış məlumatları bu məqsədlər üçün və Volvo Cars tərəfindən bənzər qanuni maraqlar üçün toplayarkən və ya istifadə edərkən, xüsusi hallar və ya qanunla tələb olunan hallar istisna olmaqla ümumiyyətlə sizin razılığınızı istəməyəcəyik.

Third party applications

Nəqliyyat vasitəsi ilə əlaqəli, lakin üçüncü tərəf tərəfindən təmin edilən tətbiqetmələrə və digər xidmətlərə daxil ola bilərsiniz, məsələn, yer məlumatlarını və digər nəqliyyat vasitəsi ilə yazılmış məlumatları bu üçüncü tərəfə ötürməyi tələb edə bilər. Volvo Cars, üçüncü tərəfin verdiyi tətbiq və ya xidmətlərdə şəxsi məlumatların toplanması və ya istifadəsi üçün məsuliyyət daşımır və istifadə etməzdən əvvəl bu cür tətbiq və ya xidmətlər üçün tətbiq olunan şərtləri diqqətlə nəzərdən keçirməyinizi tövsiyə edir. Şəxsi məlumatlarınızdan üçüncü tərəfin istifadəsi ilə bağlı suallarınız varsa, birbaşa üçüncü tərəflə əlaqə saxlayın.

International transfers

Volvo avtomobilləri, fərdi məlumatların qorunması qanunlarına görə Avropa İqtisadi Bölgəsindən kənarda olan ölkələrdə fərdi məlumatlarınızı alıcılara ötürə bilər. Buraya, Aİ Komissiyasının şəxsi məlumatların lazımi səviyyədə qorunmamasını düşündüyü ölkələr daxildir. Bu baş verərsə, Volvo Cars, məlumatların qorunması qanunvericiliyinə uyğun olaraq ötürülməsi üçün hüquqi əsasın olacağını təmin edəcəkdir. Qanuni əsaslar, hansı təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirildiyi və bu təminatlar barədə məlumatların bir nüsxəsini haradan əldə edə biləcəyiniz barədə də sizə məlumat veriləcəkdir.

Məlumatların istifadəsi

Siz məlumatların emalına dair əksər fəaliyyətlər üzrə, sizin üçün nəzərdə tutulan parametrlərdə yeniləmə apararaq, xüsusi bir xidmətin göstərilməsinə xitam verərək və aşağıda verilmiş "Məlumat və Giriş" bölməsində göstərilən ünvanda Volvo Cars ilə əlaqə saxlamaqla, şəxsi məlumatlarınızın emal edilməsinə verdiyiniz razılığı geri götürərək və ya tərəfimizdən göstərilən digər yollardan yararlanaraq, sizə aid şəxsi məlumatların istifadə edilməsindən imtina edə bilərsiniz. Lakin, və tətbiq edilən qanunda başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, ümumiyyətlə siz haqqınızdakı şəxsi məlumatların emal edilməsindən imtina edə bilməzsiniz.

 • avtomobilinizin qeydə aldığı məlumatların toplanması və əlavə emal edilməsi üzrə müəyyən fəaliyyətlər ilə bağlı (yuxarıda verilmiş "Razılıq" bölməsinə baxın);
 • hansını ki, sizə strategiyamızda, müddəa və şərtlərimizdə baş vermiş dəyişiklikləri və ya məhsulların geri çağrılması kimi vacib bildirişləri göndərmək üçün həyata keçiririk; və
 • hansını ki, biz öz qanuni öhdəliklərimizə əməl etmək üçün həyata keçiririk.

Saxlanılma

Biz, şəxsi məlumatlarınızı yalnız bu strategiyamızda əksini tapan məqsədləri və ya hansısa şəkildə barəsində məlumatlandırıldığınız məqsədləri həyata keçirmək üçün özümüzdə saxlayacağıq. Bu o deməkdir ki, siz bizə şəxsi məlumatlarınızı emal etməyə razılıq verdiyinz andan, verdiyiniz razılığa uyğun olaraq və /və ya siz razılığınızdan imtina edənə qədər, məlumatlarınızı özümüzdə saxlaya bilərik. Əgər siz verdiyiniz razılıqdan imtina etmişsinizsə, biz, bununla belə, öz hüquqi öhdəliklərimizə əməl etmək və hüquqi mübahisələr zamanı özümüzü müdafiə edə bilmək üçün tələb olunan müddət ərzində sizin şəxsi məlumatlarınızı özümüzdə saxlaya bilərik. Əgər biz məlumatların emal edilməsi üçün sizin razılığınızı ala bilməmişiksə, tərəfimizdən həmin məlumatlar yalnız qanunla icazə verilən müddət çərçivəsində saxlanılacaqdır.

