Artikkelin versio 2020.275.0

Asiakastietojen käsittelyä koskevat periaatteet

Voimassa alkaen:

Julkaistu:

17w38 - Support site - Legal icon

Näissä asiakastietojen käsittelyä koskevissa periaatteissa selostetaan, miten Volvo Car Corporation, sen kansalliset myyntiyhtiöt ja jälleenmyyjät Euroopan talousalueella (jäljempänä "Volvo Cars", "me" tai "meidän") käsittelevät asiakkaiden tietoja pääasiallisten tuotteidemme ja palveluidemme yhteydessä.

Löydät alta seuraavat tiedot:

 1. Mitä henkilötietoja yleisesti käsittelemme;
 2. Miten suhtaudumme asiakkaan mahdollisuuteen valita asetukset;
 3. Kenen kanssa jaamme henkilötietosi;
 4. Miten kauan säilytämme tietosi;
 5. Oikeutesi suhteessa tietojen käsittelyyn meidän toimestamme;
 6. Tietoturvallisuus;
 7. Yhteystiedot;
 8. Näihin asiakastietojen käsittelyä koskeviin periaatteisiin tehtävät muutokset.

Tämä ei ole tietosuojailmoitus GDPR 13 artiklan tarkoittamassa merkityksessä, vaan yleinen käytäntöjä koskeva tiedote, jota täydentävät GDPR:n mukaiset tietosuojailmoitukset, kuten:

 • Tietosuojaa koskeva ilmoitus, auto: selittää, miten tietoja käsitellään, kun ajat Volvo-autoa;
 • Volvo ID: antaa tietoja Volvo ID:n käyttöön liittyvästä tietojen käsittelystä;
 • Volvo Cars -sovellus: antaa sinulle tietoja Volvo Cars -sovellukseen liittyvästä tietojen käsittelystä;
 • Asiakaspalvelu ja tuki: selostaa, miten tietoja käsitellään, kun otat yhteyttä asiakaspalvelukeskuksiimme;
 • Rekisteröityjen oikeuksien käsittely GDPR:n mukaisesti: selostaa, miten käsittelemme tietoja, kun teet rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön GDPR:n mukaisesti.

Nämä asiakastietojen käsittelyä koskevat periaatteet eivät koske:

 • kansallisia myyntiyhtiöitämme Euroopan talousalueen ulkopuolella;
 • valtuutettuja Volvo Carsin jälleenmyyjiä, elleivät ne kuulu Volvo Car Groupiin;
 • valtuutettuja Volvo Car -maahantuojia;
 • kolmansia osapuolia, joille ilmoitat suoraan tietoja (esim. tilauspalvelut, vakuutusyhtiöt, kolmansien osapuolten sovellukset jne.);
 • jos Volvo-autossasi on Googlen Android-käyttöjärjestelmä, nämä periaatteet eivät koske Googlen suorittamaa tietojen käsittelyä.

Nämä yksiköt ovat Volvo Carsista erillisiä rekisterinpitäjiä ja ne vastaavat itse keräämistään tiedoista. Lisätietoja on saatavana suoraan näiltä yksiköiltä ja niiden tietosuojailmoituksista.

1. Mitä henkilötietoja yleisesti käsittelemme

Henkilötietojesi käsittely on edellytys sille, että voimme tarjota sinulle tuotteitamme ja palveluitamme. Arvostamme luottamustasi, kun ilmoitat meille henkilötietojasi ja kunnioitamme yksityisyyttäsi. Kun käytät autojamme tai sovelluksiamme, meidän täytyy käsitellä henkilötietoja – ts. tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä koskevia tietoja. Kun käsittelemme tietojasi, teemme tämän suostumuksesi perusteella, täyttääksemme sopimusvelvoitteemme tai muut oikeudelliset velvoitteemme tai oikeutetun etumme nojalla. Oikeusperusta riippuu aina kussakin yksittäisessä tapauksessa kyseessä olevista henkilötiedoista ja käsittelytoimenpiteistä ja se ilmoitetaan kyseessä olevaa tuotetta tai palvelua koskevassa tietosuojailmoituksessa.

