Artikkelin versio 2023.334.0

Volvo Carsin palveluehdot

Voimassa alkaen:

Julkaistu:

Volvo Cars tarjoaa sinulle palveluita, joiden tavoitteena on: Volvo Cars tarjoaa sinulle palveluita, joiden tavoitteena on vapaus liikkua henkilökohtaisella, kestävällä ja turvallisella tavalla ("Palvelut").

Esimerkkejä palveluistamme ovat Volvo Cars -sovellus, digitaaliset palvelut, etäautopalvelut, verkkoturvallisuus tai auton jakaminen. Jotkut palvelut vaihtelevat markkina-aluekohtaisesti ja toiset palvelut liittyvät automallin ja mallivuoden mukaan vaihteleviin auton toimintoihin. Kaikki palvelut eivät ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla.

Palvelut sinulle Suomessa tarjoava Volvo Carsin yksikkö on Volvo Car Finland OY AB Taivaltie 1, 01610 Vantaa (jäljempänä "Volvo Cars", "me" tai "meidän"), sisältäen kaikki Volvo Carsin tytäryhtiöt ("tytäryhtiö").

Palveluntarjoajat ja sopimusosapuolet

Volvo Carsin digitaalisten palveluiden ja etäpalveluiden tilausten sekä muiden palveluiden osalta, jos niistä on ilmoitettu, Volvo Cars on palveluntarjoaja. Jos olet ostanut autosi suoraan meiltä, nämä tilatut palvelut ovat osa sopimustasi kanssamme. Jos olet ostanut autosi jälleenmyyjältä, sinun ja Volvo Carsin välinen erillinen sopimus tilatuista palveluista kattaa näiden palveluiden tarjoamisen meiltä sinulle. Kun kyseinen tilauskausi päättyy, sinun on uusittava tilaus tai ostettava uusi tilaus kyseisille palveluille, jos haluat jatkaa niiden käyttöä. Jos päätät olla jatkamatta tai uusimatta digitaalisia palveluita, ne kytkeytyvät pois päältä, mikä voi vaikuttaa myös muiden auton sovellusten ja kolmannen osapuolen palveluiden toimintaan.

Joidenkin palveluiden tarjontaa varten voimme nimittää tytäryhtiön. Ilmoitamme tytäryhtiön sinulle joko soveltuvissa erityisehdoissa, tilausprosessissa, sähköpostitse tai Volvo Cars -sovelluksessa.

Jos Volvo Cars käyttää kolmatta osapuolta alihankkijana palvelun jonkin osan toimittamiseksi, Volvo Cars vastaa palvelusta, ellei sinun ja Volvo Carsin välillä ole toisin sovittu tai näistä ehdoista, soveltuvista erityisehdoista ja/tai kolmannen osapuolen ehdoista tai asiakirjoista muuta ilmene. Volvo Cars voi myös tuoda kolmansien osapuolien palveluita saatavillesi, tällaisten palveluiden kohdalla teet niitä koskevan sopimuksen suoraan kyseisen palvelun tarjoavan kolmannen osapuolen kanssa. Volvo Cars ei missään tilanteessa ole osapuolena sinun ja kolmannen osapuolen välisessä palvelua koskevassa sopimuksessa.

Mitkä ehdot soveltuvat?

Kaikkia palveluita koskevat nämä Volvo Carsin palveluehdot ("ehdot") ja niihin voivat soveltua myös erityisehdot, kolmannen osapuolen ehdot tai asiakirjat.

Palvelun käyttämistä varten sinun pitää hyväksyä nämä ehdot (joihin voi sisältyä erityiset seuraavat palvelukuvaukset, esim. etäautopalvelut), joissakin tapauksissa erilliset erityisehdot ja mahdolliset soveltuvat Kolmansien osapuolen ehdot painamalla tai napsauttamalla vahvistuspainiketta, tai jos ostat palvelun tekemällä tilauksen, ja hyväksymisesi jälkeen sinun ja Volvo Carsin välille syntyy sitova sopimus kyseisen palvelun käytöstä. Ehdot koskevat kolmansien osapuolten palveluita vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen kyseisen kolmannen osapuolen palvelun tarjoamiseksi.

"Erityisehdot" ovat erillisiä ehtojamme ja/tai palvelukuvauksiamme, joita sovelletaan näiden ehtojen lisäksi tiettyyn palveluun. Erityisehdot tulee lukea yhdessä näiden ehtojen kanssa, ja näitä ehtoja sovelletaan erityisehtoihin.

"Kolmansien osapuolien palvelut" ovat itsenäisen kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita. Ne ovat erillisiä meidän tarjoamistamme palveluista, ja pääasiallinen roolimme on niiden tuominen sinun saatavillesi. Kolmansien osapuolien palvelut voivat olla maksullisia ja sinun tulee ehkä hyväksyä kolmannen osapuolen ehdot käyttääksesi palvelua.

"Kolmannen osapuolen ehdot" ovat kolmannen osapuolen palvelua koskevat erilliset ehdot sinun ja kyseisen kolmannen osapuolen välillä.

"Asiakirjat" tarkoittaa muita määrättyjä palveluita koskevia tietoja, jotka ovat saatavana eri puolilta Volvo Carsin ekosysteemiä, esim. käyttöoppaista, sivustoilta https://www.volvocars.com/intl/support ja https://www.volvocars.com, Volvo Carsin sovelluksista, Volvo-autostasi ja/tai paikalliselta Volvo Cars -jälleenmyyjältäsi. Asiakirjat voivat sisältää oikeudellisia ehtoja ja määrätyn palvelun käyttöä koskevia rajoituksia ja ne muodostavat osan sinun ja Volvo Carsin välillä tehtävää sopimusta. Jos Asiakirjojen ja näiden Ehtojen tai Erityisehtojen välillä on ristiriita, viimeksi mainituilla on etusija. Mikään asiakirjoissa todettu ei anna sinulle oikeutta käyttää määrättyä palvelua.

PALVELUN KÄYTTÖ

Vaatimukset

Voit käyttää palvelua vain, jos olet: (a) täysi-ikäinen, (b) sinulla on kelpoisuus tehdä sopimus ja (c) soveltuva lainsäädäntö ei kiellä sinulta palvelun käyttöä.