Məlumatların keyfiyyəti

Şəxsi məlumatlarınızı emal etdiyimiz zaman biz onların yenilənmiş və səlis olmasından əmin olmağa çalışırıq. Biz dəqiq və tam olmayan şəxsi məlumatları silməyə və düzəlişlər etməyə çalışacağıq. Tərəfimizdən saxlanılan şəxsi məlumatlarınızın səlisliyindən əmin olmaq hüququnuz ilə bağlı daha ətraflı məlumat almaq üçün xahiş edirik aşağıda verilmiş "Məlumat və Giriş" bölməsinə baxın.

Məlumat və giriş

İldə bir dəfə olmaq şərtilə (i) hansı şəxsi məlumatlarınızı emal etməyimiz, (ii) şəxsi məlumatların harada toplanması, (iii) məlumatların emal edilməsinin məqsədi və (iv) şəxsi məlumatların hansı alıcılar və alıcı kateqoriyaları ilə paylaşıldığı barədə məlumatları haqq ödəmədən tələb etmək hüququnuz var. Belə informasiyaya dair xahiş yazılı formada olmalı və şəxsən sizin tərəfinizdən imzalanmalıdır və adınız, ünvanınız və yaxşı olardı ki, e-poçt ünvanınız da həmin məlumatda öz əksini tapmış olsun. Sizin həmçinin bizdən haqqınızdakı hansı qeyri-dəqiq məlumatları düzəltmək, istifadə məhduduiyyəti qoymaq və silməyi istəmək hüququnuz var. Xahişlər aşağıdakı ünvana göndərilməlidir: Volvo Car Corporation, Kimə: İsveç, SE-405 31 Göteborq, Məlumatların Qorunmasına Məsul Şəxs.

Sizin xahişinizə dərhal və lazımi şəkildə cavab veriləcəkdir. Şəxsi məlumatların silinməsi ilə bağlı xahişiniz tətbiq edilən qanunun tələbləri çərçivəsində olmalıdır. Əgər tətbiq edilən qanun belə bir tələbin yerinə yetirilməsi üçün inzibati haqqın ödənilməsini tələb edirsə, belə bir haqq Volvo Cars tərəfindən tətbiq edilə bilər.

Təhlükəsizlik

Şəxsi məlumatlarınızı təsadüfi və ya qanunsuz əməllərə, təsadüfi zərər və dəyişikliklərə, icazəsiz açıqlanmaya və ya istifadəyə və emal prosesində ola biləcək digər qanunsuz əməllərə qarşı qorumaq üçün Volvo Cars müvafiq texniki və təşkilati tədbirlərin görülməsinə çalışır. Məqsədimiz şəxsi məlumatlarınızı qorumaq üçün qəbul olunmuş tədbirlər və təhlükəsizlik səviyyəsinin təbii risklər və şəxsi məlumatlarınızın istifadəsi üzrə olan risklərə qarşı müvafiq olmasından sizi əmin etməkdir.

Üçüncü şəxsə verilən açıqlamalar

Volvo Cars şəxsi məlumatlarınızı aşağıdakı hallarda bölüşə bilər:

 • Volvo Cars müəssisələri arasında;
 • sizə məhsul və xidmətlərlə bağlı təklifləri çatdırmaq və digər əlaqələrin saxlanılması məqsədilə Volvo Cars-ın rəsmi dilerləri və təmir müəssisələri ilə;
 • məlumatların emal edilməsinə dair sazişlərə uyğun olaraq (qanuna müvafiq şəkildə) Volvo Cars-a xidmət göstərən təchizatçlılar ilə;
 • digər biznes tərəfdaşları ilə sizə məhsul və xidmətlərlə bağlı təklifləri çatdırmaq və digər əlaqələrin saxlanılması məqsədilə və ya araşdırma və inkişaf məqsədləri üçün;
 • Volvo Cars-ın müəssisənin və ya onun aktivlərinin satışı və ya transferi ilə bağlı;
 • qanunla tələb edildiyi üzrə, məsələn hökumət sorğusu, mübahisə və ya digər hüquqi prosedurlar və ya tələb ilə bağlı olaraq; və
 • biz, vicdanlı bir şəkildə, öz hüquqlarımızı qorumaqdan ötrü açıqlanmanın vacib olduğuna inadığımız zaman, məsələn bizim şərt və müddəalarımızın potensial pozuntuya məruz qaldığını araşdırmaq və ya dələduzluq yaxud digər təhlükəsizlik məsələlərini aşkara çıxarmaq, qarşısını almaq və ya üstünü açmaq üçün.
 • Volvo Cars-a məxsus müəssisə şəxsi məlumatlarınıza nəzarət edən tərəf kimi, bir qayda olaraq, yalnız əgər razılığınızı alıbsa, şəxsi məlumatlarınızı üçüncü tərəfə açıqlaya bilər. Bununla belə, sizin razılığınızın vacib olduğunu hesab etmədiyimiz hallarda və ya sizin razılığınız qanunla tələb olunmadığı zaman biz aşağıdakı məqamlarda şəxsi məlumatlarınızı razılığınız olmadan paylaşa bilərik:
 • məhsullarımızı və xidmətlərimizi təmin və inkişaf etdirmək və ya öz qanuni öhdəliklərimizi idarə etməkdən fərqli məqsədlər üçün emal edilən Avtomobilin qeydə aldığı məlumatlar;
 • Volvo Cars sübyektləri arasında şəxsi məlumatllarınızın ötürülməsi;
 • daxili olaraq Volvo Cars-a xidmət göstərən təchizatçılara şəxsi məlumatlarınızın ötürülməsi;
 • məlumatların açıqlanmasının qanunla tələb edildiyi hallarda; və
 • belə açıqlamanın Volvo Cars tərəfindən gözlənilən qanuni maraq məqsədilə vacib olduğu hallarda (məsələn yuxarıda göstərildiyi kimi, öz qanuni hüquqlarımızı qorumaq üçün).

