Създайте Вашия XC40 Recharge

Изберете от опциите по-долу, за да персонализирате автомобила си, след което прегледайте нашите онлайн предложения и открийте най-подходящите за Вас условия.

Плъзнете надолу, за да започнете

Изберете Вашето ниво

Включени в ценатав цената на автомобила са включени Сервизен пакет с регулярно и нерегулярно сервизно обслужване за срок от 3 години и удължена гаранция за 5 години.
Правен отказ от отговорностИзображенията на този уебсайт са само за обща информация и не отразяват точните спецификации и характеристики на съответния модел. Моля, потвърдете точните спецификации и наличност при най-близкия до вас дилър на Volvo.
Юридическо уведомлениеКогато се използва по-нататък, "Volvo Cars" означава или Volvo Car Corporation, едно от няколко юридически лица в рамките на групата Volvo Car, или цялата група Volvo Car, както е приложимо.
Конкретен софтуер наличен на сайтаВсеки софтуер, който може да се изтегли от Сайта е произведение на Volvo Cars и/или нейните лицензианти и е защитен с авторски права. Използването на софтуера се ръководи от условията на крайното потребителско лицензионно споразумение. Освен ако от лицензионното споразумение не следва друго, софтуерът е наличен за изтегляне единствено за използване от крайни потребители. В допълнение, освен ако от лицензионното споразумение не следва друго, софтуерът може да се използва единствено за целта, за която е предоставен на сайта. Всякакво възпроизвеждане или редистрибуция на софтуера в разрез с лицензионното споразумение се забранява изрично и може да доведе до граждански и наказателни санкции. За софтуера се дава гаранция, ако има такава, само в съответствие с условията на лицензионното споразумение. Освен ако в него изрично не е посочено друго, то Volvo Cars с настоящото отхвърля всякакви гаранции по отношение на софтуера, включително всякакви подразбиращи се гаранции и условия за продаваемост, пригодност за каквато и да е цел.