S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Etäavain

Jännitetilat

Päivitetty 5/28/2021

Jännitetilat

Auton sähköjärjestelmä voidaan asettaa eri tasoille/tiloihin ja saada siten eri toimintoja käyttöön.

Rajoitetun toimintomäärän käytön mahdollistamiseksi moottorin ollessa sammutettuna voidaan auton sähköjärjestelmä asettaa kolmeen eri tasoon – 0, I ja II. Käyttöopas selostaa perusteellisesti nämä tasot nimellä "jännitetila".

Seuraava taulukko esittää, mitkä toiminnot ovat käytettävissä kussakin jännitetilassa/kullakin tasolla:

Taso

Toiminnot

0

  • Matkamittari, kello ja lämpömittari sytytetäänAktivoituvat myös avattaessa ovi..
  • Sähkökäyttöisiä* istuimia voidaan säätää.
  • Keskinäyttö käynnistyy ja sitä voidaan käyttääAktivoituvat myös avattaessa ovi..
  • Infotainment-järjestelmää voidaan käyttääAktivoituvat myös avattaessa ovi..

Tässä tilassa toiminnot ovat ajastettuja ja ne kytketään hetken kuluttua automaattisesti pois päältä.

I

  • Panoraamakattoa, ikkunannostimia, matkustamon 12 V:n pistorasiaa, Bluetooth-yhteyttä, navigointia, puhelinta, tuuletuspuhallinta ja tuulilasinpyyhkimiä voidaan käyttää.
  • Sähkökäyttöisiä istuimia voidaan säätää.
  • 12 V:n pistorasiaa* tavaratilassa voidaan käyttää.

Virrankulutus kuormittaa akkua tässä jännitetilassa.

II

  • Valonheittimet sytytetään.
  • Varoitus-/merkkivalot palavat 5 sekuntia.
  • Useat muut järjestelmät aktivoidaan. Istuintyynyjen ja takalasin sähkölämmitys voidaan kuitenkin aktivoida vasta auton käynnistämisen jälkeen.

Tämä jännitetila kuluttaa paljon virtaa akusta ja sitä tulee sen vuoksi välttää!


Oliko tästä apua?