Turvallisuustila

Yleistä turvallisuustilasta

Päivitetty 7/23/2018

Turvallisuustila on suoja, joka aktivoituu, kun törmäys on voinut vaurioittaa tärkeää toimintoa autossa, kuten polttoaineputkia, jonkin turvajärjestelmän tunnistimia tai jarrujärjestelmää.

P3-1320-Safety mode in Std-line

Varoituskolmio analogisessa mittaristossa.

P3-1246-312H-Safety mode

Varoituskolmio digitaalisessa mittaristossa.

Jos auto on ollut törmäyksessä, voidaan teksti Turvallisuustila Katso käyttöohjekirjaa esittää mittariston infonäytössä. Se tarkoittaa, että auton toimintoja on rajoitettu.

Varoitus

Älkää koskaan yrittäkö itse korjata autoa tai palauttaa elektroniikkaa toimintaan sen oltua turvallisuustilassa. Se voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai sen, ettei auto toimi normaalisti. Volvo suosittelee, että annatte valtuutetun Volvon teknisen palvelun hoitaa tarkastuksen ja auton palauttamisen normaalitilaan, kun Turvallisuustila Katso käyttöohjekirjaa on esitetty.


Oliko tästä apua?