S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Erittelyt

Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt

Päivitetty 1/26/2021

Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt

Alla olevien taulukoiden tiedot ovat WLTP:n (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) mukaisia, se on kansainvälinen testimenetelmä ajoneuvoille.

Ajoneuvon polttoaineenkulutus mitataan litroina per 100 kilometriä ja hiilidioksidipäästöt (CO2) CO2-grammoina per kilometri.

Selitys

Painotettu yhdistetty arvo. Arvo on painotettu sähkökäytön ja polttoainekäytön välillä koko ajojakson ajan.

grammaa CO2/km

litraa/100 km

Auton mahdollisen kantaman sähkökäytöllä ("enintään") sertifioitu arvo kilometreinä. Arvoa ei tule käsittää odotettavissa olevaksi kantamaksi, ja kantamaa on vaikea saavuttaa tavallisessa ajossa.

Kaupunki- ja esikaupunkiajo

Kaikkien neljän ajojaksovaiheen (kaupunki-, esikaupunki-, maantie- ja moottoritieajo) keskiarvo

Automaattivaihteisto

Alhainen arvo

Korkea arvo

Huomio

Jos taulukosta puuttuu kulutus- ja päästötietoja, ne löytyvät mukana toimitetusta liitteestä.

Huomio

Hybridiakun kapasiteetti pienenee ikääntymisensä ja käytön myötä, jolloin polttomoottorin käyttö voi lisääntyä. Tällöin polttoaineenkulutus kasvaa ja toimintasäde sähkökäytöllä pienenee.

T6 Recharge (B4204T46)

37

1,7

59Ajotila PURE

58Ajotila PURE

46

2,0

55Ajotila PURE

50Ajotila PURE

T8 Recharge (B4204T34)

37

1,7

59Ajotila PURE

58Ajotila PURE

46

2,0

55Ajotila PURE

50Ajotila PURE

T8 Recharge Polestar (B4204T48)

39

1,7

62Ajotila PURE

63Ajotila PURE

56

2,5

50Ajotila PURE

55Ajotila PURE

Yllä olevan taulukon polttoaineenkulutus- ja CO2-päästöarvot ja kantama perustuvat erityisiin ajojaksoihin (ks. alla). Auton paino voi nousta varustelun mukaan. Tämä sekä auton kuorman paino vaikuttavat polttoaineenkulutukseen ja CO2-päästöihin ja lyhentävät kantamaa sähkökäytöllä. WLTP:n mukaan jokaisella autolla on yksilölliset polttoaineenkulutus-, CO2-päästö- ja sähkökäytön kantama-arvot riippuen auton varustelusta. Nämä arvot ovat matalan ja korkean arvon välillä yllä olevassa taulukossa. Monilla markkina-alueilla auton yksilölliset polttoaineenkulutus, CO2-päästö- ja sähkökäytön kantama-arvot löytyvät auton rekisteriotteesta.

Auton sertifioituja arvoja ei tule käsittää odotettavissa oleviksi arvoiksi. Sertifioidut arvot ovat erityisistä ajojaksoista saatuja vertailuarvoja (ks. alla).

Polttoaineenkulutuksen kasvamiseen ja sähkökäyttökantaman lyhenemiseen taulukkoarvoihin verrattuna on useita syitä. Esimerkkejä näistä ovat:

  • Autoa ei ladata säännöllisesti sähköverkosta.
  • Autossa on lisävarusteita, jotka vaikuttavat sen painoon.
  • Kuljettajan ajotapa.
  • Asiakas valitsee muut kuin mallin perusversion vakiopyörät, jolloin vierintävastus voi kasvaa.
  • Suuri ajonopeus lisää ilmanvastusta.
  • Polttoaineen laatu, tie- ja liikenneolosuhteet, sää ja auton kunto.

Tässä mainittujen esimerkkien yhdistelmä voi kasvattaa polttoaineenkulutusta huomattavasti.

Polttoaineenkulutus voi poiketa suuresti vertailussa ajojaksoprofiileihin (ks. alla), joita käytetään auton sertifiointiin ja joihin taulukon kulutusluvut perustuvat. Katsokaa lisätietoa viitteiksi ilmoitetuista säädöksistä.

Huomio

Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun vetäminen tai ajaminen korkeassa ilmanalassa yhdessä suosituksia huonomman polttoainelaadun kanssa ovat tekijöitä, jotka lisäävät auton polttoaineenkulutusta huomattavasti.

WLTP-standardi

1. syyskuuta 2018 tuli voimaan uusi autojen kulutusmittausta koskeva standardi. WLTP-standardi (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) mittaa keskimääräisiä ajo-olosuhteita jokapäiväisessä ajossa. Aikaisempaan standardiin (NEDC) verrattuna WLTP ottaa paremmin huomioon vaihtelevat liikennetilanteet ja nopeudet mutta myös varusteet ja painoluokat. Kulutukseen vaikuttavat lisävarusteet kuten ilmastointi ja istuinlämmitys jne. ovat pois päältä testin aikana. Uusi standardi tuottaa todenmukaisemmat luvut polttoaineenkulutuksesta, hiilidioksidista ja päästöistä sekä toimintasäteestä sähkökäytöllä. Arvojen perusteella voidaan tehdä vertailuja eri autojen välillä, ne eivät esitä kuljettajan tyypillistä normaalia kulutusta ja kantamaa sähkökäytöllä.

Ajojaksoprofiilit

Ajojakso simuloi auton todellista keskimääräistä ajoa. Standardi käsittää neljä eri ajojaksoprofiilia, jotka ovat:

  • Kaupunkiajo – hidas ajo
  • Esikaupunkiajo - keskinopea ajo
  • Maantieajo – nopea ajo
  • Moottoritieajo – erittäin nopea ajo.

Jokaista ajojaksoa määrittävät eri ehdot kuten esim. nopeus, aika ja ajomatka.

Taulukossa esitetty yhdistetyn ajon virallinen arvo on lainsäädännön vaatimusten mukaisesti yhdistelmä näiden neljän ajojakson tuloksista.

Näiden neljän ajojakson aikaisten hiilidioksidipäästöjen (CO2-päästöt) selvittämiseksi pakokaasut kerätään talteen. Ne analysoidaan ja tulokseksi saadaan CO2-päästöarvo.


Oliko tästä apua?