S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Matkustamon ilmastointisäädin

Automaattisesti säädetyn ilmastoinnin aktivointi

Päivitetty 11/9/2020

Automaattisesti säädetyn ilmastoinnin aktivointi

Kun ilmastoinnin automaattisäätö on aktivoitu, useita ilmastointitoimintoja ohjataan automaattisesti.

P5-1507-Icon-settings-climate

Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa symbolia.

Painakaa lyhyesti tai pitkään AUTO Ilmastointi.

  • Lyhyt painallus - ilman uudelleenkierrätystä, ilmastointia ja ilmanjakoa ohjataan automaattisesti.
  • Pitkä painallus – ilman uudelleenkierrätystä, ilmastointia ja ilmanjakoa ohjataan automaattisesti, lämpötilan ja puhaltimen taso muutetaan vakioasetuksille: 22 °C (72 °F) ja tasolle 3.

Ilmastoinnin automaattisäätö aktivoidaan ja painikkeen valo syttyy.

Huomio

Lämpötilaa ja puhaltimen nopeutta voidaan muuttaa poistamatta automaattista ilmastointia toiminnasta. Automaattinen ilmastointi poistuu toiminnasta, kun ilmanjakoa muutetaan manuaalisesti tai huurteenpoiston maksimiteho aktivoidaan.


Oliko tästä apua?