Вътрешни правила по отношение на социалните медии

Коментари, направени от общността, не отразяват непременно мнението на Volvo Cars и Volvo Cars не потвърждава тяхната вярност.

В съответствие с Общите условия на платформата, браншовите кодекси за поведение и нашия собствен ангажимент към общността на Volvo Cars, винаги си запазваме правото да изтриваме подривни, неприлични или социално безотговорни коментари и качено съдържание и да блокираме постоянно подривни потребители.

В частност, не толерираме постове, които са:

  • Оскърбяващи, тормозещи, преследващи, заплашващи или атакуващи другите
  • Клеветнически, обидни, нецензурни, вулгарни или изобразяващи насилие
  • Изразяващи омраза по отношение на расова/етническа принадлежност, религия, пол, националност или политически убеждения
  • Неверни, измамни, подвеждащи или незаконосъобразни
  • Тролове или умишлено прекъсване на дискусията
  • Нарушения на правата за интелектуална собственост
  • Спам
  • Качване на файлове, които съдържат вируси или програми, които биха могли да нарушат работата на компютрите на други хора
  • Привличане с търговска цел или привличане на дарения
  • Линк стръв (включването на линк в поста ви за привличане на трафик към вашия собствен сайт)