Toimenpidepyyntö rekisteröidyn oikeuksien käyttämisestä

Jos haluat käyttää rekisteröidyn oikeutta, täytä www-lomake ja anna meille kaikki tarvittavat tiedot pyynnön toteuttamista varten. Turvallisen tunnistamisen varmistamiseksi on huomioitava, että joihinkin pyyntöihin vaaditaan ajoneuvon tunnus (VIN) autodataa varten ja vastaavasti Volvo ID Connectivity -palveluita varten. Jos näitä tietoja ei toimiteta, Volvo Cars ei mahdollisesti voi käsitellä pyyntöäsi.

Toimenpidepyyntö

Mitä pyyntösi koskee?