Volvo-auton "pääkuljettaja" on henkilö, jolla on oikeus päättää auton käytöstä, joka käyttää sitä pysyvästi ja/tai joka on auton kansallisessa viranomaisessa (jos soveltuu) rekisteröity omistaja, vuokraaja, tilaaja tai valtuutettu käyttäjä. Pääkuljettaja ei välttämättä ole auton omistaja, kyseessä voi olla esim. Volvo-auton vuokraaja leasing-yhtiön ollessa omistaja, tai Care by Volvo -auton tilaaja. Voidaksesi käyttää määrättyyn Volvo-autoon yhdistettyä palvelua tai yhdistääksesi palvelun määrättyyn Volvo-autoon tai toiseen palveluun, sinun tulee olla pääkuljettaja tai sinulla tulee olla pääkuljettajan selvä ja riidaton suostumus ("pääkuljettajan suostumus"). Voimme milloin tahansa tutkia, oletko pääkuljettaja tai onko sinulla pääkuljettajan suostumus.

Kaikki Volvo-auton ja palvelun tai eri palveluiden väliset yhteydet voidaan milloin tahansa deaktivoida asiakirjoissa kuvatulla tavalla. Sinun tulee deaktivoida yhteydet, jos et ole enää auton pääkuljettaja tai jos sinulla ei ole enää pääkuljettajan suostumusta.

Palvelut voivat vaihdella Volvo-auton mallin ja vuosimallin, asuinmaasi, Volvo-auton rekisteröintipaikan, myyntipaikan ja käyttöpaikan, ensisijaisen kielesi, mobiiliverkon operaattorin, infotainment-järjestelmän ja sovelluspalveluntarjoajien mukaan. Jos Volvo-autossa ei ole tarvittavia teknisiä ominaisuuksia tai et täytä näiden ehtojen, mahdollisten erityisehtojen ja/tai kolmannen osapuolen ehtojen mukaisia vaatimuksia määrätyn palvelun kohdalla, me emme ole velvollisia tarjoamaan sinulle palvelua tai palveluita. Me tarjoamme tietoja palveluistamme ja niitä koskevista vaatimuksista, sinun tulee lukea nämä tiedot ennen palvelun ostamista tai tilaamista.

Palvelut voivat myös vaihdella riippuen siitä, onko sinulla käytettävissäsi määrättyjä laitteita (esim. mobiililaitteita tai tietokoneita, joihin on asennettu määrättyjä ohjelmia ja käyttöjärjestelmiä). Jos laitteessasi ei ole tarvittavia teknisiä ominaisuuksia tai se ei täytä näiden ehtojen ja kolmannen osapuolen ehtojen mukaisia vaatimuksia määrätyn palvelun kohdalla, me emme ole velvollisia tarjoamaan sinulle palvelua tai palveluita. Me emme vastaa siitä, jos palvelu ei ole saatavana tai sen saatavuus tai toiminta on heikentynyt tai rajoittunut omien vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella sijaitsevan syyn takia, koskien esim. maantieteellisiä tai topografisia olosuhteita (kuten syrjäinen sijainti, maanalainen pysäköinti, korkeat rakennukset, mäet tai tunnelit), auton vaurioita tai auton tai sen laitteiden ylläpidossa ilmeneviä puutteita, lakeja tai säädöksiä, toimintahäiriöitä, ruuhkia, langattomien verkkojen vikoja, kyberhyökkäyksiä, sotia, luonnonkatastrofeja, äärimmäisiä sääolosuhteita tai lakkoja, odottamattomia katkoksia, palvelujen tai ohjelmistojen päivityksiä tai virheitä.

Joidenkin palveluiden käyttö edellyttää internet-yhteyttä tai mobiilidataa. Volvo-autosi hintaan saattaa sisältyä palvelumaksu määrätyltä ajanjaksolta, muussa tapauksessa sinun tulee ostaa palvelu itse. Useimmissa tapauksissa palvelun käyttöä koskevat kolmannen osapuolen kuten internet-palvelun tai viestintäyhteyksien tarjoajan ("datapalvelujen toimittaja") ehdot. Volvo Cars ei ole nyt eikä milloinkaan datapalvelujen toimittaja.

Pääsysi palveluihin ja niiden käyttämisesi voi edellyttää pakollisen "asiakkaan tuntemisvelvollisuutta" koskevan tarkastuksen sisältävän vahvistusprosessin suorittamista tyydyttävästi. Tässä prosessissa joko Volvo Carsille tai datapalvelujen toimittajalle on toimitettava tiettyjä asiakirjoja ja henkilötietoja. Joissakin tapauksissa sinua voidaan pyytää toimittamaan lisädokumentointia tunnistusprosessin läpäisemiseksi.

Määrättyjä palveluiden ominaisuuksia tulee käyttää vain silloin, kun olet näköetäisyydellä Volvo-autosta tai voit muuten olla varma siitä, että käyttö on turvallista eikä aiheuta omaisuus- tai henkilövahinkojen vaaraa näissä ehdoissa, erityisehdoissa tai asiakirjoissa määritetyn mukaisesti. Sinun tulee käyttää kaikkia palveluja vain markkina-alueesi soveltuvien lakien mukaisesti, eikä niitä saa käyttää mihinkään laittomiin tarkoituksiin. Sinun tulee käyttää sinulle tarjottuja ominaisuuksia ja palveluja kaikkien alueesi soveltuvien tie- ja liikennelakien mukaisesti. Volvo Carsin ominaisuudet täydentävät turvallisia ajotapoja, eikä niitä ole tarkoitettu mahdollistamaan tai edistämään häiriintynyttä, aggressiivista tai muuten riskialtista tai laitonta ajamista. Lopulta olet aina vastuussa auton turvallisesta ja lainmukaisesta käytöstä. Kaikkia palvelun soveltuvuutta, turvallisuutta ja käyttöä koskeviin takuisiin sovelletaan takuita koskevaa rajoituslauseketta.

Volvo ID

Useiden palveluiden käyttöä varten sinulla tulee olla aktiivinen Volvo ID. Volvo ID on ainutlaatuinen henkilökohtainen ja siirtymätön tili, jonka avulla tarjoamme sinulle pääsyn palveluihin koko Volvon Carsin ekosysteemissä. Volvo ID ja siihen liittyvät toiminnot ovat palvelu ja niihin sovelletaan näitä ehtoja. Volvo ID:n luomisesta ja käytöstä ei peritä maksua.

Jotkut palvelut saattavat edellyttää Volvo ID:n yhdistämistä yhteen tai useampaan Volvo-autoon.