Şəxsi məlumatlarınızı üçüncü tərəfə və ya Volvo Cars-ın subyektləri arasında açıqlayan zaman biz bu açqılama ilə bağlı əlavə qorunma tədbirlərinin görülməsinə ehtiyacın olub olmamasını qiymətləndirəcəyik (məsələn şəxsi məlumatların ölkələrarası ötürülməsi baş vermə ehtimalı olan zaman)..

Bizim adımızdan məlumatların emal edilməsi

Bizim adımızdan şəxsi məlumatlarınızı emal etmək üçün məlumatları istifadə etməyə ehtiyacı olan və şəxsi məlumatlarınızı təhlükəsiz və məxfi saxlaması müqaviə ilə tənzimlənən Volvo Cars-ın işçilərinə və təchizatçılarına şəxsi məlumatlarınıza giriş imkanlarını məhdudlaşdırırıq. Biz şəxsi məlumatlarınızı üçüncü tərəfə açıqlamadan bütöv olaraq qoruyub saxlayan məlumat emalı xidməti seçimindən istifadə etmək niyyətindəyik.

Marketinq

Sizin razılığınız olmadan biz şəxsi məlumatlarınızı üçüncü tərəflərə satmırıq və mübadilə etmirik. Biz sizin razılığınız olmadan şəxsi məlumatlarınızı marketinq məqsədləri ilə üçüncü tərəflərlə bölüşməyəcəyik. Əgər siz belə bir razılıq vermiş olsanız, lakin üçüncü şəxs tərəfindən verilən marketinq materiallarının alınmasını dayandırmağı arzulasanız, lütfən üçüncü tərəflə özünüz birbaşa əlaqə yaradın.Biz sizi yeni məhsullar, xidmətlər, baş verən yeniliklər, və ya oxşar marketinq fəaliyyətləri ilə bağlı məlumatlandıra bilərik. Əgər siz hər hansı xüsusi e-poçt və ya oxşar yazışmalardan imtina etmək arzusundasınızsa, lütfən müvafiq yazışmadakı göstərişlərə əməl edin. Siz Volvo Cars ilə bağlı spesifik növ yazışmalardan imtina etmək və əvvəllər təqdim edilmiş məlumatlarda dəyişiklik etmək istəyirsinizsə, MyVolvo hesabınızdan istifadə edə bilərsiniz.

Vebsaytlar və kuki faylları

Müştərilərimizin istifadəsi üçün açıq olan Volvo Cars-a məxsus hər bir internet səhifəyə bizim kukilərdən necə istifadə etməyimizə dair onlayn məxfilik barədə bilidiriş və məlumat daxildir. Bəzi ölkələr üzrə həmçinin kukilərin qəbul edilməsi və onlardan imtina edilməsinə dair onlayn prosedur mövcuddur. Bizim kuki fayllarından necə istifadə etdiyimiz barədə daha ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə lütfən www.volvocars.com/intl/footer/Pages/cookies.aspx vebsayını ziyarət edin. Biz sizi vebsaytlarımızı ziyarət edən zaman müvafiq bildirişlər və məlumatı nəzərdən keçirməyə və diqqətə almağa çağırırıq.www.volvocars.com.

