Esiiste

Elektrilise esiistme reguleerimine*

Uuendatud 7/23/2018

Seadistage esiistme istmeseadistuste abil iste sobivasse asendisse. Aktiveerige nimmetugi ja kasutage seda, vajutades neljasuunalist nuppu.

P5-1507-Power front seats adjustments
Aktiveerige ja kasutage nimmetuge, lükates nuppu üles/alla/ette/taha.
Istmepadja esiserva tõstmiseks/langetamiseks seadistage üles/alla.
Istme ülestõstmiseks/allalaskmiseks seadke juhtnuppu ülespoole/allapoole.
Istme edasi-/tagasiliigutamiseks seadke juhtnuppu ettepoole/tahapoole.
Seljatoe kalde muutmiseks seadke juhtnuppe ette-/tahapoole.

Liigutamine on võimalik ainult ühes suunas korraga (ette/taha/üles/alla).

Esiistmete seljatoed saab ettepoole täiesti alla lasta.

P6-1746-CMA-Heightadjust front seat headrest
Saate peatugede kõrgust reguleerida nuppu vajutades.

Kas sellest oli abi?