Yleisesti käsittelemämme tiedot voivat sisältää seuraavia kategorioita, joiden tarkemmat tiedot ovat saatavana tietosuojailmoituksesta kunkin tuotteen tai palvelun kohdalla:

 • Tunnistetiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, jne.
 • Autoasi koskevat tekniset tiedot kuten ajoneuvon tunnusnumero (VIN), malli, ostotiedot, huoltohistoria, ajoneuvon käyttöä koskevat tilastotiedot, jne.
 • Ajamista koskevat analytiikkatiedot kuten antureiden lukemat, vikakoodit, ajokilometrit, start/stop-syklien määrä, turvallisuustiedot, päästötiedot, hakukyselyt, navigointipalvelut, auton sijainti, jne.
 • Sopimustiedot kuten tiedot tuotteiden ja palveluiden ostosta sekä asiakkaan valinnat/asetukset, tilaushistoria, Volvo ID, jne.
 • Muut tiedot, joita luodaan pyyntösi käsittelyn yhteydessä, esim. Volvo On Call tai Pick-up & Delivery Service -palvelun tiedot, luottohistoria ja pankkitiedot, jne.

Joissakin tapauksissa emme kerää henkilötietoja suoraan sinulta vaan saamme ne kolmansilta osapuolilta – kuitenkin ainoastaan lainsäädännön sallimissa tilanteissa. Luottotietojen tarkastus on yksi esimerkki tilanteesta, jossa saamme henkilötietoja ulkopuolisilta tahoilta – tässä tapauksessa saamme luottoyhtiöiltä tiedot luottokelpoisuudestasi suojataksemme oikeutettuja etujamme. Jos keräämme henkilötietoja kolmansilta osapuolilta, tämä mainitaan tietosuojailmoituksissamme.

Kun Volvo Cars käsittelee sinua koskevia henkilötietoja, tämä tapahtuu seuraavissa tilanteissa, joiden tarkemmat tiedot ovat saatavana tietosuojailmoituksesta kunkin tuotteen tai palvelun kohdalla:

 • Tarvitsemme tietoja kanssasi tekemämme sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi: kun tilaat auton, varaosia tai tarjoamiamme palveluita, meidän täytyy käsitellä tietojasi tuotteen tai palvelun tarjoamiseksi.
 • Meillä on oikeudellinen velvoite käsitellä tietojasi: määrätyissä tilanteissa lainsäädäntö velvoittaa meidät käsittelemään tietojasi. Tämä saattaa koskea joitakin auton toimintoja, kuten eCall-toimintoa (jonka tulee aktivoituna lähettää määrätyn tyyppisiä tietoja hätäpalveluille), tuotetakuita (joita voimme myöntää vain jos tiedämme, minkä auton ostit ja minä ajankohtana, sekä muita takuutilanteeseen liittyviä tietoja), tilanteita joissa saamme velvoittavan määräyksen luovuttaa tietoja viranomaisille tai tuomioistuimille, sekä oikeudellisia ja hallinnollisia velvoitteitamme – koskien esimerkiksi kauppaoikeutta, verotusta, rahanpesua ja rikos- ja finanssioikeutta – sekä sen varmistamista, että noudatamme virallisia vaatimuksia.
 • Meillä on painava intressi: Käsittelemme henkilötietojasi tarjotaksemme sinulle autoon liittyviä ominaisuuksia, takuupalveluita tai takaisinkutsutietoja; parantaaksemme jatkuvasti autojemme, tuotteidemme ja palveluidemme suorituskykyä, laatua ja turvallisuutta; sekä puolustaakseemme oikeuksiamme oikeudenkäynnissä. Jälkikäteen maksettavia palveluita tarjoavat Volvo Carin yksiköt voivat tehdä luottotietojen tarkistuksia valtuuttaakseen palveluiden tarjoamisen sinulle (esim. Care by Volvo).
 • Hyväksyt tietojesi käsittelyn: Muissa tilanteissa pyydämme sinulta suostumusta henkilötietojen käsittelyä varten.

