Turvallisuustila

Turvallisuustila - siirtäminen

Päivitetty 7/23/2018

Jos teksti Normal mode näytetään, kun teksti Turvallisuustila Katso käyttöohjekirjaa on nollattu käynnistysyrityksen jälkeen, auto voidaan varovasti siirtää liikenneturvallisuutta vaarantavalta paikaltaan.

Älkää siirtäkö autoa kauemmaksi kuin on välttämätöntä.

Varoitus

Kun auto on edelleen turvallisuustilassa, sitä ei saa hinata. Se pitää kuljetuttaa paikalta hinausautolla. Volvo suosittelee, että se viedään kuljetusautolla valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.


Oliko tästä apua?