Energia jaotumine hübriidsõidurežiimis kaardi andmeid kasutades*

Sõidurežiim Hybrid on auto tavarežiim, kus elektrimootor ja sisepõlemismootor töötavad eraldi või koos hübriidsõidurežiimis. Kui navigatsioonisüsteemis* on valitud sihtkoht, jaotab efektiivsuse prognoosimise funktsioon1 elektrienergiat nutikalt kogu sõiduteekonna ulatuses, kasutades kaardi andmeid.

Kütusekulu saab vähendada võrreldes tavalise hübriidsõidurežiimiga, kus auto sõidab kõigepealt elektril ja seejärel minnakse üle sisepõlemismootorile, kui hübriidaku on tühjaks saanud.

Funktsioon

Kui valitud sihtkoha kaugus ületab elektrienergial sõitmise hinnangulist ulatust, siis jaotatakse elektrienergiat sõidetava vahemaa ajal energiatarbimise optimeerimiseks. Nii on võimalik vältida olukordi, kus tavaline hübriidsõidurežiim kasutaks muidu suurt hulka elektrienergiat näiteks maanteel suurel kiirusel elektrisõidurežiimis sõitmiseks ja seejärel sisepõlemismootorit väikesel kiirusel linnaliikluses sõitmiseks.

Suurima kütusesäästu saavutate, kui
  • läbitav vahemaa algab maanteesõiduga;
  • läbitav vahemaa on 50 kuni 100 km (30 kuni 60 miili);
  • hübriidaku on juba alguses täiesti täis.

Funktsiooni tingimused

Funktsiooni töötamiseks peab olema täidetud mitu tingimust.
  • navigatsioonisüsteemis on määratud sihtkoht ja teekond sihtkohta ei ole pikem kui ainult elektrimootoril läbitav võimalik vahemik.
  • Valitud on sõidurežiim Hybrid.
  • Funktsioonid Hold ja Charge on inaktiveeritud.
  • Hübriidaku on laetud.

Näpunäited kasutamiseks

Kui autot kasutatakse tööl käimiseks ja töökohas pole võimalik autot laadida, määrake töökoht vahepeatuseks ja kodu lõpp-peatuseks. Sellisel juhul toimub hübriidaku tühjenemine sõitudel nii tööle kui töölt koju.

Kohalejõudmise lihtsustamiseks lisage navigatsioonisüsteemi sarnaseid edasi-tagasi sõiduteekondi (nt teekonna kahe laadimispunkti vahel) teekonnana Lemmikud.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Toimib ainult teatud riikides.