Internetiin yhdistetty auto

Sovellukset

Päivitetty 7/23/2018

Sovellukset ovat palveluja, joita voidaan käyttää, jos auto on yhdistettynä internetiin. Sovellukset voivat olla esim. tyyppiä navigointipalvelut, sosiaaliset mediat, web-radio ja musiikkipalvelut.

Peruskäyttö ja navigointi, lukekaa järjestelmän käsittelystä ja valikkokäsittelystä.

Jotta sovelluksia voidaan käyttää, pitää auton ensin olla yhdistettynä internetiin.

Symboli esitetään näytön oikeassa yläkulmassa, kun auto on yhdistettynä internetiin. Jos internetliitäntää ei ole käytettävissä, tämä ilmoitetaan näytössä.

Huomio

Internetiä käytettäessä siirtyy dataa (dataliikenne), mistä voi aiheutua kustannuksia.

Dataverkkovierailun aktivointi voi johtaa lisämaksuihin.

Ottakaa yhteys verkko-operaattoriinne dataliikenteen kustannuksesta.

P3-1346-x60-Internet_Apps

Painakaa -painiketta keskikonsolissa ja valitkaa Sovellukset käytettävissä olevien sovellusten näyttämiseksiKäytettävissä olevat sovellukset voivat vaihdella ajan myötä sekä varustetasosta ja markkina-alueesta riippuen.. Valitkaa sovellus listasta ja aloittakaa painamalla OK/MENU-painiketta.

Sovellukset ladataan internetistä autoon ja ajetaan sieltä. Sovellukset ladataan (päivitetään) aina niiden käynnistyksen yhteydessä, mikä tarkoittaa sitä, että internetyhteys vaaditaan aina, kun sovellusta halutaan käyttää.

Sovellukset jakavat auton paikkatiedon

Tietyt sovellukset vaativat paikkatietojen jakamista. Sovellukset paikantavat auton GNSS:n (Global Navigation Satellite System) avulla.

Auton sijainti voidaan myös lähettää Volvon palvelujen toimittajille. Palvelujen toimittajat työskentelevät Volvon toimeksiannosta ja saavat käsitellä paikkatietoja vain laajuudessa, joka tarvitaan palvelun toimittamiseksi.

Kaikki alihankkijat ovat sitoutuneet sopimukseen, joka velvoittaa ne noudattamaan salaisuutta sekä käsittelemään paikkatietoja voimassa olevien lakien mukaisesti.

Kirjautuminen

Joihinkin sovelluksiin/palveluihin on kirjauduttava sisään. Kahta tyyppiä esiintyy:

  • Tietyt sovellukset voivat edellyttää rekisteröintiä sovelluksen/palvelun toimittajan luona. Sovelluksen käynnistämisen yhteydessä informoidaan kirjautumisen tarpeesta. Noudattakaa näytön ohjeita rekisteröitymisestä tai käyttäkää olemassa olevaa tiliä kirjautuaksenne.
  • Tietyt sovellukset/palvelut edellyttävät kirjautumista henkilökohtaisella Volvo ID-tunnuksella. Rekisteröitykää tai käyttäkää olemassa olevaa, jotta pääsette useisiin edullisiin palveluihin, esim. lähettämään osoitteen karttapalvelusta internetissä suoraan navigointisovellukseen tai Volvon navigointijärjestelmään*

    Sensus Navigation.

    . Lisätietoja ja ohjeita tilin luomisesta, ks. Volvo ID.

Navigointipalvelut

Navigointipalvelut antavat reittitietoja, jotka johdattavat esivalittuun kohteeseen. Kaikki suositeltu opastus ei kuitenkaan ole aina taatusti luotettavaa, koska voi syntyä tilanteita, jotka ovat järjestelmän kapasiteetin ja arvostelukyvyn ulkopuolella, kuten esim. nopeat säänmuutokset.

Varoitus

Huomioitavaa:

  • Keskittäkää kaikki huomionne tiehen ja keskittykää ensisijaisesti ajamiseen.
  • Noudattakaa voimassa olevaa tieliikennelainsäädäntöä ja ajakaa asianmukaisesti harkiten.
  • Vallitsevat tieolosuhteet voivat toisinaan tehdä suosituksista vähemmän luotettavia esimerkiksi sääolosuhteista ja vuodenajasta johtuen.

Huomio

Se on mahdollista päivittää versioksi Sensus Navigation, joka sisältää enemmän toimintoja ja karttadatan päivityksen. Ottakaa yhteys jälleenmyyjäänne.


Oliko tästä apua?