S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Etäavain

Jännitetilan valitseminen

Päivitetty 11/9/2020

Jännitetilan valitseminen

Auton sähköjärjestelmä voidaan asettaa eri tasoille/tiloihin ja saada siten eri toimintoja käyttöön.

Jännitetilan valitseminen

P5-OM-ALL-Start/stop switch

Käynnistyskytkin tunnelikonsolissa.

  • Jännitetila 0 – avatkaa auton lukitus ja säilyttäkää etäavainta auton sisällä.

Huomio

Tason I tai II saavuttamiseksi ilman moottorin käynnistämistä - älkää painako jarrupoljinta tai kytkinpoljinta käsinvaihdolla varustetuissa autoissa, kun nämä jännitetilat valitaan.

  • Jännitetila I – kääntäkää käynnistyskytkintä myötäpäivään ja vapauttakaa säädin. Säädin palaa automaattisesti alkuasentoon.
  • Jännitetila II – kääntäkää käynnistyskytkintä myötäpäivään ja pitäkää sitä paikallaan n. 5 sekuntia. Vapauttakaa säädin sen jälkeen, se palaa automaattisesti alkuasentoon.
  • Takaisin jännitetilaan 0 – jännitetilaan 0 palaamiseksi tiloista I ja II – kääntäkää käynnistyskytkintä myötäpäivään ja vapauttakaa se. Säädin palaa automaattisesti alkuasentoon.

Oliko tästä apua?