Tətbiqlər

Tətbiqlərimizdən birini istifadə etmək üçün yüklədiyiniz və ya qeydiyyatdan keçdiyiniz zaman ad, e-poçt adresiniz, telefon nömrəniz və digər qeydiyyat məlumatları kimi Şəxsi Məlumatları bizə göndərə bilərsiniz. Bundan əlavə, tətbiqlərimizi istifadə edərkən mobil cihazınızla bağlı texniki məlumatlar və tətbiqdən istifadə qaydalarınız da daxil olmaqla müəyyən məlumatlar avtomatik olaraq toplana bilər. İstifadə etdiyiniz xüsusi tətbiqdən asılı olaraq və yalnız belə bir toplanmaya razılıq verdikdən sonra əlaqə məlumatı, məkan məlumatları və ya digər rəqəmsal məzmun daxil olmaqla cihazınızda saxlanan məlumatları da toplaya bilərik. Topladığımız məlumatların növü haqqında əlavə məlumatlar bildirişində və / və ya hər bir fərdi tətbiq üçün xüsusi bildirişdə müəyyən edilmişdir.

Üçüncü tərəf xidmətləri və tətbiqləri

Yüklədiyiniz bəzi üçüncü hissə proqramlarının məxfilik siyasətimizdən asılı olmayaraq tətbiq olunan ayrı şərtlər və məxfilik siyasətləri ola bilər. Volvo Cars, üçüncü tərəfin tətbiq və ya xidmətlərində Şəxsi məlumatların istifadəsinə görə məsuliyyət daşımır. Hər bir üçüncü tərəf xidmətlərinin və ya tətbiqlərinin imzalanmasından, yüklənməsindən və ya istifadə edilməsindən əvvəl istifadəçi şərtlərini və məxfilik siyasətini diqqətlə nəzərdən keçirməyinizi tövsiyə edirik. Yüklədikdən sonra üçüncü tərəf tətbiqlərində gizlilik seçimlərini və nəzarət vasitələrini axtarmağı məsləhət görürük.

Uşaqlar

Xidmətlərimiz uşaqların istifadəsi üçün nəzərdə tutulmayıb. 13 yaşına çatmamış uşaqlar haqqında bilərəkdən heç bir şəxsi məlumat tələb etmirik və ya toplamırıq, məhsul və ya xidmətlərimizi onlara satmırıq. Bir uşaq bizə Şəxsi Məlumatlar vermişsə, həmin uşağın valideynləri və ya qəyyumları məlumatların qeydlərimizdən silinməsi üçün bizimlə əlaqə saxlaya bilərlər. 13 yaşdan kiçik bir uşaqdan hər hansı bir məlumatımız olacağına inansanız, bizə müraciət edin. 13 yaşdan kiçik bir uşağın fərdi məlumatlarını və ya yurisdiksiyadan asılı olaraq minimum yaşını topladığımızı öyrənsək, məlumatı ən qısa müddətdə silmək üçün tədbirlər görəcəyik.

Nəzarət

Qanuni tələblər nəticəsində, istehsal etdiyimiz nəqliyyat vasitələri də daxil olmaqla sistemimizin necə işlədiyini izləməliyik. Bu o deməkdir ki, bu nəqliyyat vasitələrindən nümunə məlumatları toplayırıq

Nəzarət orqanına şikayət vermək

Nəzarət orqanına şikayət vermə Şəxsi məlumatlarınızı məlumatların qorunması qanunları və qaydalarını pozaraq emal etdiyimizə dair fikirləriniz varsa, nəzarət orqanına şikayət vermək hüququnuz var.

Müqavilə detalları

Məlumat mövzusu kimi hüquqlarınızdan istifadə etmək, məsələn məlumat əldə etmək və ya Volvo avtomobillərinin işlətdiyi Şəxsi Məlumatlara daxil olmaq üçün istifadə edin: web form.

Volvo Car Corporation Məlumat Məxfiliyinə aid digər narahatlıqlar üçün, Diqqət: Məlumat Mühafizəsiçisi, SE-405 31 Gothenburg, Sweden.

Şəxsi məlumatların bir işçi və ya məsləhətçi kimi istifadəsi ilə bağlı sorğular üçün xahiş edirik bura keçin: link.

Məlumatların qorunması üzrə nümayəndə

Volvo Cars, e-mail və ya poçt vasitəsilə aşağıda göstərilən şəkildə müraciət edilə bilən Qrup üçün Məlumat Mühafizəçisi təyin etdi:

E-mail: globdpo[at]volvocars[.]com.

Poçt ünvanı: Poçt ünvanı: Volvo Car Corporation, Diqqət: Məlumat Mühafizəçisi, avd 50092, VAK, 405 31 Göteborg, Sweden.