Версия на клаузата 2022.45.0

Уведомление за поверителност – Анкети за клиенти

В сила от:

Публикувано на:

Този документ описва как Volvo Cars (според дефиницията по-долу) обработва Вашите лични данни, когато си взаимодействате с някоя от нашите анкети за клиенти (оттук нататък наричани „Клиентски анкети").

Можете да я намерите по-долу:

1. Кои сме ние

Юридическите лица, които носят съвместна отговорност за обработката на лични данни във връзка с Проучванията на потребителите, са Volvo Car Corporation, със седалище в Assar Gabrielssons Väg, 40531 Gothenburg, Швеция, фирмен регистрационен номер 556074-3089, и „МОТО-ПФОЕ БГ“ ЕООД, със седалище на бул. Сливница 444, София 1360, България, ЕИК 175216529, наричани по-долу „Volvo cars", „ние" или „нас".

2. Какви лични данни събираме и защо

Когато взаимодействате с нашата Клиентска анкета, ние обработваме следните категории данни за Вас:

 • идентификатори като име, имейл адрес, телефонен номер, обръщение, възраст, пол, пощенски код и град. Ние обработваме тези данни, за да изпратим Клиентската анкета и да оценим резултатите от клиентите чрез сегментиране. Данните се обработват въз основа на легитимния ни интерес за подобряване на бизнес целта и клиентския опит, с който е свързан Вашият отговор на анкетата (чл. (1)(f) GDPR).
 • Данни за Вашия Автомобил като тип автомобил, идентификационен номер на автомобила (VIN) и регистрационен номер (REG). Ние обработваме тези данни въз основа на легитимния ни интерес за оценка на изпълнението на полеви и гаранционни действия (чл. 6(1)(F) GDPR).
 • Вид договор, номер на абонамент, връзка с автомобила (начална и крайна дата на вида договор/продажба). Обработваме тези данни, за да изпратим Клиентската анкета и да оценим ефективността за клиентите чрез сегментиране, което ни позволява да подобрим цялостните си бизнес операции и потребителския опит. Данните се обработват въз основа на легитимния ни интерес за подобряване на бизнес целта и клиентския опит, с който е свързан Вашият отговор на анкетата (чл. (1)(f) GDPR).
 • Честота на отваряния/кликвания Обработваме тези данни за статистически анализ и измерване на диапазони и за да разберем интересите на нашите клиенти. За този анализ, имейлите с покана съдържат така наречените уеб маяци или проследяващи пиксели, които показват файлове с изображение с размер един пиксел, които също са вградени и в нашия сайт, където ние Ви питаме за Вашето съгласие за тяхното разполагане. Данните се обработват въз основа на легитимния ни интерес да разберем цялостната ефективност на анкетата и взаимодействието с анкетата (чл. 6(1)(f) GDPR).

3. Колко дълго съхраняваме Вашите данни

Отговорите ви в анкетата за обратна връзка ще се съхраняват до пет (5) години след подаването им, след което ще бъдат анонимизирани.

За да запазим отговорите Ви защитени, поканата за обратна връзка Ви предоставя индивидуален въпросник, до който никой друг не може да има достъп. Уебсайтът на проучването и нашите съоръжения за съхранение на данни имат въведени мерки за сигурност, за да предпазват от загуба, злоупотреба и промяна на информацията под наш контрол.

Само определени служители имат достъп до личната информация, която ни предоставяте. Те имат достъп само с цел разглеждане на случаи, анализ на данни и контрол на качеството.

4. С кого споделяме Вашите лични данни

Ще споделим Вашите лични данни със следните категории трети лица при индивидуално разглеждане на всеки случай:

 • Нашите обработващи лица, подкрепящи дейността ни като цяло, като например доставчици на решения за ИТ;
 • Нашите обработващи лица, поддържащи предоставяне на Клиентските анкети, които са ограничени по договор в способността си да използват Вашите лични данни за каквито и да било цели, освен да предоставят услуги за нас в съответствие с всяко споразумение за обработка на данни на място, са:
  • Medallia, Inc (ЕС, САЩ) – Управление на клиентския опит.

Вашите лични данни ще бъдат разкрити пред и обработвани от избрания от Вас търговец (ако е приложимо) и фирми в рамките на същата група компании като VCC. По отношение на компании в рамките на същата група от компании като VCC, но намиращи се извън ЕИЗ, ще прехвърлим Вашите лични данни на базата на стандартните договорни клаузи, приети от Европейската комисия.

5. Вашите права във връзка с обработването на данни, извършвано от нас

Съгласно ОРЗД имате специфични законови права, свързани с личните данни, които обработваме за Вас. Те са обяснени накратко по-долу и можете да ги упражните, като попълните специалния формуляр, посочен по-долу.

