Версия на клаузата 2022.87.0

Уведомление за поверителност – Приложение Volvo Cars

В сила от:

Публикувано на:

Този документ описва как Volvo Cars (според дефиницията по-долу), а понякога и други юридически лица, обработват Вашите лични данни, когато използвате мобилното приложение на Volvo Cars (наричано по-долу приложение „Volvo Cars"), което Ви свързва с Вашия автомобил Volvo.

Приложението Volvo Cars има няколко функционалности, които включват различни видове обработка на лични данни, както ще обясним по-долу. В зависимост от Вашия пазар и вида абонамент, който имате, тези функционалности могат да бъдат групирани, както следва:

 • Услугите на Volvo Cars - това включва аспектите, посочени в раздели 2.1. (Вашият абонамент), 2.2. (Дистанционни услуги на Volvo Cars), 2.3. (Дневник за шофиране), 2.4. (Обществено зареждане на автомобили), 2.5. (Когато се свържете с нас), 2.6. (Маркетингови комуникации и проучвания), 2.7. (Анализи на приложения), 2.8. (Изследвания и развитие) по-долу.

Можете да я намерите по-долу:

1. Кой е отговорен за обработката на Вашите лични данни

Отговорността за обработката на Вашите лични данни в приложението Volvo Cars е разделена по следния начин:

 • Юридическото лице, отговорно за основната обработка на лични данни във връзка с Вашия абонамент, дистанционните услуги за автомобили на Volvo Cars, „Дневник за шофиране", „Анализ на приложения", маркетинг, както и „Изследване и развитие", е Volvo Car Corporation, със седалище в Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Гьотеборг, Швеция, фирмен регистрационен номер 556074-3089, наричано по-долу „Volvo Cars".
 • Субектите, отговорни за обработката на лични данни, когато се свържете с нас, както и за проучвания, са съвместно:
  • Volvo Car Corporation и Мото-Пфое БГ, с регистриран офис на бул. „Сливница“ 444, ж.к. Люлин, София 1360, България.

2. Събирани лични данни, защо и за колко време

Както беше споменато по-рано, Приложението Volvo Cars се предлага с няколко различни функции в зависимост от модела на Вашия автомобил и пазара – някои от описаните по-долу функции може да не са приложими за Вас.

2.1 Вашият абонамент

Ако имате абонамент за дистанционните услуги за автомобили на Volvo Cars или други свързани услуги на Volvo, може да получите възможност да подновите тази услуга в приложението Volvo Cars.

Когато се абонирате за или удължавате съществуващ абонамент, както и за да можем да управляваме абонамента Ви, ние обработваме Вашите идентификатори (като име и фамилия, телефонен номер, имейл адрес, VIN) и състоянието и историята на Вашите покупки. Целта на нашата обработка е да администрираме и контролираме покупката Ви (от покупката до доставката), включително всички необходими контакти с органите за официално докладване, администриране на заявката Ви за свързани услуги, последващи действия по доставката и да съобщаваме за актуализации, свързани с услугите, които сте закупили. Ние използваме доставчик на плащания от трета страна, за да обработваме Вашите плащания, като това представлява отделно обработване на личната Ви информация от негова страна; можете да прочетете повече за практиките за поверителност на нашия доставчик на плащания в раздел 3 по-долу.

Правното основание за обработката на Вашите лични данни от наша страна във връзка с абонаментите е, че това обработване е необходимо за изпълнението на договора ни с Вас (чл. 6.1. (б) ОРЗД).

Ние ще запазим личните Ви данни в продължение на деветдесет (90) дни след изтичане на последния абонамент, за да може да се продължи услугата, ако решите да се абонирате отново, или за да имате достъп до фактури или разписки. В допълнение ние ще архивираме данните, свързани с Вашата покупка, за 10 (десет) години, за да спазим законодателството за счетоводното и финансово отчитане – това е законово задължение (чл. 6.1. (c) GDPR).

2.2. Дистанционните услуги за автомобили на Volvo Cars

Ние събираме Вашите идентификатори (като име и фамилия, телефонен номер, Volvo ID (имейл адрес), идентификационен номер на автомобил – „VIN", уникален идентификатор на устройство и токен за насочени известия) и хронологията на покупките (период на собственост, абонаментни услуги, за които сте записани, и модела и годината на Вашия автомобил и съответните спецификации на автомобила).

