Kestävä kehitys

Green Deal -ilmastosopimus

Volvo Car Finland Oy Ab on solminut Suomen valtiovallan kanssa vapaaehtoisen Green deal-ilmastosopimuksen. Sopimuksen avulla hiilidioksidipäästöjä pystytään vähentämään nopeammin kuin lainsäädännön ja normiohjauksen keinoin.

Volvon Green dealin taustana on vapaaehtoinen ilmastosopimus, joka on allekirjoitettu ympäristöministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä Autotuojat ja -teollisuus ry:n sekä Autoalan Keskusliitto ry:n välille jo vuonna 2018. Sopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun asti.