2. Miten suhtaudumme asiakkaan mahdollisuuteen valita asetukset

Pyydämme suostumustasi aina, kun tällainen suostumus vaaditaan henkilötietojesi käsittelyä varten. Meille asiakkaan mahdollisuus valita on hyvin tärkeä, mutta olemme myös tietoisia siitä, että suostumus henkilötietojen käsittelyä varten ei aina ole oikea ratkaisu – tästä johtuen (ellei soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu) emme pyydä suostumusta henkilötietojen käsittelyyn mm. seuraavissa tilanteissa: kun käsittely tapahtuu kanssasi tekemämme sopimuksen puitteissa, kun meillä on oikeudellinen velvoite käsitellä tietoja tai kun tietojen käsittely on tarpeen meidän tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun toteuttamiseksi (elleivät sinun etusi tai perusoikeudet ja vapaudet ole meidän etuamme painavampia). Henkilötietojen käsittely oikeutetun etumme nojalla sisältää mm. käsittelyn, joka tapahtuu osana autojemme turvallisuustoimintoja, yhdistettyjen palveluiden tarjoamista asiakkaillemme ja tuotteidemme ja sovellustemme kehitystyötä.

Joskus pelkästään Volvo-autolla ajaminen voi tarkoittaa, että henkilötietoja täytyy lähtökohtaisesti käsitellä. Pyrimme ilmoittamaan tästä asiakkaille ennen auton ostamista, jotta he voivat tehdä päätöksen tarvittavien tietojen perusteella.

3. Kenen kanssa jaamme henkilötietosi

Tarjotessamme palveluitamme me jaamme tietojasi myös muiden tahojen kanssa Euroopan talousalueella, näitä tahoja ovat esim. tytäryhtiömme, tietojen käsittelijät ja muut julkiset ja yksityiset yksiköt kuten palveluntarjoajamme.

Jaamme tietoja muiden tahojen kanssa, mahdollisimman suurelta osin pseudonymisoituina, muutaman perustellun syyn nojalla:

 • käytämme normaalissa liiketoiminnassamme usein palveluntarjoajina kolmansia osapuolia, ja tämä edellyttää pääsyä hallussamme oleviin tietoihin tai tietojen käsittelyä meidän lukuumme - Euroopan unionissa näitä kolmansia osapuolia kutsutaan "käsittelijöiksi";
 • käytämme autoissamme teknologiaa, jonka kautta nämä palveluita tarjoavat kolmannet osapuolet keräävät tietoja suoraan autoista omia tarkoituksiaan varten (näistä käytetään Euroopan unionissa nimitystä "erilliset rekisterinpitäjät");
 • jaamme tietoja tutkimusinstituuttien ja yliopistojen kanssa osana tutkimustoimintaamme;
 • jaamme tietoja myös julkisten viranomaisten kanssa osallistuessamme yleistä etua edistäviin hankkeisiin (esim. tieolosuhteiden valvonta) ja oikeudellisten viranomaisten kanssa, kun ne tarvitsevat tietoja rikosten ennaltaehkäisyä ja seuraamustoimenpiteitä varten; ja
 • Rajatuissa tapauksissa hyödynnämme taloudellisesti pelkästään anonymisoituja tietoja yksityisten tahojen kanssa tehtävien lisenssi- ja sopimusjärjestelyjen kautta.

Tämä viittaa luonnollisesti tietojen vapaaehtoiseen jakamiseen. Voimme myös luovuttaa tietojasi lainvalvontaviranomaisille, tuomioistuimille, valvontaviranomaisille ja muille viranomaisille tai kolmansille osapuolille siltä osin, kuin tämä on tarpeen oikeudellisten velvoitteidemme noudattamiseksi ja puolustaakseemme oikeuksiamme oikeudenkäynnissä. Tietojesi jakaminen voi olla tarpeen myös kolmansien osapuolien oikeuksien turvaamiseksi, esim. jonkun henkilökohtaisen turvallisuuden takaamiseksi.