Rekisteröimällä Volvo ID:n vahvistat, että meille antamasi tiedot ovat oikeita ja että Volvo ID luodaan käytettäväksi näiden Ehtojen mukaisesti. Vahvistat myös, että voimme ottaa sinuun yhteyttä Volvo ID:n rekisteröinnin yhteydessä ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Me emme käytä tätä sähköpostiosoitetta suoramarkkinointiin, paitsi jos: (a) suoramarkkinointi koskee tuotetta tai palvelua, joka on vastaava kuin jo ostamasi tuote tai palvelu, etkä ole kieltänyt suoramarkkinointia, tai (b) kaikissa muissa tilanteissa olet antanut tätä varten nimenomaisen suostumuksesi.

Volvo-auton omistajan/pääkuljettajan vaihdos

Jos Volvo-auton omistaja ja/tai pääkuljettaja (jos eri kuin omistaja) vaihtuu, sinun täytyy viipymättä deaktivoida kaikki kyseiseen Volvo-autoon liittyvät palvelut käyttämällä toimintoa "palauta tehdasasetuksiin". Volvo-auton mallista ja vuosimallista riippuen sinun täytyy ehkä viedä auto paikalliselle Volvo-jälleenmyyjälle tehdasasetusten palautusta varten, tämä voi olla maksullista. Sinun täytyy viipymättä deaktivoida yhteys Volvo ID:si ja luovutetun Volvon ja kaikkien siihen liittyvien palveluiden ja tietojen välillä. Lisätietoja Palveluiden deaktivoinnista saat Asiakirjoista. Voit myös kysyä paikalliselta Volvo Cars -jälleenmyyjältäsi tai ottaa meihin yhteyttä.

Jos saamme tietoomme, että sellaisen Volvo-auton, johon on yhdistetty yksi tai useampi Volvo ID, omistaja ja/tai pääkuljettaja (ellei tämä ole omistaja) vaihtuu, voimme välittömästi estää tai deaktivoida nämä yhteydet, ellet voi osoittaa, että olet pääkuljettaja tai että sinulla on pääkuljettajan suostumus jatkaa Volvo ID:si käyttöä kyseisen Volvo-auton kohdalla. Ellei soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu, Volvo-auton omistajalla tai pääkuljettajalla ei ole oikeutta tarkastella kyseiseen Volvo-autoon aiemmin yhdistettyjen aiempien omistajien, pääkuljettajien tai Volvo ID-tunnusten tietoja.

PALVELUT

Voit käyttää monia Palveluja pääsovelluksemme "Volvo Cars -sovelluksen" kautta, joka hallitsee vuorovaikutustasi Volvo Carsin kanssa. Tarvitset Volvo ID -tunnusta Volvo Cars -sovelluksen käyttämiseen. Jotkin palvelut tai toiminnot ovat ilmaisia, kun taas toiset edellyttävät tilausta tai ostamista.

Digitaaliset palvelut

Joissakin Volvo-autoissa on myytäessä digitaalisten palvelujen paketti tai ne ovat yhteensopivia sen kanssa; paketti voi sisältää:

 • Google Mapsin, Googlen digitaalisen avustajan ja Google Play -sovelluskaupan
 • Etäautopalvelut
 • sisältyvät tiedot.

Tarkat saatavilla olevat ja/tai digitaalisiin palveluihin sisältyvät tuotteet ja palvelut voivat vaihdella eri markkina-alueilla.

Etäautopalvelut

Etäautopalvelut on Volvo-autoosi yhdistetty langaton palvelu. Tuotteen nimi oli aiemmin Volvo On Call, ja siitä voidaan edelleen käyttää tätä nimeä joissakin yhteyksissä, kuten vanhempia käyttöjärjestelmiä käyttävissä puhelimissa, auton VOC-painikkeessa ja asiakirjoissa, joita ei ole vielä päivitetty.

Voit ehkä käyttää toimintoja matkapuhelimellasi:

 • etäkomennot - lämmittimen käynnistys, moottorin käynnistys, reittiohjeiden lähetys
 • auton tietojen tarkastelu – lämpötila, polttoaineella tai sähköllä ajettava matka, ovien lukitus, hälytyksen aktivointi, tarvittava ylläpito, ajopäiväkirja, sähkön käyttö
 • auton seuranta, ajomerkintöjen luonti.

Voit ehkä käyttää joitakin toimintoja suoraan Volvo-autostasi:

 • automaattinen hälytys Volvo-autostasi hätäpalveluille onnettomuustilanteessa
 • yhteyden ottaminen Volvo Carsin palvelukeskukseen.

Useimmat toiminnot edellyttävät Volvo Cars -sovelluksen latausta ja käyttöä matkapuhelimessasi. Voit lukea digitaalisten palvelujen tuotekuvauksemme, jossa kuvataan myös etäautopalvelut, täältä.

Digitaalisten palvelujen ja etäautopalvelujen tilaukset

Digitaalisten palvelujen tai etäautopalvelujen toiminta edellyttää voimassa olevaa tilausta.

Digitaalisten palvelujen tai etäautopalvelujen tilaus tarjotaan yleensä uuden Volvo-auton oston yhteydessä 3–5 vuoden ajaksi – tarjoamme tietoja markkina-aluekohtaisesti, tarkista tämä jälleenmyyjältä tai Volvo Cars -verkkosivustolta ("alkuperäinen tilaus").

Voit jatkaa tilaustasi, kun alkuperäinen tilaus päättyy. Voit lukea lisää tilauksista kohdasta "Tilaukset ja uusinnat".

Kaikki digitaalisten palvelujen tai etäautopalvelujen tilaukset on yhdistetty autoon eivätkä ne ole henkilökohtaisia – jos siis myyt Volvo-autosi, tilaus on ainoastaan uuden omistajan käytettävissä. Sinun tulee ilmoittaa Volvolle, että et ole enää auton omistaja, ja peruuttaa mahdolliset automaattisesti uusiutuvat tilaukset tulevien maksujen välttämiseksi. Digitaaliset palvelut tai etäautopalvelut pysyvät käytettävissä auton yhteydessä kyseisen tilauskauden loppuun asti.

Etäautopalvelujen vastuuvapauslausekkeet

Etäautopalvelut pyrkivät tukemaan sinua ja matkustajiasi onnettomuuksien tai auton varastamisen yhteydessä, Etäautopalvelujen kattavuuden ja toimintojen määrittämällä tavalla, mutta: (a) ne eivät ole sopimus vakuutuksesta, eikä Volvo Cars vastaa millään tavalla millekään vakuutusyhtiölle Volvo-autoasi koskien, (b) niitä ei ole tarkoitettu korvaamaan muita Volvo-autoosi asennettuja varkaudenestojärjestelmiä, (c) ne eivät korvaa mitään kansallista tai osavaltiokohtaista hätäpalvelua, joka voi tarjota sinulle apua, ja (d) niitä on käytettävä kaikkien soveltuvien lakien ja säädösten mukaisesti. Volvo Cars ei takaa millään tavalla, että varastettu auto saadaan takaisin.