Ние използваме тази информация, за да Ви предоставяме дистанционните услуги за автомобили на Volvo Cars, като например възможността да управлявате автомобила си от разстояние (например пред-климатизация, отключване/заключване на врати, дистанционно стартиране/спиране на двигателя, текуща външна температура, получаване на известия от алармата против кражби), да виждате състоянието на автомобила (като ниво на горивото, нива на течността за чистачки, нива на спирачната течност, състояние на заключване на вратите, налягане на гумите или предупреждения за сервизно обслужване, състояние на батерия или други индикатори за състояние на автомобила).

Ние също така използваме тази информация, за да изпращаме насочени известия в рамките на Приложението Volvo Cars във връзка с напомняния за предстоящо сервизно обслужване за автомобила Ви. За хибридни и изцяло електрически коли, ние съхраняваме местоположението за зареждане, за да можем да предлагаме удобен начин за насрочване на зареждането. Ние събираме информация за местоположението на Вашия автомобил, както и, ако позволите това, местоположението на Вашето мобилно устройство, за да използвате функционалностите с карти в приложението Volvo Cars и да Ви показваме Вашата позиция спрямо Вашия Volvo на картата.

Когато не сте попитани конкретно дали сте съгласни с обработването на данни, причината, поради която обработваме тези данни, е да изпълним договора си с Вас (чл. 6.1. (b) GDPR).

Ако чрез Вашите мобилни настройки ни дадете достъп до данните за местоположението Ви, календарите и контактите Ви, ние ще обработваме тези данни, за да Ви осигурим лесен начин да изпращате местоположението на точка от интерес от телефона до колата си на базата на Вашите списък с контакти, събития в календара или резултати от търсене. Правното основание за тази обработка е Вашето съгласие (чл. 6.1. (a) GDPR).

Когато Вашият абонамент за Volvo Cars изтече, данните, свързани с тази услуга, включително Вашите лични данни, ще бъдат изтрити след 90 (деветдесет) дни. Имайте предвид, че абонаментът за Volvo Cars върви с колата, следователно ако има смяна на собствеността, Вие като продавач отговаряте за прекъсването на връзката между Вашата кола и приложението и изтриването на данните Ви. Това важи и за регистрирания основен водач в случай на отдаване на автомобили под наем. Следвайте тази връзка за инструкции.

2.3. Дневник за шофиране

Приложението Volvo Cars Ви позволява да изберете да си водите дневник за шофиране. Това може да бъде полезно за Вас, ако например водите отчет на пробега си. Дневникът за шофиране трябва да бъде активиран от Вас, в противен случай остава неактивен и данните не се събират.

Ако активирате Дневника за шофиране, ние събираме Вашите идентификатори (като име и фамилия, телефонен номер, имейл адрес и VIN) и събираме автоматично чрез телематиката на Вашия автомобил информация за местоположението на автомобила (при стартиране и спиране или непрекъснато, в зависимост от вида на автомобила, както е описано по-долу), за да идентифицираме всяко пътуване, включително информация за пътуването (време, разстояние, гориво и/или консумация на електроенергия, производство на електроенергия, ако е хибриден) и пробег. При коли на бензин и дизел дневникът за шофиране съдържа само началната и крайната позиция на всеки цикъл на шофиране. Ако обаче имате модел с хибриден/двоен двигател, дневникът за шофиране също така включва информация за маршрутите Ви.

Ние обработваме тези данни на базата на Вашето съгласие (чл. 6.1. (a) GDPR).

По правило данните от Дневника за шофиране се съхраняват в продължение на 100 дни. В специални ситуации, като например автомобили, които се ползват от , данните от Дневника за шофиране се съхраняват 500 дни.

Можете по всяко време да деактивирате Дневника за шофиране и в този случай събирането на данни ще спре. Това обаче не води автоматично до заличаване на предходно събраната информация.

2.4. Обществено зареждане на автомобили

Приложението Volvo Cars е интегрирано с услуга за зареждане на трета страна, за да улесни водачите при зареждането на техните електрически автомобили. Решението за зареждане на трета страна се предоставя от Plugsurfing GmbH, дружество, регистрирано в Германия, със седалище Weserstraße 175, 12045 Berlin, Германия, с регистрационен номер HRB 143142 B. Ние събираме следните видове данни директно от Вас и ги споделяме с PlugSurfing, за да Ви предоставим услугата и да отговорим на всички Ваши искания (член 6.1.б от ОРЗД):

 1. Volvo ID,
 2. Наименование,
 3. Имейл адрес,
 4. Домашен адрес,
 5. Начин на плащане/идентификатор,
 6. EVCO-ID на RFID ключ за зареждане,
 7. Местоположението Ви – това е с цел да Ви помогнем да намерите станция за зареждане близо до Вас,
 8. Вид/описание на проблема,
 9. Всякаква друга информация, която може да е от значение в зависимост от вида на проблема, напр. номер на кредитна карта, номер на фактура и др.

