Версия на клаузата 2023.310.0

Юридическо уведомление

В сила от:

Публикувано на:

Когато се използва по-нататък, "Volvo Cars" означава или Volvo Car Corporation, едно от няколко юридически лица в рамките на групата Volvo Car, или цялата група Volvo Car, както е приложимо.

Без гаранции и др.

Макар че са предприети всички разумни мерки за осигуряване на точността на информацията в настоящия уебсайт ("Сайтът"), тя се предоставя във вида, в който е. В никакъв случай Volvo Cars няма да носи отговорност пред друга страна за каквито и да било преки, косвени, произтичащи или други видове щети от използване на Сайта, или на който и да било уебсайт, свързан чрез хиперлинк, включително, но не само всякакви пропуснати ползи, прекъсване на бизнес, загуба на програми, загуба на данни или други, дори ако Volvo Cars изрично е уведомена за възможността да възникнат такива щети.

С настоящото Volvo Cars отхвърля всякакви гаранции и обещания за Сайта, както и за всеки друг уебсайт, който може да посетите чрез Сайта. Въпросните други уебсайтове са предоставени само за ваше удобство и това не означава, че Volvo Cars поема или приема каквато и да било отговорност за съдържанието или ползването на тези уебсайтове. В допълнение, от вас зависи да предприемете разумни предпазни мерки и да се уверите, че устройството, чрез което ползвате Сайта (и следователно - свързания с него софтуер) е защитено от вируси, червеи, троянски коне и други подобни вредни елементи.

Всякакви гаранции и обещания в Сайта за продукти или услуги на Volvo Cars, които вие закупувате или използвате, подлежат на приетите и от двете страни положения и условия в споразумението за съответните продукти или услуги.

Информацията на Сайта може да съдържа технически неточности или печатни грешки. Информацията, съдържаща се в Сайта, може да бъде променяна по всяко време без предизвестие. В допълнение, моля, имайте предвид, че Volvo Cars си запазва правото по всяко време да прави промени на своите продукти и услуги, включително и на техните цени.

Информацията на Сайта може да съдържа препратки към продукти и услуги на Volvo Cars, които не са обявени или налични във вашата страна. Подобни препратки не означават задължително, че Volvo Cars възнамерява да обяви или предостави наличност на тези продукти или услуги във вашата страна. Моля, също така имайте предвид, че определени продукти и услуги може да бъдат налични само срещу допълнително заплащане, и че част от информацията на Сайта може да не е вярна, тъй като може да са били въведени промени в продукта след публикуването или последната актуализация на Сайта. Моля, свържете се със своя представител на Volvo Cars за пълни подробности относно продуктите и услугите, налични за вас.

Конкретен софтуер, наличен на Сайта

Всеки софтуер, който може да се изтегли от Сайта ("Софтуерът") е произведение на Volvo Cars и/или нейните лицензианти, защитено от авторски права.

Използването на Софтуера се ръководи от условията на крайното потребителско лицензионно споразумение, ако има такова, което придружава или е включено към Софтуер ("Лицензионно споразумение"). Освен ако от Лицензионното споразумение не следва друго, Софтуерът е наличен за изтегляне единствено за използване от крайни потребители. В допълнение, освен ако от Лицензионното споразумение не следва друго, Софтуерът може да се използва единствено за целта, за която е предоставен на Сайта. Всякакво възпроизвеждане или редистрибуция на Софтуера в разрез с Лицензионното споразумение се забранява изрично и може да доведе до граждански и наказателни санкции.

За Софтуера се дава гаранция, ако има такава, само в съответствие с условията на Лицензионното споразумение. Освен ако в Лицензионното споразумение изрично не е посочено друго, то Volvo Cars с настоящото отхвърля всякакви гаранции по отношение на Софтуера, включително всякакви подразбиращи се гаранции и условия за продаваемост, пригодност за каквато и да е цел, право на собственост и ненарушение.