Electric Vehicle Public Charging ("EVPC")

Voit etsiä Volvo Cars -sovelluksen kautta yhteistyössä Digital Charging Solutions GmbH:n ("Digital Charging Solutions") kanssa julkisia latausasemia, joilla voit ladata sähköautosi (maksua vastaan).

EVPC on kolmannen osapuolen palvelu, johon sovelletaan näiden ehtojen lisäksi Digital Charging Solutionsin ehtoja ja tietosuojaperiaatteita. EVPC on maksullinen. Jotta voit käyttää EVPC:tä, sinun on hyväksyttävä Digital Charging Solutionsin ehdot, jotka voit lukea tästä ja jotka esitellään sinulle Volvo Cars -sovelluksen lataustoiminnon kautta. Kun rekisteröidyt EVPC:hen, sinulle luodaan Digital Charging Solutions -tili, ja Digital Charging Solutions laskuttaa sinua EVPC:n käytöstä. Jos sinulla on jo Digital Charging Solutions -tili, et voi käyttää tätä tiliä Volvo Cars -sovelluksen kautta.

Valitsemalla tilin luomisen Digital Charging Solutions -palveluun hyväksyt, että Volvo Cars luovuttaa henkilötietoja, kuten yhteystietoja (mukaan lukien Volvo ID) ja auton tietoja, Digital Charging Solutions -palvelulle tilin luomista varten.

Jos sinulla on ongelmia tai kysymyksiä EVPC:stä, ota yhteyttä Digital Charging Solutionsiin.

EVPC on saatavilla vain Volvo Carsin täyssähköautoille (tai akkusähköautoille, 'BEV'), ei hybridisähköautoille, ja vain tietyillä markkina-alueilla.

Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä saat Volvo Cars -sovelluksen tietosuojailmoituksesta tästä ja myös Digital Charging Solutionsin tietosuojaperiaatteista tästä.

DIGITAALINEN VARAUS

Mikä on digitaalinen varaus?

Digitaalinen varaus on Volvo Cars -palvelu, joka on käytettävissä joko Volvo Cars -sovelluksessa tai verkossa ja jonka avulla voit varata ajan Volvo-autosi huoltoa tai muita Pick-up & Delivery Services -palveluja varten jälleenmyyjältä.

Digitaalisessa varauksessa käytetyt määritelmät:

 • "Digitaalinen varaus" tarkoittaa jokaista vahvistettua huolto- tai Pick-up & Delivery Service -palvelupyyntöä.
 • "Kuljettaja" tarkoittaa jälleenmyyjän palveluksessa työsuhteen tai sopimuksen perusteella olevaa henkilöä, joka ajaa asiakkaiden autoja ja laina-autoja asiakkaan sijainnin ja korjaamon välillä, toimittaa koeajoautoja asiakkaan toivomaan paikkaan, suorittaa leasing-autojen vaihtoja asiakkaiden kanssa tai toimittaa ostetun uuden auton haluttuun paikkaan.
 • "Leasing-vaihto" tarkoittaa leasing-auton tai tilauksen vaihtoa uuteen halutussa paikassa.
 • "Pick-up & Delivery Service" tarkoittaa Volvo-autosi noudon ja/tai tuonnin sopimista (i) huollon (ii) auton toimituksen (iii) koeajojen (iv) leasing-vaihdon tai (v) muun Volvo Cars -sovelluksen kautta saatavilla olevan vastaavan palvelun yhteydessä.
 • "Jälleenmyyjä" tarkoittaa Volvo Carsista riippumatonta yritystä, joka on valtuutettu myymään Volvo-merkkisiä henkilöautoja ja/tai antamaan muita niihin liittyviä palveluja, mukaan luettuna Pick-up & Delivery Service -palvelu.
 • "Huolto" tarkoittaa määrättyjä, sinun ja Volvo Carsin tai jälleenmyyjän välillä sovittavia Volvo-autoosi liittyviä palveluita, kuten tavallinen ylläpito, takuuhuolto, jne.
 • "Koeajo" tarkoittaa sitä, että auto toimitetaan haluttuun paikkaan sen koeajoa varten.
 • "Käyttäjä" tarkoittaa Volvo Carsin tai jälleenmyyjän työntekijöitä, jotka työskentelevät Pick-up & Delivery Service -palvelun ja siihen liittyvän Birdseye-tuotteen parissa ja joilla on pääsy asiakkaiden tileihin ja tietoihin.
 • "Auton toimitus" tarkoittaa ostetun uuden auton toimitusta haluttuun paikkaan.

Volvo Cars ei suorita huoltoja digitaalisen varauksen kautta – se on vain tekninen alusta, jonka avulla voit varata ajan Volvo-autosi huoltoon jälleenmyyjältä.

Pick-up & Delivery Service sisältää sen, että jälleenmyyjän työntekijä tai alihankkija menee sovittuun paikkaan sovittuna päivänä ja aikana hakemaan ja palauttamaan Volvo-autosi.

Jos jälleenmyyjä tarjoaa laina- (tai sijais)autoja, tällainen voidaan tarjota – sinun tulee sopia mahdollisista laina-autoa koskevista lisäehdoista jälleenmyyjän kanssa.

Kun Pick-up & Delivery Service -palvelu on valmis, digitaalisella varauksella sovitaan päivä ja ajankohta auton toimittamiseksi sinulle sovittuun paikkaan.

Voit hallita digitaalisia varauksiasi Volvo Cars -sovelluksessa. Digitaalisen varauksen hallinta sisältää seuraavat toimenpiteet:

 • Ajan varaaminen Volvo-autosi noutamiseksi sovitusta paikasta (joko Volvo Cars -sovelluksessa tai soittamalla palvelua tarjoavaan palvelukeskukseen);
 • Määritetyn kuljettajan tapaaminen (yllä määritetyn mukaisesti) sovitussa paikassa sovittuna päivänä ja ajankohtana.
 • Volvo-autosi avaimien luovuttaminen.
 • Kuljettajan antamien ohjeiden noudattaminen.
 • Digitaalisen varauksesi edistymisen seuraaminen Volvo Cars -sovelluksessa.
 • Ajankohdan sopiminen autosi palauttamiseksi yllä olevien vaiheiden jälkeen.