За да измерваме потреблението на обществената услуга за зареждане (член 6.1.е) от ОРЗД), получаваме следните данни от Plugsurfing:

 1. Идентификатор на потребителя в Plugsurfing,
 2. Идентификатор на сесията за зареждане,
 3. Начален час на сесията за зареждане,
 4. Продължителност на сесията за зареждане,
 5. Цена на сесията за зареждане,
 6. Енергия, добавена по време на сесията за зареждане,
 7. Вид конектор на зарядна станция,
 8. Име на оператора на точката за зареждане.

Данните, свързани с обществената услуга за зареждане на автомобила, ще бъдат съхранявани, докато сте потребител на приложението на Volvo Cars, и за допълнителен период от три (3) години и петнадесет (15) дни.

2.5. Когато се свържете с нас

Когато използвате опциите за контакт в приложението Volvo Cars, ние ще обработваме Вашите лични идентификатори, свързани с канала, който използвате (като име и фамилия, телефонен номер/имейл адрес, VIN, уникален идентификатор на устройството и токен за насочени известия), както и всички данни, които предоставите във връзка с Вашето запитване. Ние правим това по силата на легитимния си интерес да обработи административно заявката Ви ((чл. 6.1.е) ОРЗД).

Ако въпросът Ви се отнася до нашата обществена услуга за зареждане, предоставяна от Plugsurfing, може допълнително да обработваме личните данни, посочени в раздел 2.4. по-горе.

Данните, свързани с Вашите заявки, ще бъдат запазени за 36 (тридесет и шест) месеца от получаването на Вашето запитване.

2.6. Маркетингови комуникации и проучвания

Чрез Приложението Volvo Cars можете да получавате маркетингови комуникации, свързани с продуктите на Volvo Cars, ако сте се съгласили с това. За тази цел обработваме Вашите идентификатори (например име и фамилия, телефонен номер, имейл адрес), спецификацията на автомобила Ви (например модел, двигател, VIN), данните на Volvo ID, идентификатора на устройството и информацията за абонамента. Правното основание за това е Вашето съгласие (чл. 6.1. (a) GDPR).

Тези данни се обработват за маркетингови цели, докато не оттеглите съгласието си. Ако оттеглите съгласието си, обработката на данните Ви ще бъде ограничена до работа със списък за потискане, за да се погрижим да не получавате неумишлена маркетингова комуникация.

Чрез приложението си Volvo Cars можете да получавате и анкети за нашите продукти и услуги. Обработваме същите данни, както по-горе, въз основа на легитимния ни интерес да подобрим услугите си. Тези данни се обработват, докато не се откажете от обработката им.

2.7. Анализ на приложения

Ние измерваме как се използва нашето приложение, за да разберем по-добре поведението на потребителите и да подобрим използваемостта и надеждността на приложението, както и да получим представа за това как се използват услугите и да подобрим Вашия опит с тези услуги. За целта използваме Google Анализ (в ограничен режим) и обработваме ID на Вашето устройство, IP адрес на устройството (псевдонимизиран веднага след събирането), Volvo ID и състояние на връзката на автомобила.

Правното основание за тази обработка на данните е законният ни интерес ((чл. 6.1.е) ОРЗД) да подобряваме използването и опита с нашите приложение и услуги.

Тези данни ще се съхраняват в продължение на 14 (четиринадесет) месеца от събирането.

2.8. Изследване и развитие

За целите на изследването и развитието и за да разберем по-добре как да подобрим своите продукти и услуги и кои нови такива да развиваме, ще използваме подход, ориентиран към данните, и ще използваме данни за автомобила (като VIN), продукти (като потреблението на приложението Volvo Cars), клиента (като Volvo ID) и продажбите (като търговец на дребно за продажбата или сервизно обслужване), за да избираме осведомено насоката на развитие на нашите продукти и услуги. Обработката обхваща широк спектър от анализи, моделиране и изследвания, извършвани от нашите анализатори и специалисти по данни.

