Kokkupõrke hoiatussüsteem* - piirangud

Kokkupõrkehoiatus koos automaatse pidurdamise ning jalgratturi ja jalakäija tuvastamise funktsiooniga (Collision Warning with Auto Brake and Cyclist and Pedestrian Detection) on seade, mis aitab juhti olukordades, kus eksisteerib jalakäijale, jalgratturile või sõidukile otsasõitmise oht või kokkupõrke oht samas suunas eessõitva või seisva sõidukiga.

Funktsioonil on teatud piirangud – näiteks ei ole see aktiivses olekus kuni kiiruseni 4 km/h (3 mph).

Kokkupõrke hoiatussüsteemi visuaalne hoiatussignaal (vt (1) joonisel) võib tugevas päikesevalguses, peegelduste korral, päikeseprillide kasutamisel või mitte otse ette vaadates olla raskesti märgatav. Seetõttu tuleks hoiatusheli alati aktiveerida.

Libedal teepinnal pidurdusteekond pikeneb, mis võib vähendada avarii vältimise suutlikkust. Sellistes olukordades tagavad parima võimaliku stabiilselt rakendatava pidurdusjõu süsteemid ABS ja ESC.

 Märkus

Nähtava hoiatussignaal saab ajutiselt välja lülitada, näiteks kui temperatuur salongis tõuseb päikese käes väga kõrgele. Sel juhul kostab hoiatussignaal isegi juhul, kui signaal on menüüsüsteemi kaudu välja lülitatud.

  • Süsteem ei hoiata alati, kui ees sõitev auto on väga väike või rooli ning pedaali aktiivselt kasutatakse (nt väga hoogsa sõidumaneeri korral).

 Hoiatus

Hoiatamine ja pidurdamine võib hilineda või puududa, kui liiklusolukorra või välismõjude tõttu ei suuda radari või kaamera andur õigel ajal tuvastada sõiduki ees olevat jalakäijat, sõidukit või jalgratturit.

Andur ei suuda jalakäijaid ja jalgrattaid veatult tuvastada1 – süsteem suudab hoiatusi anda ja pidurdada kiirusel kuni 50 km/h (30 mph). Seisvate või aeglaselt liikuvate sõidukite puhul lülitub hoiatus- ja pidurdusfunktsioon sisse, kui auto kiirus on kuni 70 km/h (43 mph).

Liikumatute või aeglaselt liikuvate sõidukite hoiatuse saab välja lülitada, kui väljas on pime või nähtavus on halb.

Jalakäija või jalgratturi eest hoiatamise ja pidurdamise funktsioon lülitub välja, kui sõidukiirus ületab 80 km/h (50 mph).

Kokkupõrke hoiatussüsteem kasutab Kohanduva püsikiirusehoidjaga samu radarandureid. Lugege lisateavet radaranduri piirangutest.

Juhul kui hoiatused tunduvad liiga sagedased või häirivad, võib hoiatuskaugust vähendada. Selle tulemusena antakse hoiatusi hiljem ning seega väheneb hoiatuste koguarv.

Kokkupõrkehoiatus automaatse pidurdusfunktsiooniga on tagurpidikäigu sisselülitamisel ajutiselt väljalülitatud olekus.

Kokkupõrkehoiatus koos automaatpiduriga ei aktiveeru väikesel kiirusel ehk alla 4 km/h (3 mph). Seega ei sekku süsteem olukordades, kus eesmisele sõidukile lähenetakse väga aeglaselt, nt parkimisel.

Olukordades kus juht kasutab teadlikult ohutuid sõiduvõtteid, võib kokkupõrkehoiatus sekkuda tavapärasest hiljem. Nii välditakse asjatute sekkumiste võimalust süsteemi poolt.

Kui automaatne pidurdus vältis kokkupõrget seisva objektiga, jääb auto seisma kuni 1,5 sekundiks. Kui süsteem pidurdas autot eespool liikuva sõiduki tõttu, jätkab auto liikumist selle sõidukiga võrdse kiirusega.

Manuaalkäigukastiga auto mootor seiskub, kui automaatne pidurdus on auto peatanud, välja arvatud juhul, kui juht jõuab enne mootori seiskumist siduri alla vajutada.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Hoiatamine jalgratturi eest ja pidurite täielik rakendumine võib toimuda väga hilja või alles kokkupõrke ajal.