Vuorovaikutus palveluntarjoajan kanssa

Digitaalisen varauksen käyttö on maksutonta.

Huolto: Ellet ole ostanut tai tilannut Volvo-autoasi suoraan Volvo Carsilta:

 • Kaikki jälleenmyyjän Volvo-autoosi tekemät työt ovat sinun ja jälleenmyyjän välisen erillisen sopimuksen alaisia.
 • Jälleenmyyjät tuottavat digitaalisessa varauksessa näkyvät hinnat, ei Volvo Cars. Sinun on vahvistettava huollon laajuus ja hinta jälleenmyyjältä ennen Volvo-autosi huoltoa.

Pick-up & Delivery Services: Volvo Cars ei itse toimita autoja Pick-up & Delivery Service -palvelun kautta. Jälleenmyyjät vastaavat asiakkaan auton ja/tai laina-autojen noudosta, toimituksesta ja jakamisesta. Pick-up & Delivery Service -palveluja ja mahdollisia maksuja koskeva sopimus on yksinomaan sinun ja jälleenmyyjän välinen. Volvo Cars ei osallistu jälleenmyyjien käyttämien kuljettajien valintaan tai palkkaukseen. Volvo Cars ei takaa, että auton nouto ja toimitus Pick-up & Delivery Service -palvelun kautta onnistuu.

Reklamaatiot, jotka johtuvat digitaalisesta varauksesta, Pick-up & Delivery Service -palvelusta, huollosta tai muista jälleenmyyjän tai kuljettajan suorittamista tai tarjoamista palveluista tai liittyvät näihin, tulee hoitaa yksinomaan sinun ja jälleenmyyjän välillä, ja lain sallimassa laajuudessa Volvo Cars pidättäytyy vastuusta tappioista tai vahingoista. Jälleenmyyjät vastaavat aina työntekijöidensä, edustajiensa ja alihankkijoidensa teoista tai tekemättä jättämisistä.

Digitaalinen varaus on vain tekninen alusta, jolla voit varata ajan huoltoon tai Pick-up & Delivery Service -palveluun, tai käyttäjille noutojen ja toimitusten tekemisen tukemiseksi Pick-up & Delivery Service -palvelun kautta.

Voit peruuttaa digitaalisen varauksen käytön lähettämällä sähköpostin osoitteeseen cld-luxedata@grp.volvocars.com.

PALVELUIDEN OSTAMINEN

Palveluiden tilaaminen

Ennen kuin voit käyttää maksullista palvelua, sinun tulee käydä läpi verkkotilausprosessi, vahvistaa tilaus ja maksaa palvelu. Lue ja tarkista tilauksesi huolellisesti kussakin prosessin vaiheessa. Kun teet tilauksen, sinun ja Volvo Carsin välillä tulee voimaan kyseisen palvelun käyttöä koskeva sitova sopimus, ellemme hylkää tilaustasi ("sopimus").

Kun tilauksesi on valmis, näet näytössä tilausvahvistuksen ja lähetämme sinulle myös sähköpostitse kuitin/laskun, joka sisältää relevantit tiedot tilauksestasi sekä yksilöllisen tilausnumerosi, jota tulee käyttää kaikissa myöhemmissä tilausta koskevissa tiedusteluissa tai viestinnässä. Vaihtoehtoisesti voimme ottaa sinuun yhteyttä ilmoittaaksemme, että emme hyväksy tilaustasi. Tämä johtuu yleensä siitä, että: (a) emme voi käsitellä maksuasi, tai (b) sinulla ei ole oikeutta ostaa palvelua.

Maksu

Palvelu tilataan ja maksetaan yleensä Volvo Cars -sovelluksella tai verkossa, sen voi maksaa vain yleisimmin käytetyillä credit- tai debit-korteilla turvallisen verkkomaksujärjestelmän kautta.

Käytämme kolmansien osapuolien maksupalveluita ja ilmoittamalla credit- tai debit-korttisi tiedot annat nimenomaisen suostumuksen sille, että maksupalvelun tarjoaja veloittaa tällä maksutavalla soveltuvat maksut ja mahdolliset verot ja muut maksut. Samalla annat suostumuksen korttitietojesi ja mahdollisten muiden maksutapahtuman toteuttamista varten tarpeellisten tietojen käsittelylle kyseisen kolmannen osapuolen toimesta (mukaan lukien mm. petosten estäminen). Käytämme sellaisia kolmansien osapuolien maksupalveluita, jotka ovat pankkien ja kortinmyöntäjien sertifioimia maksujen turvallista käsittelyä varten. Kaikki viestintä verkkosivustomme ja pankkisi välillä käsitellään kolmansien osapuolien maksupalveluiden kautta.

Peruutusoikeus

Voit peruuttaa sopimuksen 14 päivän kuluessa sen tekemisestä syytä ilmoittamatta.

Käyttääksesi peruutusoikeuttasi sinun tulee ilmoittaa meille peruuttamista koskevasta päätöksestäsi selkeällä tavalla. Voit tehdä tämän lähettämällä peruutusilmoituksen postitse yllä olevaan tai yhteystiedoissa olevaan osoitteeseen. Voit käyttää tätä lomaketta peruutusta varten, mutta tämä ei ole pakollista.

Jos peruutat sopimuksen, hyvitämme sinulle ilman aiheetonta viivytystä kaikki sopimuksen yhteydessä maksamasi maksut. Jos olet käyttänyt Palvelua ennen sen peruuttamista, voimme vähentää hyvityksestä Palvelun käyttöäsi vastaavan kohtuullisen summan.

Teemme hyvityksen samalla maksutavalla, jota olet käyttänyt alkuperäistä maksutapahtumaa varten. Sinulle ei aiheudu hyvityksestä mitään meihin kohdistuvia maksuja.

Mikään näissä ehdoissa ei vaikuta lainsäädännön mukaisiin oikeuksiisi, koskien peruutusoikeutta tai muita seikkoja.

Tilaukset ja uusinnat

Joillakin markkina-alueilla palvelun voi tilata jatkuvana tilauksena, joka uusiutuu automaattisesti esim. kuukausittain. Toisilla markkina-alueilla tarjolla on vain määräaikainen tilausjakso esim. kolmen kuukauden tai vuoden ajaksi.

