Tutvuge oma juhendiga

XC60
2019 Late

Kohanduv kiirusehoidik

12 Tulemused

Kohanduv kiirusehoidik*

Kohanduv kiirushoidik (ACC* ) aitab hoida juhil eesoleva sõidukiga ühtlast kiirust ja eelvalitud ajaintervalli.

Kohanduva kiirushoidja aktiveerimine ja käivitamine*

Juhul kui soovite kiirust ja pikivahet kontrollida, tuleb kohanduv kiirushoidik (ACC* ) esmalt aktiveerida ning seejärel käivitada.

Kohanduva kiirushoidja desaktiveerimine/taasaktiveerimine*

Kohanduva kiirushoidiku (ACC/* ) saab ajutiselt välja lülitada ning ooterežiimi asetada. Hiljem saab kiirushoidiku uuesti sisse lülitada.

Lülitumine kiirushoidiku ja kohanduva kiirushoidiku vahel*

Kohanduva kiirusehoidikuga autos (ACC* vahel.

Kohanduva kiirushoidiku juhtseadised ja ekraanikuva*

Kohanduva püsikiirushoidja vasakpoolsete roolinuppudega kasutamise ja funktsiooni ekraanil kuvamise ülevaade.

Kohanduva kiirushoidiku sümbolid ja teated*

Juhiekraanil ja/või esiklaasinäidikul* saab kuvada funktsiooniga (ACC* ) seotud eri sümboleid ja teateid.

Kohanduva kiirusehoidiku piirangud*

Kohanduv kiirushoidik (ACC* ) võib olla teatud olukordades piiratud.

Automaatne pidurdamine juhiabisüsteemiga

Funktsioonil Pilot Assist ja kohanduval kiirushoidikul* (ACC* ) on ummikutes sõitmiseks ja seismiseks spetsiaalne pidurifunktsioon.

Juhiabi salvestatud kiiruse seadistamine

Kiirusepiiraja, püsikiirushoidja ja kohanduva püsikiirushoidja (ACC)** on võimalik määrata salvestatud kiirust.

Juhiabisüsteemi sihtmärgi muutumine

Juhiabisüsteemi kohanduval püsikiirushoidjal (ACC)** koos automaatkäigukastiga on teatud kiirusel sihtmärgi vahetumise funktsioon.

video

Juhiabi ajaintervalli seadistamine

Võimalik on seadistada ajaintervall nii, et seda säilitavad eesoleva sõiduki suhtes kohanduv püsikiirushoidja (ACC)** .

Juhiabisüsteemi hoiatus kokkupõrkeohu korral

Juhiabisüsteemid Pilot Assist ja kohanduv püsikiirushoidja Adaptive Cruise Control (ACC)** võivad juhti hoiatada, kui eessõitjaga on pikivahe liiga lühike.