Правното основание за тази обработка е нашият законен интерес ((чл. 6.1.f) GDPR). Когато е възможно, ограничаваме анализите до анонимизирани или псевдонимизирани данни. Обработването не включва автоматизирани решения по отношение на Вас.

Запазваме тези данни в продължение на 10 (десет) години.

3. Как се споделят Вашите лични данни

Гореспоменатото обработване от Volvo Cars Corporation включва обработка на Вашите лични данни, включително със следните категории трети страни, въз основа на принципа „необходимост да се знае“:

Обработващи

Нашите категории обработващи лица, поддържащи доставката на приложението Volvo Cars, са:

 • Доставчици на услуги за облачна свързаност;
 • Хостинг на данни;
 • Насочени известия;
 • Разпространение на имейли;
 • Чат функционалност и обслужване на клиенти;
 • Избрани търговци на дребно на Volvo Car за цифрово резервиране на услуга и Pick-up & Delivery Service;
 • Доставчик на услуги за фактуриране на абонаменти.

Те са ограничени от договор в своите възможности да използват Вашите лични данни за каквито и да било други цели, освен за предоставяне на услуги на нас в съответствие с всяко договорено споразумение за обработване на данни: В някои от тези ситуации използването на обработващите лични данни включва ограничено предаване на лични данни извън Европейския съюз. Взели сме предпазни мерки, за да бъдат такива трансфери ограничени до необходимия минимум и да включват само данни, които не могат директно да Ви идентифицират и по този начин представляват много нисък риск в случай на неразрешено разкриване.

Споделяне с други трети лица (отделни администратори)

Ние обработваме плащанията чрез трети лица, които събират данни за плащания директно от Вас и не ги споделят с нас: Stripe Inc. (доставчик на услуга за плащания, фактуриране и администриране на абонаменти). Можете да видите тяхната политика за поверителност на https://stripe.com/en-se/privacy.

Услугата за зареждане, предоставяна в партньорство с Plugsurfing, включва споделяне на някои от личните Ви данни с Plugsurfing GmbH - подробности за това можете да намерите в раздел 2.4. по-горе, а политиката им за поверителност можете да видите на адрес https://plugsurfing.com/legal/privacy-policy/.

Приложението Volvo Cars използва Google Карти, за да показва местоположението на Вашия автомобил. Можете да видите тяхната политика за поверителност на https://policies.google.com/privacy.

4. Вашите права по отношение на обработката на лични данни

Като субект на данни, Вие имате конкретни законови права, предоставени от Общия регламент за защита на данните, по отношение на личните данни, които обработваме за Вас. Те са обяснени накратко по-долу и можете да ги упражните, като попълните специалния формуляр, посочен по-долу.