Määräaikaiset tilaukset veloitetaan etukäteen eivätkä ne uusiudu automaattisesti. Jos sinulla on määräaikainen tilaus, voit käyttää peruutusoikeuttasi, missä tapauksessa saat maksuhyvityksen.

Jatkuvissa tilauksissa (muut kuin jatkuvat vuositilaukset) sinulta veloitetaan tilauskausi etukäteen. Voit ilmoittaa peruutuksesta milloin tahansa, jolloin tilauksesi päättyy seuraavan tilausjakson alussa peruutusoikeutesi mukaisesti (14 päivää tilausjakson alusta) ja saat tällöin hyvityksen.

Jos sinulla on jatkuva vuositilaus, se veloitetaan etukäteen ja voit käyttää peruutusoikeuttasi 14 päivän kuluessa uuden tilausjakson alkamisesta. Saat tässä tapauksessa hyvityksen.

DIGITAALISET ASIAT JA IMMATERIAALIOIKEUDET

Käyttöä koskevat rajoitukset

Et voi käyttää palveluita:

 • näiden ehtojen tai mahdollisesti soveltuvien erityisehtojen tai kolmansien osapuolten ehtojen ja/tai asiakirjojen vastaisesti.
 • tavalla, joka on ristiriidassa soveltuvien lakien tai säädösten kanssa, esim. immateriaalioikeuksia tai liikennettä koskien. Palveluiden turvallisuuden vaarantava tai meidän tai kolmannen osapuolen teknistä infrastruktuuria tai muiden asiakkaiden palveluiden käyttöä mahdollisesti vahingoittava tai häiritsevä käyttö on myös kielletty.

Et saa vaurioittaa palveluita, kytkeä niitä pois toiminnasta tai muulla tavalla häiritä niiden toimintaa tai tuoda niihin viruksia, "matoja", haittaohjelmia, vakoiluohjelmia, "troijan hevosia" tai muita haitallisia koodeja tai ohjelmia, jotka voisivat häiritä palveluiden toimintaa. Jos annat muiden henkilöiden käyttää palveluita, hyväksyt, että käyttö tapahtuu yksinomaan sinun vastuullasi. Tämä tarkoittaa, että mikäli käyttäjä rikkoo näitä ehtoja, mahdollisia soveltuvia erityisehtoja tai kolmannen osapuolen ehtoja ja/tai asiakirjoja, tällainen rikkomus katsotaan sinun tekemäksesi.

Palveluita varten tarvittavan tilin käyttö ja/tai luominen väärennetyllä identiteetillä tai muuten väärillä tiedoilla on kiellettyä ja saattaa olla rikosoikeudellisesti rangaistavaa.

Joitakin palveluita varten voidaan tarvita salasana, tällöin sinun tulee valita salasana, jota muut eivät helposti saa selville. Voimme asettaa vaatimuksia koskien sitä, millainen salasana on riittävän turvallinen. Olet yksin vastuussa salasanan pitämisestä salassa etkä saa paljastaa sitä kolmansille osapuolille. Jos epäilet, että jokin kolmas osapuoli on saanut salasanasi luvattomasti tietoonsa, sinun tulee välittömästi vaihtaa salasana. Jos epäilet, että jokin kolmas osapuoli on saanut luvattoman pääsyn johonkin palveluun Volvo ID:si kautta, ota meihin yhteyttä välittömästi.

Ilmoitat ja vakuutat, ettet myy, toimita, siirrä, alilisensioi tai vie palveluja kokonaan tai osittain (mahdolliset ohjelmistot mukaan luettuina) yhdellekään "luettelossa olevalle henkilölle", millä tarkoitetaan kaikki henkilöitä, yhtiöitä, yksiköitä tai organisaatioita, jotka ovat Euroopan unionin (EU), Yhdysvaltojen tai Yhdistyneiden kansakuntien (YK) tai muun soveltuvan viranomaisen julkaisemalla pakotelistalla tai muuten talouspakotteiden kohteena, tai tällaisen luettelossa olevan henkilön omistamalle tai määräysvallassa olevalle tai puolesta tai nimissä toimivalle taholle. Lisäksi ilmoitat ja vakuutat, ettet toimi Kuubassa, Iranissa, Pohjois-Koreassa, Syyriassa tai Ukrainan Krimin alueella sijaitsevan tai organisoidun tahon puolesta tai nimissä etkä muutoin myy, tarjoa, siirrä tai alilisensioi palveluja kokonaan tai osittain (mukaan luettuina mahdolliset ohjelmistot) näille. Käyttämällä palveluja ilmoitat ja vakuutat myös, ettet sijaitse tällaisessa maassa tai ole millään tällaisella listalla.

Käyttäjälisenssi ja immateriaalioikeudet

Kaikki palveluita ja niiden sisältöä (mukaan lukien mm. kaikki ohjelmistot) koskevat immateriaalioikeudet ovat yksinomaan meidän, tytäryhtiöidemme ja/tai lisenssinantajiemme omaisuutta. Elleivät nämä ehdot, mahdolliset sovellettavat erityisehdot ja/tai asiakirjat muuta salli, sinulle ei anneta mitään oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

Myönnämme sinulle lisenssin palveluihin liittyvän sisällön ja ohjelmien henkilökohtaista käyttöä varten. Tämä lisenssi, joka saattaa sisältää immateriaalioikeuksia, on ei-yksinomainen eikä se ole siirrettävissä, ellei näissä ehdoissa toisin todeta. Lisenssiä voi käyttää vain näiden Ehtojen tai soveltuvien Erityisehtojen mukaisia tarkoituksia varten ja näiden Ehtojen tai soveltuvien Erityisehtojen mukaisella tavalla.

Ellei lainsäädäntö tätä salli, et saa purkaa tai takaisinmallintaa Palveluihin liittyviä ohjelmia ja sisältöä tai yrittää selvittää niiden lähdekoodia tai muuntaa niitä tai luoda niistä johdannaisteoksia. Tämän rajoituksen loukkaus tai tämän lisenssin ehtojen noudattamatta jättäminen voi johtaa palveluiden tarjoamisen keskeyttämiseen tai lopettamiseen.

Ellei muuta ole todettu, merkit, yhtiöiden logot, verkkotunnukset ja tunnukset ovat meidän ja lisenssinantajiemme sekä mahdollisten Kolmansien osapuolien tavaramerkkioikeuksien suojaamia.