Henkilötietoja jaetaan vapaaehtoisesti kolmannen osapuolen omia tarkoituksia varten (noudattaen kaikkea soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä) vain:

 • jos vastaanottaja voi osoittaa, että tarve tietojen jakamiselle edistää yleistä etua; tai
 • jos se parantaa tuotteitamme tai palveluitamme; tai
 • jos kyseessä oleva henkilö on antanut tähän suostumuksensa.

Henkilötietojasi käsitellään eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Jos henkilötietosi jaetaan kolmansissa maissa sijaitsevien vastaanottajien kanssa, ts. sellaisten vastaanottajien kanssa, joiden rekisteröity toimipaikka ei ole EU- tai ETA-maassa, tämä tehdään EU:n komission tekemän tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen nojalla GDPR 45 artiklan mukaisesti, tai soveltaen asianmukaisia suojatoimia GDPR 46.f artiklan mukaisesti, tai erityistilanteita koskevien poikkeusten nojalla GDPR 49 artiklan mukaisesti. Lisätietoja siitä, miten suojaamme henkilötietojasi, kun ne siirretään ETA-alueen ulkopuolisiin maihin määrätyissä tilanteissa, on kyseessä olevan tuotteen tai palvelun kohdalla annetussa tietosuojailmoituksessa. Jos tämä ei riitä, voit ottaa meihin yhteyttä alla olevien yhteystietojen avulla.

4. Miten kauan säilytämme tietosi

Henkilötietojesi käsittely- ja säilytysajat vaihtelevat, tarkemmat tiedot ovat saatavana tietosuojailmoituksesta kunkin tuotteen tai palvelun kohdalla. Tietojen säilytysaika riippuu erityisesti seuraavista seikoista:

 • Käsiteltävien tietojen tyyppi;
 • Tietojen käsittelyn tarkoitus;
 • Omat asetuksesi, esimerkiksi autoa käyttäessäsi;
 • Käytätkö GDPR:n mukaisia rekisteröidyn oikeuksiasi, erityisesti oikeuttasi tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi")
 • Peruutatko suostumuksesi, esim. sähköpostimainonnan kohdalla.

Lähtökohtaisesti säilytämme henkilötietosi vain niin kauan, kuin ne ovat tarpeen sitä tarkoitusta varten, johon ne on kerätty – tai, suostumuksen kohdalla, kunnes peruutat suostumuksesi (ellei näitä tietoja käytetä myös toiseen tarkoitukseen, joka ei perustu suostumukseesi). Kun tarkoitukset on saavutettu, estämme henkilötietojen käytön tai poistamme ne, ellei ole olemassa erityisiä syitä, jotka oikeuttavat meidät jatkamaan niiden käsittelyä. Erityisesti näin saattaa olla, jos:

 • Olet antanut suostumuksesi tietojen jatkokäsittelylle, esimerkiksi antamalla meidän käsitellä sähköpostiosoitettasi, jotta voimme lähettää sinulle mainosviestejä,
 • Sopimus valtuuttaa meidät jatkamaan tietojesi käsittelyä,
 • Meillä on oikeudellinen velvoite säilyttää määrätyt tiedot pidempään (esimerkiksi verotuksesta johtuvista syistä),
 • Meillä on oikeudellinen valtuutus jatkaa tietojen käsittelyä, tai
 • Meidän täytyy säilyttää tiedot oikeudellisista tai liiketoiminnallisista syistä johtuen, esim. puolustaakseemme oikeuksiamme oikeudenkäynnissä tai estääksemme petoksia tai väärinkäytöksiä.

5. Oikeutesi suhteessa tietojen käsittelyyn meidän toimestamme

Rekisteröitynä sinulla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla määrättyjä oikeuksia koskien henkilötietojesi käsittelyä meidän toimestamme. Nämä selitetään lyhyesti alla, ja voit käyttää niitä täyttämällä alla osoitetun lomakkeen.

