Johdanto

Digitaalinen käyttöopas autossa

Päivitetty 7/23/2018

Omistajan käsikirjaa voidaan lukea näytöstä autossaKoskee tiettyjä automalleja.. Sisältöä voidaan hakea ja on helppoa navigoida eri osien välillä.

Video thumbnail

Avatkaa digitaalinen käyttöopas - painakaa MY CAR-painiketta keskikonsolissa, painakaa OK/MENU ja valitkaa Käyttöopas.

Perusnavigointi, lukekaa järjestelmän käsittelystä ja valikkokäsittelystä . Alla on perusteellisempi selostus.

Px-1420-Ägarmanual hem

Käyttöoppaan aloitussivu.

On neljä vaihtoehtoa löytää tietoja digitaalisesta käyttöoppaasta:

  • Hakeminen - Hakutoiminto artikkelin löytämiseksi.
  • Kategoriat - Kaikki artikkelit lajiteltuina kategorioihin.
  • Suosikit - Suosikeiksi merkittyjen artikkelien pikasaanti.
  • Quick Guide - Valikoima artikkeleita tavallisia toimintoja varten.

Valitkaa infosymboli oikeasta alakulmasta saadaksenne tietoja digitaalisesta käyttöoppaasta.

Huomio

Digitaalinen käyttöopas ei ole käytettävissä ajon aikana.

Hae

P3-1346-x60-Skrivhjul ägarmanual

Etsiminen kirjoitusmerkkipyörän avulla.

Merkkilista.
Syöttötilan vaihtaminen (ks. seuraavaa taulukkoa).

Käyttäkää kirjoitusmerkkipyörää hakusanan syöttämiseen, esim. "turvavyö".

Kääntäkää TUNE -säädin haluamanne kirjaimen kohdalle, painakaa OK/MENU vahvistaaksenne. Myös keskikonsolissa olevia numero- ja kirjainpainikkeita voidaan käyttää.

Jatkakaa seuraavalla kirjaimella jne.

Syöttötilan vaihtamiseksi numeroihin tai erikoismerkkeihin tai haun tekemiseksi kääntäkää TUNE-säädin syöttötilan vaihtamislistan (2) jonkin valinnan kohdalle (ks. selitystä jäljempänä olevasta taulukosta), painakaa OK/MENU.

123/ABC

Vaihtakaa kirjainten ja numeroiden välillä painamalla OK/MENU.

LISÄÄ

Vaihtakaa erikoismerkkeihin painikkeella OK/MENU.

OK

Tehkää haku. Kääntäkää TUNE-säädintä tuloksen valitsemiseksi, painakaa OK/MENU artikkeliin siirtymiseksi.

a|A

Vaihtaa pienten ja suurten kirjainten välillä painettaessa OK/MENU.

{ | }

Vaihtaa kirjoitusmerkkipyörästä hakukenttään. Siirtäkää kohdistinta TUNE-säätimellä. Hävittäkää mahdollinen kirjoitusvirhe painamalla EXIT. Kirjoitusmerkkipyörään palaamiseksi painakaa OK/MENU.

Huomatkaa, että numero- ja kirjainpainikkeita ohjauspaneelissa voidaan käyttää hakukentän muokkauksessa.

Kirjoittakaa numeronäppäimistöllä

P3/P4-1420-numerical keyboard

Numeronäppäimistö.

Toinen tapa syöttää merkkejä on keskikonsolin painikkeilla 0-9, * ja #.

Esim. painamalla 9 esitetään kaikkien sen painikkeen alla olevien merkkien pinoKo. painikkeen kirjoitusmerkit voivat vaihdella riippuen markkina-alueesta/maasta/kielestä., esim. W, x, y, z ja 9. Painikkeen nopeat painallukset siirtävät kohdistinta näiden merkkien läpi.

  • Pysäyttäkää kohdistin halutun merkin kohdalle valitsemista varten - merkki esitetään kirjoitusrivillä.
  • Poistakaa/kumotkaa painamalla EXIT.

Numeron kirjoittamiseksi pitäkää vastaava numeropainike painettuna.

Kategoriat

Omistajan käsikirjan artikkelit on strukturoitu pääkategorioihin ja alakategorioihin. Sama artikkeli voi olla useassa sopivassa kategoriassa, jotta se löytyy helpommin.

Kääntäkää TUNE-säädintä navigoidaksenne kategoriapuussa ja painakaa OK/MENU kategorian avaamiseksi - merkitty - tai artikkeli - merkitty . Painakaa EXIT peruuttaaksenne edelliseen näkymään.

Suosikit

Täällä ovat artikkelit, jotka on tallennettu suosikeiksi. Artikkelin merkitseminen suosikiksi, ks. otsikkoa "Navigointi artikkelissa" jäljempänä.

Kääntäkää TUNE-säädintä navigoidaksenne suosikkiluettelossa ja painakaa OK/MENU artikkelin avaamiseksi. Painakaa EXIT peruuttaaksenne edelliseen näkymään.

Quick Guide

Täällä on valikoima artikkeleita, joiden avulla opitaan tuntemaan auton tavallisimmat toiminnot. Artikkeleihin voidaan päästä myös kategorioiden kautta, mutta ne on koottu tänne nopeaa pääsyä varten.

Kääntäkää TUNE-säädintä navigoidaksenne Quick Guide -oppaassa ja painakaa OK/MENU artikkelin avaamiseksi. Painakaa EXIT peruuttaaksenne edelliseen näkymään.

Navigointi artikkelissa

P3-1346-x60-Ägarmanual artikel
Koti - vie käyttöoppaan aloitussivulle.
Suosikki - lisää/poistaa artikkelin suosikkeihin/suosikeista. Voidaan myös painaa FAV-painiketta keskikonsolissa artikkelin lisäämiseksi suosikkeihin/poistamiseksi suosikeista.
Merkitty linkki - vie linkitettyyn artikkeliin.
Erityiset tekstit - jos artikkeli sisältää varoitus-, tärkeää- tai huom.-tekstejä, tässä esitetään niihin liittyvät symbolit ja artikkelissa olevien sellaisten tekstien lukumäärä.

Kääntäkää TUNE-säädintä navigoidaksenne linkkien välillä tai selataksenne artikkelia. Kun näyttö on selattu alkuun/loppuun, päästään vaihtoehtoihin koti ja suosikit selaamalla vielä yksi askel ylös/alas. Painakaa OK/MENU valinnan/merkityn linkin aktivoimiseksi. Painakaa EXIT peruuttaaksenne edelliseen näkymään.


Oliko tästä apua?