Tämän lisenssin voimassaolo päättyy, kun sopimus tai nämä ehdot tai erityisehdot irtisanotaan tai kun lopetat relevantin palvelun tai kaikkien palveluiden käytön.

Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille tai resursseihin

Palvelut saattavat sisältää linkkejä kolmansien osapuolien sovelluksiin tai verkkosivuille. Tarjoamme nämä linkit vain käytön helpottamiseksi emmekä vastaa tällaisilla verkkosivuilla saatavana olevasta sisällöstä, tuotteista tai palveluista. Palvelussa olevat linkit eivät ole osoitus sivustolle antamastamme suosituksesta.

Yllä oleva koskee myös kaikkia päätöksiä tai toimenpiteitä, joita olet tehnyt Palveluiden perusteella. Ryhdymme kohtuudella edellytettävissä oleviin toimenpiteisiin suojataksemme laitteitasi ja järjestelmiäsi viruksilta, "madoilta", haittaohjelmilta, vakoiluohjelmilta, "troijan hevosilta" ja muilta haitallisilta koodeilta tai ohjelmilta palveluita tarjotessamme. Emme kuitenkaan voi taata, että niitä ei esiinny tai että ne eivät vaikuta laitteisiisi ja järjestelmiisi.

Sovelluskaupan sovelluksia koskevat lisäehdot

Jos käytit tai latasit Volvon Cars -palveluita sovelluksen kautta ("Volvo Carsin tarjoama sovellus") sovelluskaupan tai jakelualustan välityksellä (esim. Apple Store, Google Play tai Amazon Appstore) (kukin "sovelluksen toimittaja"), hyväksyt seuraavan:

 • sitoudut käyttämään Volvo Carsin tarjoamaa sovellusta vain sovelluksen toimittajan käyttöehtojen mukaisesti. Lisäksi näistä ehdoista on sovittu sinun ja meidän välillämme, ei sovelluksen toimittajan kanssa, ja vastaavasti meidän ja sovelluksen toimittajan välisen suhteen osalta vain me olemme vastuussa Volvo Carsin tarjoamasta sovelluksesta. Sovelluksen toimittaja ei siis ole miltään osin vastuussa ylläpito- tai tukipalveluiden tarjoamisesta Volvo Carsin tarjoamalle sovellukselle.
 • Jos Volvo Carsin tarjoama sovellus ei täytä soveltuvan takuun ehtoja, voit ilmoittaa siitä sovelluksen toimittajalle ja saada takaisin Volvo Carsin tarjoaman sovelluksen ostohinnan. Soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa sovelluksen toimittajalla ei ole muita Volvo Carsin tarjoamaa sovellusta koskevia takuuvelvoitteita.
 • Jos käytät Applen iOS-pohjaista mobiililaitetta varten suunniteltua Volvo Carsin tarjoamaa sovellusta ("iOS-sovellus"), hyväksyt myös seuraavan:
 • Sitoudut siihen, että Volvo Cars, ei siis Apple, vastaa kaikkien sinun tai jonkin kolmannen osapuolen esittämien iOS-sovellusta tai sen hallintaa ja/tai käyttöä koskevien reklamaatioiden käsittelystä, mukaan lukien mm. seuraavat: (i) tuotevastuureklamaatiot; (ii) reklamaatio koskien sitä, että iOS-sovellus ei vastaa lakien tai säädösten asettamia vaatimuksia; ja (iii) kuluttajansuojalainsäädännön tai muun vastaavan lainsäädännön mukaisesti tehtävät reklamaatiot. Kaikkiin tällaisiin reklamaatioihin sovelletaan yksinomaan tätä sopimusta ja meitä iOS-sovelluksen toimittajana koskevaa lainsäädäntöä.
 • Hyväksyt sen, että Volvo Cars, ei siis Apple, vastaa näiden ehtojen edellyttämässä laajuudessa kaikkien kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksien loukkauksia koskevien vaatimusten tutkimisesta, puolustuksesta, sopimisesta ja toteuttamisesta siltä osin kuin nämä liittyvät iOS-sovelluksen hallussapitoon ja käyttöön.
 • vakuutat, että (i) et oleskele maassa, jota koskee Yhdysvaltain hallituksen kauppasaarto tai jonka Yhdysvaltain hallitus on määrittänyt "terrorismia tukevaksi" maaksi, ja (ii) et ole millään Yhdysvaltain hallituksen estettyjen tai rajoitettujen osapuolten listalla.
 • sitoudut noudattamaan kaikkia soveltuvia kolmansien osapuolien sopimusehtoja käyttäessäsi iOS-sovellustamme (et saa esim. loukata langattoman datayhteyden sopimusehtoja käyttäessäsi iOS-sovellusta).
 • Hyväksyt sen, että Apple ja Applen tytäryhtiöt ovat näiden ehtojen mukaisesti kolmantena osapuolena edunsaajia siltä osin kuin ehdot koskevat iOS-sovelluksen lisenssiä. Kun olet hyväksynyt nämä ehdot, Applella on näiden ehtojen edunsaajana oikeus (ja sen katsotaan hyväksyneen oikeuden) vaatia sinulta näiden ehtojen noudattamista siltä osin, kuin ne koskevat iOS-sovelluksen lisenssiä.

OIKEUDELLISET ASIAT

Ehtojen, erityisehtojen tai palveluiden muutokset

Voimme ajoittain muuttaa näitä ehtoja tai erityisehtoja. Ilmoitamme sinulle ainakin 30 päivää etukäteen muutoksista, jotka ovat olennaisia tai jotka vaikuttavat huomattavasti sinuun tai velvoitteisiisi. Sinun täytyy ehkä hyväksyä muuttuneet ehdot ennen palvelun käytön jatkamista. Jos jatkat palvelun käyttöä, sinun katsotaan hyväksyneen muutokset.

Voimme lisätä tai poistaa palveluita ja palveluiden toimintoja tai ominaisuuksia, lakkauttaa määrättyjen palveluiden tarjoamisen tai pääsyn niihin kokonaan tai osittain ja muuttaa palveluita tai pääsyä niihin pitääksemme palvelut hyödyllisinä ja ajantasaisina.

Huomaa, että jos et hyväksy näihin ehtoihin, erityisehtoihin ja/tai palveluihin tehtäviä muutoksia, sinulla on aina oikeus lopettaa palveluiden käyttö ja irtisanoa nämä ehdot ja erityisehdot alla olevien vaatimusten mukaisesti.

