Mallisto

Aja, auto, aja

Volvon 360c-konsepti visioi autonomista ajamista, sillä tämän päivän scifi on huomisen arkea. Konkreettisin asia on turvallisuus, mutta muuten mietitään laveasti sitä, mikä muuttuu, kun kuski puuttuu.  

teksti Jaakko Liikanen

 

Missä esimerkiksi asuisit, jos voisit kulkea työmatkat itse ajavassa mobiilitoimistossa? Entä, jos palvelu pohjautuisi tilausmalliin, jonka tarjoaisi toinen kahdesta työnantajasta? Kummalle yritykselle työskentelisit? Edellä mainitut ovat vain pintaraapaisuja haettaessa vastauksia 360c-konseptin herättelemiin kysymyksiin. Konsepti paljastettiin syyskuussa 2018 osana Volvon visiota tulevaisuuden matkustamisesta – tulevaisuuden auto on autonominen, sähköinen ja turvallinen ollessaan yhteydessä muihin tienkäyttäjiin. 

Autonomisen tekniikan käyttöönoton suurin ratkaisua vaativa haaste on kuitenkin turvallisuus. Sen takaaminen ei onnistu ilman maailmanlaajuista standardia siitä, miten autonomiset autot viestivät kaikkien tiellä liikkujien kanssa. Volvon turvallisuuskeskuksen johtaja Malin Ekholm muistuttaa, että autonominen tekniikka otetaan käyttöön asteittain. Tästä syystä täysin autonomisia autoja nähdään liikenteessä tilanteissa, joissa ilman kuljettajaa toimivat autot jakavat maantiet muiden tiellä liikkujien kanssa.

Kuskittomaan autoon ei saa katsekontaktia, jonka avulla voisi tulkita sen aikeita. Siksi tarvitaan uudenlaista viestintää. Volvon turvallisuusinsinöörit päättivät osana 360c:n kehitystä tarttua haasteeseen ja pohtia, kuinka voitaisiin saavuttaa turvallinen viestintätapa täysin autonomisten autojen ja muiden tiellä liikkujien välille. Volvo lähestyy haastetta järjestelmällä, joka koostuu äänistä, väreistä, kuvista, liikkeistä sekä näiden työkalujen yhdistelmistä. Järjestelmä ilmoittaa auton aikeista muille tiellä liikkujille, jolloin kaikille on aina selvää, mitä auto aikoo tehdä seuraavaksi. 360c:n turvallisuusviestintätekniikka keskittyy nimenomaan auton omien aikeiden ilmoittamiseen toisille tiellä liikkujille, eikä se koskaan anna muille ohjeita.

– Uskomme, että tällaisen viestintämenetelmän tulee olla yleinen standardi, jotta kaikki tiellä liikkujat voivat viestiä helposti autonomisen auton kanssa sen merkistä ja mallista huolimatta, Ekholm huomauttaa. Hänen mukaansa on myös tärkeää, ettei auto ala neuvomaan toisia. – Näin vältytään mahdollisilta sekaannuksilta. Tutkimustemme mukaan tämä on turvallisin tapa täysin autonomisille autoille viestiä muiden tiellä liikkujien kanssa.

Laveammin ajateltuna 360c-konsepti hahmottaa muutospotentiaalia ihmisten elämässä – kun tuottamaton ja tylsäkin matkustusaika muuttuu hyödyllisiksi ja nautinnollisiksikin hetkiksi tien päällä. Ihmiskuljettajan puuttuminen määrittelee näin uusiksi matkustamisen, vuorovaikutuksen ja ajankäytön tapoja. Konsepti tarjoaa neljä mahdollista autonomisen auton käyttötapaa – nukkumisympäristön, mobiilitoimiston, olohuoneen ja viihdetilan. Kaikki ovat mukavuudellaan ja yksityisyydellään houkutteleva vaihtoehto linja-auto-, juna- ja lentoliikenteelle.

– 360c tutkii, mikä on mahdollista, kun poistamme yhtälöstä ihmiskuljettajan. Saamme lisää vapautta muotoiluun ja ajankäyttöön. Se on vilkaisu autonomisen ajotekniikan mahdollisuuksiin muuttaa maailmaa, ja potentiaalia on vaikka mihin, toteaa Volvon yritysstrategiajohtaja Mårten Levenstam. Täysin autonominen ja sähköinen matkustus tarjoaa runsaasti turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä etuja, kuten vähemmän saasteita ja ruuhkia. Autonominen ratkaisu tarjoaa myös enemmän vapauksia asuinalueen valinnassa, vähentää kiinteistöhinnoittelun painetta ja tekee kodin omistamisesta edullisempaa.

– Tuottamattoman matkustusajan poistamisen ansiosta ihmiset eivät ole yhtä riippuvaisia asumisesta kaupunkien läheisyydessä. Liikkuva toimisto antaa mahdollisuuden asua kauempana ruuhkaisista kaupungeista ja käyttää aikansa mieluisalla ja tehokkaalla tavalla, Levenstam huomauttaa.

1/3