Turvallisuus

Turvallisuuskeskus 20 vuotta

Volvon turvallisuuskeskus avattiin 20 vuotta sitten Göteborgissa. Sen törmäystestilaboratoriossa turvallisuustyöryhmä voi jäljitellä lukuisia liikennetilanteita ja onnettomuuksia sekä tehdä testejä, jotka ovat pakollisia turvallisuusvaatimuksia haastavampia. 

 

Törmäystesteissä testataan keskimäärin yksi uusi Volvo päivittäin. Viime vuosina siellä on lisätty val-miutta testata turvallisesti myös sähköautoja.

Laboratorion kahdesta testiradasta toista voi kallistaa 0–90 astetta, mikä mahdollistaa törmäys-testauksen eri kulmista ja eri nopeuksilla. Lisäksi sillä voidaan simuloida kahden liikkuvan auton välistä kolaria. 

Valtavan törmäysmuurin avulla testataan erilaisia etu-, taka- ja sivutörmäyksiä. Lisäksi tiloissa on pari tusinaa kiinteitä ja liikuteltavia muureja, joista yksi muistuttaa hirvieläintä. Sillä simuloidaan yhteentörmäyksiä suurten eläinten kanssa.

Keskuksen ulkoalueella tehdään ympäripyörähdystestejä ja luodaan erilaisia ulosajoskenaarioita, joissa autot singotaan ojaan suurissa nopeuksissa. Täällä Volvo tarjoaa myös hätäpalveluille mahdollisuuden edistää hengenpelastustaitojaan.