 1. Право на оттегляне на съгласието: Когато сте ни дали съгласие за обработване на личните Ви данни, по всяко време можете да оттеглите това съгласие с бъдещо действие.
 2. Право на достъп до личните Ви данни: Можете да поискате от нас информация във връзка с личните данни, с които разполагаме за Вас. Ще Ви предоставим копие от Вашите лични данни при заявка от Ваша страна. Ако поискате допълнителни копия на личните Ви данни, може да Ви начислим разумна такса, която базираме на своите административни разходи. Имате правото на информация относно нашите предпазни механизми при прехвърляне на Вашите лични данни в страна извън ЕС и ЕИЗ, ако поискате да потвърдим дали обработваме Вашите лични данни или не, и ако прехвърляме личните Ви данни в страна, която е извън ЕС и ЕИЗ.
 3. Право на коригиране: Можете да получите от нас корекция на неточни или непълни лични данни във връзка с Вас. Полагаме разумни усилия да държим личните данни, с които разполагаме или които управляваме, и които се използват редовно, в точен, пълен, актуален и релевантен вид на базата на най-скорошната информация, която сме получили.
 4. Право на ограничаване: Можете да ни наложите ограничение за обработването на личните Ви данни, ако:
  1. оспорите точността на Вашите лични данни, за периода, необходим да проверим точността,
  2. обработването е незаконно и поискате ограничение на обработването, вместо изтриване на личните Ви данни,
  3. вече нямаме нужда от Вашите лични данни за целите на обработката, но Вие имате нужда от тях за установяване, упражняване или защита на правни искове, или
  4. възразите срещу обработването, докато ние проверим дали нашите законни основания имат превес над Вашите.
 5. Право на преносимост: Имате правото да получите своите лични данни, които сте ни предоставили, и, когато е техническо постижимо, да поискате да прехвърлим Вашите лични данни (които сте ни предоставили) на друга организация, ако:
  1. обработваме Вашите лични данни чрез автоматизирани средства;
  2. базираме обработването на Вашите лични данни на Вашето съгласие, или нашето обработване на личните Ви данни е необходимо за изпълнение на договор, по който Вие сте страна;
  3. Вашите лични данни са ни предоставени от Вас; и
  4. правото Ви на преносимост не засяга по негативен начин правата и свободите на други лица.
  Имате правото да получите своите лични данни в структуриран, често използван и машинно четим формат. Правото Ви да получите личните си данни не бива да засяга по негативен начин правата и свободите на други лица. Правото Ви Вашите лични данни да бъдат прехвърлени от нас към друга организация е Ваше право, ако това прехвърляне е технически постижимо.
 6. Право на изтриване: Имате правото да поискате да изтрием личните данни, които обработваме за Вас. Трябва да изпълним тази заявка, ако обработваме Ваши лични данни, освен ако обработката не е необходима:
  1. за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация;
  2. за спазване на законово задължение, което изисква обработка по закон на Съюза или на страна-членка, чийто субект сме ние;
  3. за архивни цели в обществен интерес, за целите на научни или исторически изследвания или статистически цели; или
  4. за установяване, упражняване или защита на правни искания.
 7. Право на възражение: Можете да възразите – по всяко време – срещу обработването на Вашите лични данни поради Вашата конкретна ситуация, ако обработването не се базира на Вашето съгласие, а на нашите законни интереси или законните интереси на трети лица. В такъв случай повече няма да обработваме Вашите лични данни, освен ако не можем да демонстрираме неоспорими законни основания и интерес в превес за обработване или с цел установяване, упражняване или защита на правни искания. Ако възразявате срещу обработването, моля, посочете дали също така искате Вашите данни да бъдат изтрити, в противен случай само ще ограничим обработването. Също така имате право да възразите по всяко време, независимо по каквато и да е причина, срещу обработването на Вашите лични данни за директен маркетинг (което включва профилиране, доколкото това е свързано с такъв директен маркетинг), ако такава обработка се основава на нашия легитимен интерес. Ако маркетингът е на базата на Вашето съгласие, можете да оттеглите съгласието си (вижте по-горе).
 8. Право за подаване на жалба: Можете да подадете оплакване до местната надзорна служба за защита на данните или до друг орган за защита на данните в ЕС. Ще Ви бъдем благодарни обаче, ако първо се свържете с нас, за да се опитаме да решим Вашия проблем – можете да намерите данните за връзка с нас по-долу.

Можете да упражните правата си по отношение на нас, като попълните този формуляр, което ще ни помогне да подходим към заявката Ви по правилния начин. Онлайн формулярът съдържа информацията, която ни е необходима, за да потвърдим самоличността Ви и да разгледаме заявката Ви. За заявки, изпратени по телефон или имейл, ще трябва да ни предоставите достатъчно информация, която ни позволява в разумна степен да се уверим, че Вие сте лицето, чийто лични данни сме събрали, и да опишете заявката си достатъчно подробно, за да можем да я оценим и да реагираме по правилния начин. Ако не можем да потвърдим Вашата самоличност за заявки за достъп и изтриване с предоставената информация, може да поискаме от Вас допълнителна информация.

Можете да упражните тези права по отношение на всички съвместни администратори, споменати в настоящото уведомление.

5. Информация за връзка

За да упражните правата си, моля, вижте раздел 4 по-горе. Ако имате други въпроси във връзка с темата за защита на личните данни, можете да се свържете с нас по следните начини:

Volvo Car Corporation

Пощенски адрес: Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Gothenburg, Швеция

Имейл адрес: globdpo@volvocars.com

6. Изменения на нашето Уведомление за защита на личните данни

Запазваме си правото по свое усмотрение да изменяме нашите практики за защита на личните данни и да актуализираме и променяме настоящото уведомление за защита на личните данни по всяко време. Когато правим значителни изменения по настоящото уведомление, и в частност когато това уведомление изисква Вашето съгласие, ще Ви уведомяваме за измененията. Настоящото уведомление за защита на личните данни е актуално към датата, посочена най-отгоре на документа.