Turvapalvelut

Auton lukituksen avaaminen Volvo On Call -palvelukeskuksen kautta

Päivitetty 7/23/2018

Volvo On Call-palvelukeskus voi etäavata auton lukituksen.

Kun Volvo On Call-palvelukeskus on varmistanut auton omistajan tai muun auktorisoidun henkilön PIN-koodilla, lähetetään sopimuksen mukaan autoon signaali lukituksen avaamisesta.

Tavaratilan luukku/takaluukku pitää avata ovien lukituksen avaamiseksi. Painakaa kaksi kertaa kosketuspainiketta tai vetäkää kahvasta.

Huomio

Jos tavaratilan luukkua/takaluukkua ei avata Volvo On Call-palvelukeskuksen ennalta ilmoittamana aikana, tavaratilan luukku/takaluukku lukitaan uudelleen.

Kun ovet avataan, auton hälytysjärjestelmä laukeaa. Sulkekaa hälytys painamalla etäavaimessa olevaa lukituksen avauspainiketta tai asettakaa etäavain virtalukkoon.

Huomio

Jos auto seisoo esim. pysäköintihallissa, voi lukituksen etäavaustoiminto häiriintyä huonon vastaanoton johdosta.


Oliko tästä apua?