 1. Oikeus peruuttaa suostumus: Kun olet antanut suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn, sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi, tämä vaikuttaa tulevaan käsittelyyn.
 2. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin: Voit pyytää meiltä tietoja siitä, mitä sinua koskevia henkilötietoja meillä on tallennettuna. Me annamme sinulle pyynnöstä kopion henkilötiedoistasi. Jos pyydät lisäkopioita henkilötiedoistasi, voimme veloittaa sinulta kohtuullisen maksun hallinnollisten kustannusten kattamiseksi. Sinulla on oikeus saada tietoja niistä suojakeinoista, joita käytämme henkilötietojen siirrossa EU- ja ETA-alueen ulkopuolisiin maihin. Pyynnöstäsi vahvistamme, käsittelemmekö tietojasi ja siirrämmekö tietosi EU- ja ETA-alueen ulkopuolisiin maihin.
 3. Oikeus oikaista tietoja: Sinulla on oikeus saada virheelliset tai puutteelliset itseäsi koskevat tiedot oikaistua. Pyrimme pitämään hallussamme olevat, jatkuvasti käytettävät henkilötiedot oikeellisina, täydellisinä, ajantasaisina ja relevantteina.
 4. Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä: Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä, jos:
  • henkilötiedot ovat mielestäsi virheellisiä ajanjaksolla, jolla meidän tulee vahvistaa niiden oikeellisuus,
  • käsittely on lainvastaista ja pyydät käsittelyn rajoittamista etkä henkilötietojen poistamista,
  • emme enää tarvitse henkilötietojasi käsittelyä varten, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen asian hoitamista varten, tai
  • vastustat tietojen käsittelyä meidän tarkistaessamme, ohittaako legitiimi intressimme sinun intressisi.
 5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus saada meille ilmoittamasi henkilötiedot ja, kun tämä on teknisesti mahdollista, oikeus pyytää, että siirrämme henkilötietosi (jotka olet ilmoittanut meille) toiseen organisaatioon, jos:
  • käsittelemme henkilötietojasi automaattisesti;
  • henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi, tai niiden käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi, jossa olet osapuolena;
  • olet ilmoittanut meille henkilötietosi; ja
  • oikeutesi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei loukkaa toisten henkilöiden oikeuksia ja vapauksia.
  Sinulla on oikeus saada henkilötietosi jäsennetyssä, yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa formaatissa. Oikeutesi saada henkilötietosi ei saa loukata muiden henkilöiden oikeuksia ja vapauksia. Sinulla on oikeus saada henkilötietosi siirrettyä meidän toimestamme toiseen organisaatioon, jos tämä on teknisesti mahdollista.
 6. Oikeus tietojen poistamiseen: Sinulla on oikeus pyytää, että poistamme itseäsi koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme. Meidän täytyy noudattaa tätä pyyntöä, jos käsittelemme henkilötietojasi, ellei tietojen käsittely ole tarpeen:
  • ilmaisunvapauden ja tiedonsaantioikeuden käyttämiseen;
  • sellaisen oikeudellisen velvoitteen täyttämiseen, jonka kohdalla meitä koskeva EU:n tai jäsenvaltion lainsäädäntö edellyttää tietojen käsittelyä;
  • arkistointitarkoituksiin, kun kyseessä on julkinen, tieteellinen tai historiantutkimukseen tai tilastollisiin tarkoituksiin liittyvä intressi; tai
  • oikeudellisten vaatimusten tekemiseen tai puolustuksen järjestämiseen.
 7. Oikeus vastustaa: Voit – milloin tahansa – vastustaa henkilötietojesi käsittelyä määrätyssä tilanteessa edellyttäen, että käsittely ei perustu suostumukseesi vaan meidän tai kolmannen osapuolen legitiimiin intressiin. Tällöin emme enää käsittele tietojasi, ellemme voi esittää legitiimiä perustetta ja intressiä käsittelylle tai ellei käsittely ole tarpeen oikeudellisten vaatimusten tekemistä tai puolustuksen järjestämistä varten. Jos vastustat tietojen käsittelyä, ilmoita myös, haluatko että tietosi poistetaan. Muussa tapauksessa ainoastaan rajoitamme käsittelyä. Sinulla on myös milloin tahansa oikeus vastustaa, syytä ilmoittamatta, henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin (tämä sisältää profiloinnin siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin), jos tällainen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme. Jos markkinointi perustuu suostumukseen, voit peruuttaa suostumuksesi (katso yllä).
 8. Oikeus tehdä valitus: Voit tehdä valituksen paikalliselle valvontaviranomaiselle tai mille tahansa EU:ssa sijaitsevalle valvontaviranomaiselle. Arvostamme kuitenkin sitä, jos otat ensin meihin yhteyttä ongelman ratkaisemiseksi – yhteystietomme ovat alla.