 1. Право на оттегляне на съгласието: Когато сте ни дали съгласие за обработване на личните Ви данни, по всяко време можете да оттеглите това съгласие с бъдещо действие.
 2. Право на достъп до личните Ви данни: Можете да поискате от нас информация във връзка с личните данни, с които разполагаме за Вас. Ще Ви предоставим копие от Вашите лични данни при заявка от Ваша страна. Ако поискате допълнителни копия на личните Ви данни, може да Ви начислим разумна такса, която базираме на своите административни разходи. Имате правото на информация относно нашите предпазни механизми при прехвърляне на Вашите лични данни в страна извън ЕС и ЕИЗ, ако поискате да потвърдим дали обработваме Вашите лични данни или не, и ако прехвърляме личните Ви данни в страна, която е извън ЕС и ЕИЗ.
 3. Право на коригиране: Можете да получите от нас корекция на неточни или непълни лични данни във връзка с Вас. Полагаме разумни усилия да държим личните данни, с които разполагаме или които управляваме, и които се използват редовно, в точен, пълен, актуален и релевантен вид на базата на най-скорошната информация, която сме получили.
 4. Право на ограничаване: Можете да ни наложите ограничение за обработването на личните Ви данни, ако:
  1. оспорите точността на Вашите лични данни, за периода, необходим да проверим точността,
  2. обработването е незаконно и поискате ограничение на обработването, вместо изтриване на личните Ви данни,
  3. вече нямаме нужда от Вашите лични данни за целите на обработката, но Вие имате нужда от тях за установяване, упражняване или защита на правни искове, или
  4. възразите срещу обработването, докато ние проверим дали нашите законни основания имат превес над Вашите.
 5. Право на преносимост: Имате правото да получите своите лични данни, които сте ни предоставили, и, когато е техническо постижимо, да поискате да прехвърлим Вашите лични данни (които сте ни предоставили) на друга организация, ако:
  1. обработваме Вашите лични данни чрез автоматизирани средства;
  2. базираме обработването на Вашите лични данни на Вашето съгласие, или нашето обработване на личните Ви данни е необходимо за изпълнение на договор, по който Вие сте страна;
  3. Вашите лични данни са ни предоставени от Вас; и
  4. правото Ви на преносимост не засяга по негативен начин правата и свободите на други лица.
  Имате правото да получите своите лични данни в структуриран, често използван и машинно четим формат. Правото Ви да получите личните си данни не бива да засяга по негативен начин правата и свободите на други лица. Правото Ви Вашите лични данни да бъдат прехвърлени от нас към друга организация е Ваше право, ако това прехвърляне е технически постижимо.
 6. Право на изтриване: Имате правото да поискате да изтрием личните данни, които обработваме за Вас. Трябва да изпълним тази заявка, ако обработваме Ваши лични данни, освен ако обработката не е необходима:
  1. за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация;
  2. за спазване на законово задължение, което изисква обработка по закон на Съюза или на страна-членка, чийто субект сме ние;
  3. за архивни цели в обществен интерес, за целите на научни или исторически изследвания или статистически цели; или
  4. за установяване, упражняване или защита на правни искания.
 7. Право на възражение: Можете да възразите – по всяко време – срещу обработването на Вашите лични данни поради Вашата конкретна ситуация, ако обработването не се базира на Вашето съгласие, а на нашите законни интереси или законните интереси на трети лица. В такъв случай повече няма да обработваме Вашите лични данни, освен ако не можем да демонстрираме неоспорими законни основания и интерес в превес за обработване или с цел установяване, упражняване или защита на правни искания. Ако възразявате срещу обработването, моля, посочете дали също така искате Вашите данни да бъдат изтрити, в противен случай само ще ограничим обработването. Също така имате право да възразите по всяко време, независимо по каквато и да е причина, срещу обработването на Вашите лични данни за директен маркетинг (което включва профилиране, доколкото това е свързано с такъв директен маркетинг), ако такава обработка се основава на нашия легитимен интерес. Ако маркетингът е на базата на Вашето съгласие, можете да оттеглите съгласието си (вижте по-горе).
 8. Право за подаване на жалба: Можете да подадете оплакване до местната надзорна служба за защита на данните или до друг орган за защита на данните в ЕС. Ще Ви бъдем благодарни обаче, ако първо се свържете с нас, за да се опитаме да решим Вашия проблем – можете да намерите данните за връзка с нас по-долу.

Можете да упражните правата си по отношение на нас, като попълните този формуляр, което ще ни помогне да подходим към заявката Ви по правилния начин. Онлайн формулярът съдържа информацията, която ни е необходима, за да потвърдим самоличността Ви и да разгледаме заявката Ви. За заявки, изпратени по телефон или имейл, ще трябва да ни предоставите достатъчно информация, която ни позволява в разумна степен да се уверим, че Вие сте лицето, чийто лични данни сме събрали, и да опишете заявката си достатъчно подробно, за да можем да я оценим и да реагираме по правилния начин. Ако не можем да потвърдим Вашата самоличност за заявки за достъп и изтриване с предоставената информация, може да поискаме от Вас допълнителна информация.

Можете да упражните тези права по отношение на всички съвместни администратори, споменати в настоящото уведомление.

6. Информация за връзка

За да упражните правата си, моля, използвайте уеб формуляра, посочен в Политиката за поверителност на клиентите по-горе. Ако имате някакви други въпроси по темата за защита на личните данни, можете да се свържете директно с МОТО-ПФОЕ БГ, което е посочено като съвместен администратор в настоящото уведомление за поверителност, на посочените тук данни за контакт: https://www.volvocars.com/bg/v/legal/contact-us.

Можете също така да се свържете с длъжностното лице за защита на данните на Volvo Car Corporation, както следва:

Компания: Volvo Car Corporation

Пощенски адрес: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Швеция

Имейл: globdpo@volvocars.com

7. Изменения на нашето Уведомление за защита на личните данни

Запазваме си правото по свое усмотрение да изменяме нашите практики за защита на личните данни и да актуализираме и променяме настоящото уведомление за защита на личните данни по всяко време. Поради тази причина Ви насърчаваме да преглеждате настоящото уведомление за защита на личните данни редовно. Настоящото уведомление за защита на личните данни е актуално към датата, посочена най-отгоре на документа. Ще се отнасяме към Вашите лични данни по начин, отговарящ на уведомлението за защита на личните данни, при което са събрани, освен ако нямаме Вашето съгласие да се отнасяме с тях по различен начин.