Takuuta koskeva rajoitus

Ellei näissä ehdoissa toisin todeta, me tai tytäryhtiömme emme vastaa millään tavalla sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle mistään vaatimuksesta, joka koskee palveluiden tarjoamista tai suorittamaasi toimenpidettä tai sen puutetta, siinä laajuudessa kuin lainsäädäntö tämän sallii. Reklamaatiot, jotka johtuvat kolmannen osapuolen palvelusta tai liittyvät siihen, tulee hoitaa yksinomaan sinun ja kolmannen osapuolen välillä, ja lain sallimassa laajuudessa Volvo Cars pidättäytyy vastuusta tappioista tai vahingoista.

Palvelut ja sisältö tarjotaan "sellaisena kuin ne ovat", ilman mitään takuita koskien esim. sitä, että palvelut tai sisältö täyttävät vaatimuksesi tai että ne ovat saatavana keskeytyksettä, turvallisina ja vailla häiriöitä, tai koskien palveluiden tai sisällön laatua, tarkkuutta, ajantasaisuutta, oikeellisuutta, kattavuutta tai luotettavuutta. Rajoittamatta edellä todettua me ja tytäryhtiömme emme myönnä mitään takuuta koskien kaupallistettavuutta, soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen, häiriötöntä käyttöä tai muiden tahojen oikeuksien loukkaamattomuutta. Emme myöskään myönnä mitään takuita koskien myyntiä tai käyttöä kaupallisia tarkoituksia varten.

Mikään näissä ehdoissa ei sulje pois, rajoita tai muuta mitään sellaista soveltuvasta lainsäädännöstä seuraavaa takuuta, ehtoa tai oikeutta, jota ei voida laillisesti sulkea pois tai rajoittaa tai muuttaa.

Vastuunrajoitus

Ellei näissä ehdoissa toisin todeta ja siinä laajuudessa kuin lainsäädäntö tämän sallii, me tai tytäryhtiömme emme vastaa mistään:

 • näihin ehtoihin tai palveluiden tai sisällön käyttöön tai käytön estymiseen liittyvistä välillisistä tai erityisistä vahingoista, mukaan lukien voiton menetys, tietojen tai goodwillin menetys, palvelun keskeytyminen, tietokoneiden vaurioituminen, järjestelmävirheet tai korvaavan palvelun hankinnan kustannukset, riippumatta siitä onko niiden perusteena takuu, sopimus, vahingonkorvaus (mukaan lukien tuottamus), tuotevastuu tai muu oikeusperuste ja siitä, onko meille tai tytäryhtiöllemme tai muulle osapuolelle ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta ja onko osapuoli toiminut tuottamuksellisesti, myös sellaisessa tapauksessa että tässä määritetty rajoitettu korjaustoimenpide on olennaiselta osin epäonnistunut.
 • tappioista, joiden määrä ylittää palveluiden käytöstä meille maksamasi summan vaatimuksen perusteena olevaa tapahtumaa edeltävien 12 kuukauden ajalta.

Voimassaolo ja irtisanominen

Nämä ehdot ovat voimassa, kunnes ne irtisanotaan tai kun lopetat kaikkien palveluiden käytön.

Voit milloin tahansa lopettaa jonkin palvelun tai kaikkien palveluiden käytön, jolloin nämä ehdot, mahdolliset erityisehdot tai kolmansien osapuolten ehdot lakkaavat koskemasta sinua eikä sinulla ole enää näiden ehtojen, mahdollisten erityisehtojen tai kolmansien osapuolten ehtojen mukaisia velvoitteita.

Jos lopetat määrätyn palvelun käytön, nämä ehdot, mahdolliset erityisehdot tai kolmansien osapuolten ehdot pysyvät voimassa kaikkien edelleen käyttämiesi palveluiden osalta.

Varaamme oikeuden lopettaa palveluiden tarjoamisen pysyvästi tai tilapäisesti ja irtisanoa tai lakkauttaa nämä ehdot ja/tai mahdollisesti soveltuvat erityisehdot, jos (a) rikot näitä ehtoja tai mahdollisesti soveltuvia erityisehtoja tai sinun voidaan todennäköisin syin epäillä rikkovan niitä, (b) päätämme lopettaa palveluiden tarjoamisen nykyisessä muodossaan maailmanlaajuisesti tai määrätyllä maantieteellisellä alueella tai (c) jos katsomme oman harkintamme mukaan, että jokin muu liiketoimintaan liittyvä syy muodostaa kohtuullisen perusteen palveluiden tarjoamisen lopettamiseksi. Jos Volvo Cars aikoo lopettaa jonkin palvelun tarjoamisen, saat tästä ilmoituksen kohtuullisessa ajassa ennen palvelun lopettamista.

Jos irtisanot nämä ehdot, et välttämättä pysty enää käyttämään palveluja.

Irtisanominen ei vaikuta näihin ehtoihin, mahdollisiin erityisehtoihin tai kolmansien osapuolten ehtoihin, joiden on tarkoitus pysyä voimassa irtisanomisen jälkeen, mukaan lukien mm. (a) takuita koskevaa rajoitusta, (b) vastuunrajoitusta, (c) luovutusta ja (d) soveltuvaa lakia ja oikeuspaikkaa koskevat ehdot.

Oikeuksien ja velvoitteiden luovutus

Kumpikaan osapuoli ei voi luovuttaa näiden Ehtojen tai mahdollisesti soveltuvien Erityisehtojen mukaisia oikeuksia tai velvoitteita millekään kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista lupaa. Me voimme kuitenkin luovuttaa näiden ehtojen ja/tai mahdollisesti soveltuvien erityisehtojen mukaisia oikeuksiamme tai velvoitteitamme mille tahansa tytäryhtiölle.

Soveltuva laki ja oikeuspaikka

Ellei lainsäädännöstä muuta johdu, näihin ehtoihin, mahdollisiin erityisehtoihin ja palveluiden käyttöön sovelletaan Suomen lakia, poikkeuksena YK:n kauppalaki, ottamatta huomioon sen kansainvälistä yksityisoikeutta koskevia säännöksiä. Ellei lainsäädännöstä muuta johdu, kaikki näitä ehtoja ja/tai mahdollisesti soveltuvia erityisehtoja koskevat vaatimukset käsitellään sen alueen tuomioistuimissa, jossa meillä on rekisteröity toimipaikka.

Jos asut EU:n alueella, Euroopan komissio tarjoaa verkkopohjaisen riidanratkaisualustan, joka on saatavana tästä: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Jos haluat saattaa asian tietoomme, ota meihin yhteyttä.