Voit käyttää meihin liittyviä oikeuksiasi täyttämällä tämän lomakkeen, joka auttaa meitä käsittelemään pyyntösi asianmukaisesti. Verkkolomake sisältää tiedot, jotka tarvitsemme tunnistaaksemme sinut ja arvioidaksemme pyyntösi. Puhelimitse tai sähköpostitse lähetettyjen pyyntöjen kohdalla sinun tulee toimittaa meille riittävät tiedot, jotta voimme varmistaa, että olet se henkilö, jonka henkilötietoja olemme keränneet. Sinun tulee myös selostaa pyyntösi riittävän yksityiskohtaisesti, jotta voimme arvioida sen asianmukaisesti ja vastata siihen. Jos emme voi tunnistaa sinua annettujen tietojen perusteella pääsyä tai tietojen poistamista koskevien pyyntöjen kohdalla, voimme pyytää sinulta lisätietoja.

6. Tietoturvallisuus

Suojataksemme henkilötietojasi katoamiselta, varkaudelta ja luvattomalta pääsyltä, käytöltä tai luovutukselta, olemme ottaneet käyttöön teknisiä, hallinnollisia ja fyysisiä turvallisuustoimenpiteitä, mukaan lukien salauksen, pääsyn hallinnan ja turvalliset kehitysprosessit. Me sovellamme näitä standardeja myös ulkoisten palveluntarjoajiemme kohdalla. Valitettavasti mikään internetin siirtomenetelmä tai elektroninen säilytystapa ei ole 100 % turvallinen tai täydellisesti suojattu tietomurtoja vastaan.

7. Yhteystiedot

Voit käyttää oikeuksiasi täyttämällä yllä mainitun soveltuvan verkkolomakkeen. Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojen suojasta, voit ottaa suoraan yhteyttä siihen Volvo Carsin yksikköön, joka on merkitty rekisterinpitäjäksi soveltuvassa tietosuojailmoituksessa, kyseisessä ilmoituksessa olevien yhteystietojen avulla. Viime kädessä voit ottaa yhteyttä Volvo Car Corporationin tietosuojavastaavaan seuraavien yhteystietojen avulla:

Yhtiö: Volvo Car Corporation

Postiosoite: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gothenburg, Sweden

Sähköposti:

8. Näihin asiakastietojen käsittelyä koskeviin periaatteisiin tehtävät muutokset

Varaamme oikeuden tehdä muutoksia tietosuojakäytäntöihimme ja päivittää ja muuttaa näitä asiakastietojen käsittelyä koskevia periaatteita milloin tahansa. Tästä syystä suosittelemme, että luet nämä asiakastietojen käsittelyä koskevat periaatteet säännöllisesti uudelleen. Nämä asiakastietojen käsittelyä koskevat periaatteet ovat ajan tasalla asiakirjan yläosassa olevan päiväyksen ajankohtana. Käsittelemme henkilötietojasi sen tietosuojailmoituksen mukaisesti, jonka perusteella ne on kerätty, ellemme ole saaneet suostumustasi niiden käsittelyyn muulla tavalla.